Pokračující zemědělské protesty potvrzují, že seškrtání ekologických ambicí bylo zbytečné

Hnutí DUHA komentuje zemědělské protesty, které Agrární komora, Zemědělský svaz a některé další zemědělské organizace uskutečnily 7. března v Praze.

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, řekl: „Pokračující protesty části zemědělců potvrzují, že laciné ořezání ekologických opatření ministrem Výborným bylo zbytečné a hlavně krátkozraké, jak jsme varovali. Týká se to zejména vypuštění ploch pro přírodu, jako jsou meze, remízky, úhory a další. Ministr tím nijak situaci neuklidnil, naopak opět oddálil tvorbu mimoprodukčních ploch v zemědělské krajině, které jsou vedle řady dalších pozitivních vlivů zásadní i pro zvyšování odolnosti vůči klimatické změně. Klimatické extrémy v podobě such, požárů nebo povodní přitom byly jedním z hlavních faktorů, které vedly k ekonomické nejistotě zemědělců v některých zemích. Současné počasí jen potvrzuje, že nesmíme ztrácet žádný čas, protože výkyvy počasí budou stále častější. 

Veřejné peníze musí přinášet jasný přínos v podobě veřejných služeb, včetně těch environmentálních. V současné době musí podporovat zemědělce v adaptaci na dopady klimatické změny a v ochraně biodiverzity a půdy. Plošné nasypání peněz bez konkrétní přidané hodnoty je nefunkční a v důsledku neprospívá ani samotným zemědělcům. Ministr Výborný to tak ale dělá – poškrtal ekologická opatření, nic tím nezískal a ještě se zpronevěřil vládnímu programu, ve kterém slíbil vyčlenit desetinu zemědělské půdy pro biodiverzitu. To, že odmítá plochy pro přírodu i do budoucna, je pak zcela skandální.” 

Kontext:

Ministr Výborný se v minulých měsících rozhodl odložit účinnější pravidla proti vodní erozi a v návaznosti na zemědělské protesty po Evropě využít naplno povolení od Evropské komise zrušit pro letošní rok podporu krajinných prvků a úhorů pro přírodu. Zemědělské protesty v ČR přitom vypukly až později, konkrétně 19. února, což dokazuje, že oslabování ekologických požadavků bylo spíše obětním beránkem a nepomohlo zmírnit situaci. Ekologické organizace již předtím varovaly, že oslabení ekologických opatření skutečné problémy zemědělství nevyřeší. Ministr Výborný navíc zcela proti Programovému prohlášení vlády bojuje za oslabení podpory ploch pro přírodu i do dalších let. Proti dalšímu oslabování se dnes důrazně vymezilo přes 330 organizací napříč Evropskou unií v dopisu předsedkyni Evropské komise von der Leyen.

Kromě toho také ministr dříve seškrtal ambice omezit v erozně ohrožených oblastech maximální velikost monokultury na 10 ha; omezení se dle původního Strategického plánu mělo od tohoto roku rozšířit ze 4 na zhruba 16 % půdy, ale nedošlo k tomu. Ministerstvo také selhává v podpoře krajinných prvků  a postavilo se proti ambicióznímu omezování pesticidů v Evropě.

Vláda ve svém programu slíbila: “Minimálně desetina zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory)”.