Přes milion lidí podpořilo výzvu za omezení umělých pesticidů. Ty se přitom nachází i v českých domácnostech

Evropskou občanskou iniciativu Save bees and farmers (Zachraňme včely a farmáře) podpořilo přes 1 150 000 Evropanů. Téměř 9 000 z nich podpořilo českou verzi výzvy iniciovanou Hnutí DUHA. Díky dosažení milionu podpisů bude muset Evropská komise na iniciativu reagovat konkrétními kroky. Mezitím nová studie zjistila, že v ložnicích napříč evropským venkovem se nachází  pesticidy. [3] Ve vzorku z Česka jich bylo 11.

Iniciativa, podporovaná více než 200 organizacemi, je teprve sedmou v historii, které se podařilo milion podpisů sesbírat. Jejími hlavními cíli je 1) zcela omezit postupně do roku 2035 používání syntetických pesticidů 2) obnovit biodiverzitu v zemědělských oblastech 3) podpořit zemědělce v přechodu k ekologickým postupům. Evropská občanská iniciativa je oficiální demokratický nástroj, skrze který se mohou evropští občané podílet na utváření politiky Evropské unie. Kromě milionu podpisů je potřeba přesáhnout určitý práh podpisů alespoň v sedmi zemích. To současná iniciativa splnila v 11 zemích.

Studie Pesticides in our bedrooms, zpracovaná autory iniciativy a nezávislou laboratoří ukázala, že pesticidy v intenzivně obdělávaných zemědělských oblastech nezůstávají pouze na polích či v jejich blízkém okolí, ale dostávají se i dovnitř domů skrze tzv. drift, přenos, způsobený např. aplikací postřiků při nevhodných větrných podmínek. [3] Analýza prachu z 21 ložnic v jednotlivých státech zkoumala 30 pesticidů ze 450 schválených a nalezla jich průměrně 8 s maximem 22 (Belgie) včetně možných karcinogenních nebo hormonálně aktivních látek. V Česku jich nalezli 11.

Ačkoli se látky nacházely v nízkých koncentracích a v zákonných normách, autoři upozorňují, že o společném vlivu více pesticidů, tzv. koktejlů, na lidské zdraví či životní prostředí se toho stále téměř nic neví. Koktejly se v Česku podle studií nachází také ve více než polovině vzorků půdy, kdy v celé třetině vzorků jsou alespoň 3 pesticidy v nadlimitních množstvích. Rezidua a metabolity pesticidů se pak nachází v 90 % povrchových vod a ve 40 % podzemních vod v množství nadlimitním.

Evropská komise se v rámci Zelené dohody pro Evropu zavázala ke snížení užívání pesticidů a jejich rizik o 50 % do roku 2030. Zásadní vliv na naplnění cíle však budou mít nové zemědělské dotace ze Společné zemědělské politiky, které pro Česko nyní Ministerstvo zemědělství připravuje. Evropská komise doporučila České republice zaměřit se na snižování rizikových pesticidů nebo střídání plodin. Hnutí DUHA a Česká společnost ornitologická k proměně zemědělských dotací vyzývají výzvou Za zdravou a pestrou krajinu na webu tohlezeru.hnutiduha.cz. 

Martin Rexa, koordinátor kampaně „Tohle žeru” Hnutí DUHA, řekl: „Více než milion podpisů pro iniciativu je obrovským úspěchem a jasným signálem evropské veřejnosti, že průmyslové zemědělství založené na syntetických pesticidech se všemi svými riziky již není cestou. Je potřeba změnit zemědělské dotace, podpořit rozvoj ekologického zemědělství, které se umělým pesticidům vyhýbá, obnovit v krajině přírodní rovnováhu a biodiverzitu a významně podpořit zemědělce v přechodu k přírodě šetrnějšímu hospodaření. Bohužel, Ministerstvo zemědělství k tomu zatím při přípravě nových dotací příliš nesměřuje a bude tak na nové vládě, aby po volbách dotace přesměrovala.”