Plovoucí fotovoltaické elektrárny na moři podporují cestu Singapuru k uhlíkové neutralitě

Trh se solární energií se celosvětově rozjíždí a stále více zemí se připojuje ke kampani Race to Zero, tedy „celosvětové kampani, jejímž cílem je shromáždit vedení a podporu podniků, měst, regionů [a] investorů pro zdravé, odolné a bezuhlíkové oživení“, máme-li přímo citovat OSN. Jedná se o společné celosvětové úsilí v boji proti změně klimatu. Výjimkou není ani Singapur, malý městský stát s nedostatkem zdrojů. Na tomto ostrově se nyní nachází jedna z největších plovoucích fotovoltaických (PV) elektráren na světě – projekt s výkonem 5 MW, který byl umístěn v Johorské úžině.

Pětihektarová solární elektrárna na moři, kterou vyvinula společnost Sunseap Group, poskytovatel řešení v oblasti solární energie v Singapuru, má rozlohu odpovídající pěti fotbalovým hřištím. Odhaduje se, že díky 13 312 solárním panelům, 40 střídačům a více než 30 000 plovákům vyrobí ročně až 6 022 500 kWh energie, což by stačilo na zásobování 1250 čtyřpokojových bytů na ostrově a na kompenzaci 4258 tun oxidu uhličitého.

Solární fotovoltaika: Další přirozený krok Singapuru v boji proti změně klimatu

V roce 2021 vyhlásila singapurská vláda Zelený plán Singapuru 2030. Tato celostátní iniciativa na podporu singapurského národního programu udržitelného rozvoje navazuje na oznámení Singapuru z roku 2020, že do roku 2050 sníží své maximální emise skleníkových plynů na polovinu. Vizí je dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050, avšak to lze učinit pouze tehdy, pokud země výrazně sníží svou závislost na fosilních palivech. Proto je nezbytné hledat alternativní způsoby výroby elektřiny, protože v Singapuru se 97 % elektřiny vyrábí ze zemního plynu.

Singapur, který je omezen svou malou rozlohou, nemá přístup k přírodním a obnovitelným zdrojům energie, jako je větrná a vodní energie. Avšak Singapur leží téměř na rovníku, a má proto vysokou průměrnou roční úroveň slunečního záření. Jednoduše řečeno, hodně zde svítí slunce. Jedním z klíčových cílů Zeleného plánu 2030 je proto zčtyřnásobit využití solární energie na 1,5 GW do roku 2025 a do roku 2030 dosáhnout 2 GW.

Aby však Singapur mohl dosáhnout těchto ambiciózních cílů a využít skutečný potenciál zelené fotovoltaiky, musí se obrátit k nejmodernějším technologiím.

Nepříznivé podmínky vyžadují posílené technologie

Prostorová omezení Singapuru vedla společnost Sunseap k tomu, že jako životaschopnou alternativu pro obnovitelné zdroje energie hledala na otevřeném moři a nakonec fotovoltaický systém ( PV system) umístila v pobřežních vodách. Společnost Sunseap přitom dosáhla dalšího milníku: vybudovala podmořský kabelový systém spojující plovoucí plošinu s pevninou, čímž vytvořila elektrickou distribuční síť o napětí 22 KV.

Na rozdíl od vnitrozemských vodních ploch je otevřené moře vystaveno různým podmínkám a je náchylné ke změnám, od kolísání teploty a bouřlivého vlnobití až po korozivní charakter slané vody. Tyto nepříznivé podmínky v kombinaci s biologickým znečištěním, které se běžně vyskytuje v teplých tropických vodách, kde se na povrchu hromadí mikroorganismy, rostliny, řasy a drobní živočichové, mohou potenciálně urychlit degradaci součástí fotovoltaických systémů, jako jsou například střídače.

Využitím svých odborných znalostí v oblasti integrace umělé inteligence (AI) a cloudu zavádí společnost Huawei nejnovější informační a komunikační technologie (ICT) do fotovoltaických zařízení s cílem optimalizovat výrobu energie. Společnost Sunseap si vybrala společnost Huawei jako dodavatele svých v praxi osvědčených inteligentních strunové střídače Huawei SUN2000-90KTL-H2, čímž se plovoucí solární farma stane efektivnější, bezpečnější a spolehlivější.

„Jsme poctěni, že si nás společnost Sunseap, singapurský poskytovatel řešení pro solární energii, vybrala jako dodavatele špičkových solárních střídačů pro jeden z největších světových projektů plovoucí fotovoltaické elektrárny na moři,“ uvedl Bruce Li, generální ředitel divize Huawei Asia-Pacific Enterprise Digital Power Business. „Společnost Huawei je odborníkem na integraci digitálních technologií a technologií výkonové elektroniky a díky svým inovativním řešením inteligentní fotovoltaiky Smart PV solutions pomáhá lidem a průmyslovým odvětvím na celém světě využívat čistou solární energii a urychlit tak přechod na obnovitelné zdroje energie. Těšíme se na úzkou spolupráci se společností Sunseap a na to, že přispějeme k realizaci singapurského Zeleného plánu 2030.“

Energie pro singapurský „Zelený plán“ pomocí inteligentních fotovoltaických řešení Smart PV solutions

Střídače Huawei již přispěly k výrobě gigawattů elektřiny v solárních systémech po celém světě, což dokazuje schopnost společnosti úspěšně pracovat v jakémkoli měřítku a za jakýchkoli podmínek. Střídače navíc prošly řadou testů na korozi vlivem soli a odvod tepla, které prokázaly jejich odolnost vůči náročným podmínkám a teplotám od -55 °C do 80 °C. Nasazením střídačů Huawei se společnosti Sunseap podařilo zefektivnit proces provozu a údržby plovoucí plošiny a také zabránit korozi a celkovému opotřebení materiálu.

Kromě výkonnostních výhod zajišťuje modulární konstrukce rychlé a snadné nasazení s minimálními úpravami na místě. Snadné nasazení bylo dalším kritickým rozdílem, který vedl společnost Sunseap k tomu, že si jako technologického partnera vybrala Huawei.

Shawn Tan, technický viceprezident společnosti Sunseap, uvedl: „Klíčovým prvkem byla přenosnost strunových střídačů Huawei, protože nám umožnila instalovat střídače přímo na plovoucí plošinu vedle fotovoltaických panelů. Tím se eliminovala potřeba stejnosměrné kabelové hadice a stejnosměrných slučovacích skříní, což snížilo náklady a dobu nasazení. Díky jedinečné konstrukci střídačů je teplo odváděno efektivněji, což zvyšuje celkovou spolehlivost celého solárního fotovoltaického systému.“

Společnost Sunseap zavedením inteligentních strunových střídačů Huawei také zefektivnila proces pozorování a měření a její technici nyní mohou pohodlně provádět každodenní rutinní kontroly na dálku. Manažer pro rozvoj podnikání a řízení projektů ve společnosti Sunseap Wilson Tsen uvedl: „Díky řešení inteligentní fotovoltaiky Huawei Smart PV Solution a její inteligentní platformě pro pozorování a měření můžeme pohodlněji a snadněji provádět rutinní kontroly a servis zařízení elektrárny, plováků a kotevních lan. Technologie společnosti Huawei jednoduše mění pravidla hry: nejenže můžeme diagnostikovat problémy v zařízení na dálku, ale můžeme také odstraňovat potíže, aniž bychom museli být fyzicky přítomni na místě.“

Doufejme, že dokončení tohoto projektu a čas, který byl potřebný k připojení k síti, poslouží jako vzor pro další země v regionu s nedostatkem půdy a hustým osídlením, které by mohly zavést podobné iniciativy.

Spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Sunseap Frank Phuan poznamenal: „Zelený plán singapurské vlády je silným závazkem v boji proti změně klimatu a plovoucí elektrárna na moři o výkonu 5 MW, kterou zde máme, je jen malým krokem vpřed na cestě k uhlíkové neutralitě. Doufám, že společnosti Sunseap a Huawei budou i v budoucnu přispívat k rozvoji čisté energie v Singapuru.“