Kvůli výraznému zdražování hrozí podpojištění majetku

Dopady inflace se promítají rovněž do majetkového pojištění. Rostoucí ceny totiž vyžadují navýšení pojistných částek. Tím sice zdražuje pojištění, odborníci přesto doporučují pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat. V opačném případě hrozí podpojištění, což při potenciální pojistné události znamená krácení náhrady vzniklých škod a ztrátu klidně ve výši statisíců korun. Jak nastavit správnou pojistnou částku u pojištění domácnosti či nemovitosti?

Mít správně nastavenou pojistnou hodnotu pojištěného předmětu je základem úspěšného krytí vzniklých škod. Je proto důležité nejen správné nastavení pojistné smlouvy na začátku, ale i její pravidelná aktualizace. „Pokud se klient o své pojistné smlouvy nestará a pravidelně je neaktualizuje, dříve či později u něj může nastat takzvané podpojištění. Tím spíše v aktuální době velmi vysoké inflace,“ varuje Pavel Plíva, produktový manažer Freedom Financial Services, a dodává, že podpojištění je stav, kdy je předmět pojištění pojištěn na nižší částku, než je jeho reálná hodnota.

Klienti pojišťoven si mnohdy neuvědomují, že ze zákona odpovídají za správnost stanovené pojistné hodnoty právě oni a v případě pojistné události má pojišťovna právo krátit vyplacené pojistné plnění ve stejném poměru, jakým hodnota pojištěných věcí převyšuje pojistnou částku. Klienti tak při výplatě pojistného plnění často přicházejí i o statisíce korun.

Modelové příklady podpojištění

Pokud například u domácnosti pojištěné na 250.000 Kč má její vybavení aktuální hodnotu 500.000 Kč (například nábytek, elektrospotřebiče, elektronika, sportovní vybavení, oblečení a tak dále), nastává podpojištění a domácnost je pojištěna jen na 50 % reálné hodnoty (koeficient podpojištění = 250000/500000 = 0,5).

Jestliže si klient před několika lety postavil rodinný dům, mohlo ho to vyjít na 6 mil. Kč (bez hodnoty pozemku). Nejen inflace však způsobila růst cen stavebního materiálu, dopravy, práce a podobně. Proto by dnes stejná stavba stála pravděpodobně asi 9 mil. Kč. Pokud však nebyla pojistná smlouva aktualizována, pojistná částka je stále ve výši 6 mil. Kč (koeficient podpojištění = 6000000/9000000 = 0,67).

Když si klient před 5 lety kupoval byt v Brně, potřeboval 3,5 mil. Kč. Dnes by však za stejný byt zaplatil 5 mil. Kč. Ceny bytů za poslední roky rostly. Pokud má klient byt pojištěný stále na částku 3,5 mil. Kč, je byt podpojištěn. Je totiž pojištěný pouze na 70 % reálné hodnoty (koeficient podpojištění = 3500000/5000000 = 0,7).

Jak ovlivní podpojištění výši pojistného plnění?

Podpojištění je dáno jednoduchým vzorcem, a to poměrem pojistné částky (stanovené ve smlouvě) vůči reálné hodnotě (hodnota pojištěného majetku). Výsledkem je koeficient podpojištění, kterým se případně pojistné plnění krátí.

Výše pojistného plnění by měla například u prvního modelového příkladu optimálně zajistit, aby si v případě pojistné události mohl klient znovu vybavit svoji domácnost tak, jak ji měl vybavenou před pojistnou událostí, a nemusel sáhnout do svých finančních rezerv. „Jestliže v uvažované domácnosti vznikl požár a způsobil škody na vybavení domácnosti ve výši 100 tisíc korun, klient nemůže očekávat, že mu pojišťovna vyplatí 100 tisíc korun za zničený majetek. Domácnost je podpojištěna, přičemž koeficient podpojištění činí 0,5, a proto v tomto příkladě bude vyplaceno jen 50 tisíc korun. V důsledku podpojištění tak klient přišel o 50 tisíc korun,“ vysvětluje Pavel Plíva s tím, že analogicky se budou krátit pojistná plnění i v ostatních modelových situacích, kde jsou uvažované nemovitosti pojištěny na 67 % a 70 % reálné hodnoty.

Některé pojišťovny aplikují určitou toleranci. V takových případech k podpojištění dochází, pokud je pojistná částka nižší o 20 % a více ve srovnání se skutečnou hodnotou. Jiné pojišťovny podpojištění neuplatní, pokud je sjednána indexace. Zde je ale třeba dodržet podmínku stanovit pojistnou částku minimálně v doporučené výši dle kalkulátoru dané pojišťovny.

Kdo a jak určí správnou pojistnou částku?

Lidé mají podle odborníků tendenci podceňovat náklady na výstavbu, na pořízení celého vybavení a tak dále. Podpojištění tedy nezřídka vzniká už při sjednání pojistné smlouvy. „Když klienti počítají, jakou hodnotu má jejich domácnost, mluví o ceně nábytku, elektroniky (televize, PC, notebook, mobily, tablety) a sportovního vybavení (kolo, elektrokoloběžka, lyže). Hodnotu v domácnosti mají ale i zdravotní pomůcky, hračky, nádobí, oblečení, knihy nebo hudební nástroje. Kromě toho se klienti dopouštějí chyby i v ocenění, a to úvahou, za kolik by to dnes někdo od nich koupil, namísto toho, aby zvažovali, za kolik by si dnes dokázali pořídit srovnatelnou náhradu,“ říká Pavel Plíva a doporučuje si v takové situaci představit, kolik peněz bude potřebovat vaše rodina, když jí vyhoří byt a bude si muset pořídit veškeré nové vybavení. Výsledná suma bývá zpravidla velmi překvapivá.

K podpojištění nicméně může dojít až následně, i když byly pojistné částky na začátku nastaveny správně. Zejména v současné době extrémní inflace nemusí být výjimkou, že hodnota movitého i nemovitého majetku výrazně vzroste i z roku na rok. „Byty v posledních letech enormně podražily. V Praze se na konci roku 2021 starší byty v osobním vlastnictví prodávaly o 30 procent dráž, než tomu bylo na konci roku 2019. V Brně či Olomouci pak až o 53 procent, v Ostravě dokonce o více než 80 procent. Loňský rok sice přinesl určitou korekci, ceny ve většině velkých měst na konci roku 2022 meziročně klesly řádově o jednotky procent, nic to ale nemění na faktu, že celkově cena bytů v posledních letech narostla o desítky procent,“ popisuje Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři z velkých i malých realitních kanceláří napříč celou Českou republikou. A dodává, že jakmile se trh rozhýbe a poroste poptávka, lze očekávat, že v mezikvartálním srovnání ceny nemovitostí opět porostou, případně nebudou dále klesat.

Zda se zamrzlý hypoteční trh rozhýbe, do značné míry ovlivní vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů. David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance, se domnívá, že stávající hladina úrokových sazeb je přece jen příliš vysoká a ČNB ji nebude držet déle, než bude nezbytně nutné. „V letošním roce – nejspíše ve druhém kvartálu – by již mohlo docházet k pozvolnému poklesu sazeb. Nelze ale očekávat, že by se úrokové sazby hypoték do konce roku dostaly pod 4,5 %,“ předpokládá David Eim, podle kterého během letošního února došlo v několika bankách k poklesu úrokových sazeb. Z interních dat Gepard Finance je také patrné jasné meziměsíční oživení a růst produkce, klienti si na zřejmě vyšší úrokové sazby již do značné míry zvyknuli.

Pokud si někdo pojistil byt v roce 2015 na pojistnou částku odpovídající aktuální tržní ceně a smlouvu od té doby neaktualizoval, může si být jistý, že má v současné době svůj byt podpojištěný. Ceny bytů šly nahoru více než samotná inflace a žádný výrazný propad cen se zřejmě nechystá. Výrazné zdražování nastalo také například u stavebního materiálu.

Pavel Plíva doporučuje pojistné smlouvy aktualizovat minimálně každé 3 roky. Takové aktualizace si může klient hlídat sám, ale pak je třeba sledovat vývoj cen na trhu, výši inflace a podobně. Pro orientaci lze také využít různé online kalkulačky, které poskytují pojišťovny, avšak není garantováno, že uvedené ceny jsou skutečně „reálné“. „Upravovat výši pojistné částky tak, aby odpovídala reálným cenám jednou za 3 roky, není komfortní. Z mého pohledu je to však jediné řešení, jak zabránit podpojištění, zejména v době zvyšování cen materiálů, práce, věcí, inflace. Pokud si klient neví rady ohledně reálné ceny, měl by tuto záležitost přenechat pojišťovacím poradcům, kteří jsou dobře seznámeni s vývojem trhu, cen i inflace a aktualizaci smluv provedou klientovi v rámci klientského servisu,“ doporučuje Pavel Plíva.