Lexum potvrzuje pozici lídra poskytovatelů privátní oční péče a expanduje i na Slovensku

Lexum, síť očních klinik, ambulancí a optik, významně expanduje a potvrzuje své postavení lídra poskytovatelů komplexní a prémiové oftalmologické péče. Společnost s více než 30letou tradicí, historií a sílou značky se významně rozšířila o další soukromé poskytovatele oftalmologické péče v České republice. Úspěšně akvírovala síť očních klinik, ambulancí a optik, společnost SOMICH, která déle než 20 let aktivně působí v Karlovarském a Plzeňském kraji, a oční kliniku Oftum v Praze specializující se na vysoce prémiovou a nejmodernější laserovou refrakční chirurgii. Své portfolio tak Lexum v rámci České republiky významně rozšiřuje na celkem 10 klinik, 26 očních ambulancí a 16 optik.

„Akvizicí oční sítě SOMICH jsme rozšířili působnost poskytování prémiové komplexní oftalmologické péče i v rámci západočeského regionu, tedy Karlovarského a Plzeňského kraje. Naše prémiová oftalmologická péče se tak stává dostupnou pacientům a klientům ve všech krajích České republiky,“ říká PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel Lexum ČR a SR.

Společnost SOMICH je hlavním poskytovatelem oční péče v západočeském regionu s dlouholetou rodinnou tradicí a vysoce erudovaným, špičkovým personálem.

„Pro prodej oční sítě SOMICH jsme zvolili jednoznačného lídra v oblasti poskytovatelů špičkové oftalmologické péče. Jednou z hlavních priorit pro nás bylo zajistit profesionální, stabilní a perspektivní zázemí pro náš lékařský a ošetřovatelský tým, což Lexum jednoznačně splňuje,“ uvedl k prodeji doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA., odborný zástupce společnosti SOMICH pro Karlovarský kraj.

Stát se součástí Lexum a posílit tak portfolio této společnosti je pro nás velkou příležitostí. Společně zvýšíme úroveň kvality komplexní oftalmologické péče v západočeském regionu. Zároveň se těšíme na výměnu špičkových zkušeností a rozvoj odborných týmů ve prospěch všech potřebných pacientů,“ dodává k prodeji společnosti SOMICH prim. MUDr. Martin Kacerovský, odborný zástupce pro Plzeňský kraj.

Další z akvizic společnosti Lexum v rámci České republiky je společnost Oftum Praha, centrum prémiové laserové chirurgie oka, která na trhu funguje již více než 20 let a nabízí dosud nejdokonalejší operační technologii ReLEx Smile PRO na technice Visumax 800, která byla vyvinuta vědci ve firmě Carl Zeiss.

„K prodeji naší společnosti jsme se rozhodli přistoupit na základě posouzení strategických cílů a možnosti další expanze. Věříme, že ta nejlepší péče, kterou našim klientům a pacientům již více než 20 let přinášíme, se díky akvizici pod společnost Lexum ještě více umocní,“ říká k prodeji MUDr. Tomáš Juhás Ph.D., ml., primář oční kliniky Oftum v Praze.

„Je mi ctí, že součástí sítě očních klinik, ambulancí a optik Lexum se stala společnost Oftum, špičková klinika s vysokou odborností orientovanou na prémiovou laserovou refrakční chirurgii. Věřím, že společně přispějeme k dosažení nejvyšší možné úrovně prémiové oftalmologické péče nejen pro naše laserové klienty,“ dodává k akvizici společnosti Oftum Praha PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel Lexum ČR a SR.

Společnost Lexum významně expanduje nejen v České republice, ale také na Slovensku. V minulém roce Lexum rozšířilo svou působnost i nad rámec České republiky akvizicí oční kliniky Sokolík v Trenčíně a očního centra v Novém Mestě nad Váhom.

Letos se Lexum podařilo úspěšně uskutečnit hned celou řadu dalších významných akvizic na Slovensku. Prémiová komplexní oftalmologická péče bude dostupná pacientům ve většině slovenských regionů.

V Košickém kraji se jedná o společnost 3F Mikrochirurgia oka v Košicích a Michalovcích a OFTAL ER v Michalovcích pod vedením prim. MUDr. Františka Dabocziho a společnost Oftum Košice v čele s prof. MUDr. Tomášem Juhásem, DrSc.

V Žilinském kraji Lexum úspěšně akvírovalo společnost UVEA Mediklinik se sídlem v Martině a očními klinikami, centry, ambulancemi a optikami v Martině, Ružomberoku, Liptovském Mikuláši, Dolném Kubině, Námestovo a Turčianských Teplicích. Ředitelem UVEA Mediklinik je MUDr. Michal Králik.

Velice mě těší, že se nám díky všem úspěšným akvizicím podařilo za uplynulých 6 let vytvořit největší celonárodní síť privátního poskytovatele komplexní oční péče jak v České republice, tak na Slovensku, s významným cca 30% tržním podílem. Lexum tak bude na těchto dvou trzích poskytovat komplexní prémiovou oftalmologickou péči na celkem 90 pracovištích (18 očních klinik, 50 očních ambulancí a 22 optik) v celkem 35 lokalitách napříč celou bývalou federativní zemí – od Karlových Varů přes Prahu, Brno, Trenčín, Martin až po Košice. A to je obrovský krok kupředu pro celou oftalmologickou obec České republiky a Slovenska, a dobrou zprávou pro kvalitu a dostupnost prémiové péče všem potřebným pacientům a klientům,“ uvádí PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel Lexum ČR a SR.