Ve 2. kvartálu rostly nejvíce nástupní mzdy provozních manažerů a chemiků

Průměrné nástupní mzdy se ve druhém kvartálu letošního roku některým profesím zvedly o více než 30 procent. Byl to konkrétně případ provozních manažerů a chemiků. Provozní manažeři mohli nastoupit za nástupní mzdu v průměru o 15 300 korun vyšší než v prvním kvartálu letošního roku, chemici pak za mzdu vyšší o 13 500 korun. Vyplývá to z dat pracovního portálu JenPráce.cz, který nabídl ve 2. kvartálu 80 tisíc pracovních pozic.

Z dat pracovního portálu JenPráce.cz vyplývá, že průměrná nástupní mzda vzrostla provozním manažerům z 40 290 na 55 570 korun. Chemici pak dostali nabídky průměrně na 49 460 korun oproti 35 940 korunám v prvním kvartálu. „K 30% nárůstu nástupních mezd se přiblížili i specialisti v IT a vedoucí pracovníci,“ upozornila Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz. „Kolem 20% nárůstu se pak pohybovaly nástupní mzdy laborantů, techniků telekomunikací a projektových manažerů,“ doplnila Anna Kevorkyan k 10 nejvyšším posunům nástupních mezd mezi kvartály, kam patřily ještě mzdy HR specialistů, svářečských inženýrů a vedoucích servisu.

Nejčastěji nabízeným benefitem byly ve druhém kvartálu opět finanční bonusy a prémie

Nejčastěji nabízeným zaměstnaneckým benefitem za 2. kvartál letošního roku byly stejně jako v 1. kvartálu finanční bonusy a prémie, a to v 9,33 %. Druhým a zároveň třetím nejčastěji nabízeným benefitem byl s 8,83 % příspěvek na stravování a dovolená navíc.

Dělnické profese tvořily ve 2. kvartálu 5,89 %

Ve druhém letošním čtvrtletí připadlo 5,89 % nabídek na dělnické profese, 3,34 % na prodavače/prodavačku, na operátory výroby 3,32 %, na obsluhu strojů 2,69 % a na administrativní pracovníky/pracovnice 2,38 %. Co se týká požadovaného vzdělání, ve druhém kvartálu roku 2024 stačilo u 25,6 % nabízených pozic základní vzdělání. 36,6 % pozic požadovalo odborné vyučení bez maturity, 32,9 % středoškolské nebo odborné s maturitou a jen zbývající necelá 5 procenta pozic vyžadovala vzdělání na úrovní VOŠ, bakalářského či magisterského studia.

Praha nabízela 17,7 procent veškeré práce

Nejvíce pracovních nabídek na portálu JenPráce.cz tvořila ve 2. kvartálu 2024 Praha, a to 17,7 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 12,7 % a následoval Moravskoslezský kraj s 11,5 %. Co se týká brigád, Praha dominovala s 28,8 % nabídek. Jihomoravský kraj pak nabízel 11,7 % brigád a pomyslné třetí místo připadlo Středočeskému kraji s 11 %.

Poměr nabízených brigád činil 8,8 procent

Z dat pracovního portálu JenPráce.cz dále vyplývá, že 91,2 % nabízených pracovních nabídek připadalo ve druhém kvartálu roku 2024 na hlavní pracovní poměr a 8,8 % na brigády, čili jednorázové nebo krátkodobé výpomocné práce. „Největší podíl v nabídce mají brigády v oboru obchodu a služeb, následují manuální práce a až poté administrativní brigády, po kterých je ale zvláště mezi studenty nejvyšší poptávka,“ uvedla Anna Kevorkyan.

Tabulka 1: Deset profesí, kterým za 2. kvartál nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (v %)

ProfesePrůměrná nástupní odměna v Q1 2024Průměrná nástupní odměna v Q2 2024

Změna

%

Změna absolutně

Provozní manažer / manažerka40 287 Kč55 572 Kč37,94 %15 285 Kč
Chemik / Chemička35 945 Kč49 455 Kč37,59 %13 510 Kč
Specialista / specialistka IT41 214 Kč52 980 Kč28,55 %11 766 Kč
Vedoucí pracovník / pracovnice51 110 Kč65 446 Kč28,05 %14 336 Kč
Laborant / Laborantka35 435 Kč43 655 Kč23,20 %8 220 Kč
Technik / technička telekomunikací35 636 Kč42 571 Kč19,46 %6 935 Kč
Projektový / projektová manažerka50 416 Kč60 101 Kč19,21 %9 685 Kč
HR specialista / specialistka35 653 Kč42 020 Kč17,86 %6 367 Kč
Svářečský inženýr / inženýrka37 548 Kč43 931 Kč17,00 %6 383 Kč
Vedoucí servisu38 768 Kč44 935 Kč15,91 %6 167 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 6. 2024

Tabulka 2: Deset profesí, kterým za 2. kvartál nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)

ProfeseZměna nabízené odměny

 (Q2 2024 vs. Q1 2024)

Provozní manažer / manažerka15 285 Kč
Vedoucí pracovník / pracovnice14 336 Kč
Chemik / Chemička13 510 Kč
Specialista / specialistka IT11 766 Kč
Projektový / projektová manažerka9 685 Kč
Laborant / Laborantka8 220 Kč
Technik / technička telekomunikací6 935 Kč
Výrobní ředitel / ředitelka (CTO)6 772 Kč
Svářečský inženýr / inženýrka6 383 Kč
HR specialista / specialistka6 367 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 6. 2024