SPOLU pro Prahu: Prahu zlepšíme jedině spolu

Koalice SPOLU pro Prahu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) představila svůj volební program pro podzimní volby do Zastupitelstva hl. města Prahy. Program zveřejněný na webových stránkách www.spoluproprahu22.cz je postavený na devíti klíčových prioritách.

“SPOLU jsme ušli za rok a půl dlouhou cestu. SPOLU jsme porazili populisty, dostali komunisty z parlamentu a SPOLU vracíme Českou republiku na politickou mapu západního světa. Koalice SPOLU pro Prahu je logickým vyústěním spolupráce ODS, TOP 09 a KDU-ČSL na celostátní úrovni,” tak zní úvodní věty z nového webu koalice SPOLU pro Prahu. Vysvětlují, proč je SPOLU pro Prahu správnou volbou.

“Při sestavování programu jsme vycházeli ze zkušeností našich komunálních politiků. V téměř všech městských částech totiž máme své starosty, místostarosty a radní. A kromě toho, že tam odvádějí skvělou práci a jejich městské části vzkvétají, jsou to právě oni, kdo moc dobře vědí, co občany v Praze trápí a co by chtěli změnit. Takovou zkušenost nemůže žádná jiná strana nabídnout,” vysvětluje lídr SPOLU pro Prahu Bohuslav Svoboda (ODS).

Program koalice je postavený na 9 klíčových prioritách. “Mezi klíčové body našeho programu patří především doprava, dostupnost bydlení, proveditelný plán údržby městské zeleně, odpovědné a vyrovnané hospodaření a skutečná digitalizace. Nejde ale ani tolik o témata, která budou podobná u většiny kandidujících stran, ale o přístup k nim. Praha potřebuje odpovědné vedení, které Pražanům nabídne profesionální správu města a koncepční řešení a které bude jednat předvídatelně a uvážlivě. A koalice SPOLU pro Prahu je právě takovou silou, ” říká Jiří Pospíšil (TOP 09).

Pražští lidovci budou jako součást pražské koalice SPOLU hrát roli sociálního svědomí. Budeme prosazovat jednodušší život pro rodiny i seniory. Zaměříme se na řešení krize bydlení a na ekologická řešení, která nebudou neúměrně zatěžovat obyvatele Prahy. Neopomene ani kulturu a pražské památky odrážející historii našeho města., ” slibuje Jan Wolf (KDU-ČSL).

Na webu www.spoluproprahu22.cz je k dispozici přehledný a jasný program, který je postavený na těchto klíčových prioritách:

Programové priority SPOLU pro Prahu:

SPOLU pro fungující a kvalitní dopravu
SPOLU pro bytovou výstavbu a dostupné bydlení
SPOLU pro pořádek a bezpečnost ve městě
SPOLU pro čistotu ve městě, péči o zeleň
SPOLU pro zdravé městské finance
SPOLU pro digitalizaci, podporu podnikání
SPOLU pro kvalitní vzdělávání a sportování
SPOLU pro rodinu
SPOLU pro pražskou kulturu, památkovou péči
Klíčové body z programových priorit SPOLU pro Prahu

SPOLU pro fungující a kvalitní dopravu (viz. https://spoluproprahu22.cz/program/fungujici-a-kvalitni-dopravu)

Klíčové body:

 • Promyšlenými úpravami zlepšíme co nejdříve plynulost provozu na stávajícím nedokončeném Městském okruhu (např. zahloubení Kbelské a nové odbočovací pruhy na Průmyslové) a výrazně urychlíme pokračování jeho dostavby.
 • Budeme podporovat urychlení modernizace severovýchodní části Aglomeračního okruhu ve spolupráci s vládou a Středočeským krajem. Ten může výrazně ulevit přetíženým částem Pražského a Městského okruhu.
 • Za cenu 9 km vlakových tunelů v centru (ve směrech Florenc – Smíchov a Florenc –Nusle/Vršovice) získáme přes 150 km sítě rychlého „metra S“ kvalitně napojeného na stávající linky metra. Zároveň společně se Středočeským krajem vytipujeme a vybudujeme zdvojnásobení počtu míst P+R, což přispěje ke zmenšení kolon na pražských komunikacích.

SPOLU pro bytovou výstavbu a dostupné bydlení (viz. https://spoluproprahu22.cz/program/bytovou-vystavbu-dostupne-bydleni)

Klíčové body:

 • Zjednodušíme a urychlíme schvalování nových ploch pro vlastnické i nájemní bydlení. Významně podpoříme výstavbu družstevních a nájemních domů a bytů, které vzniknou ve spolupráci se soukromým sektorem. Zvláštní péči věnujeme vytvoření podmínek pro bydlení mladých rodin a seniorů.
 • Hlavní město musí využít svých vhodných pozemků k bytové výstavbě a jednat se státem o využití pozemků státu pro bytovou výstavbu v Praze. Budeme hledat ve spolupráci se státem cesty pro větší motivaci soukromého sektoru k výstavbě nájemních domů a bytů.

SPOLU pro pořádek a bezpečnost ve městě (viz. https://spoluproprahu22.cz/program/bezpecnost-a-poradek-ve-meste)

Klíčové body:

 • Státní a městská policie musí lépe spolupracovat při zajišťování veřejného pořádku. Vytvoříme podmínky pro širší spolupráci společných týmů pro zlepšení situace a pocitu bezpečí v ulicích města v rizikových a zvláště zatížených lokalitách.
 • Budeme investovat do zvýšení bezpečnosti cestujících v MHD v nočním provozu.

SPOLU pro čistotu ve městě, péči o zeleň (viz. https://spoluproprahu22.cz/program/cistotu-ve-meste-peci-o-zelen)

Klíčové body:

 • Posílíme roli přírodních a městských parků. Budeme dbát na zachování nezastavitelnosti ploch zvláště chráněných území, přírodních a městských parků a dalších velkých ploch zeleně v majetku hl. m. Prahy tvořících zelené plíce Prahy.
 • Zajistíme častější vývoz odpadkových košů s důrazem na dopravní uzly a místa častého setkávání a zajistíme častější úklid chodníků a zastávek MHD.

SPOLU pro zdravé městské finance (viz. https://spoluproprahu22.cz/program/zdrave-mestske-finance)

Klíčové body:

 • Budeme navrhovat a prosazovat změnu rozpočtového určení daní, v které bude zohledněno, že Praha je hlavním městem státu a produkuje dvojnásobný podíl HDP oproti podílu počtu obyvatel.
 • Zmenšíme podíl výdajů města a městských částí na provoz úřadů, zefektivníme výkon přenesených státních agend pomocí digitalizace.

SPOLU pro digitalizaci, podporu podnikání (viz. https://spoluproprahu22.cz/program/digitalizaci-podporu-podnikani)

Klíčové body:

 • Naším cílem je, aby Praha byla nejatraktivnějším městem v rámci střední Evropy pro podnikatele a jejich firmy, které chtějí uspět v rámci třetího tisíciletí, které se bude nést ve znamení digitalizace, digitální transformace, automatizace a robotizace. Chceme, aby hl. m. Praha byla příkladem a lídrem regionu na poli moderních technologií a jejich využívání.
 • Chceme aktivně pomáhat rozvoji a implementaci nových technologií a procesů do pražského prostředí skrze spolupráci se startupovými projekty jak ze strany města, tak městských obchodních společností dle jejich potřeb a oborového zaměření.

SPOLU pro kvalitní vzdělávání a sportování (viz. https://spoluproprahu22.cz/program/kvalitni-vzdelavani-a-sportovani)

Klíčové body:

 • Ve spolupráci s městskými částmi zajistíme dostatečné kapacity mateřských a základních škol tak, aby děti mohly chodit do školy ve své spádové oblasti bezpečně.
 • Podpoříme zvyšování společenské prestiže učitelů, nepedagogických pracovníků a ředitelů škol, včetně jejich adekvátního ohodnocení i z prostředků hl. m. Prahy. Podpoříme jejich odborný a manažerský rozvoj formou mentoringových a vzdělávacích projektů. Vytvoříme systém vhodných pobídek pro jejich dlouhodobou stabilizaci v pražských školách (např. učitelské byty, zvýhodněné jízdné v MHD).

SPOLU pro rodinu (viz. https://spoluproprahu22.cz/program/rodinu)

Klíčové body:

 • Podpoříme – současným vedením Prahy zastavenou – výstavbu domů s pečovatelskou službou a domů seniorů a výstavbu domovů se zvláštním určením pro občany trpící Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence tak, abychom zajistili jejich dostatečnou kapacitu pro potřebné.
 • Budeme pokračovat v rozvoji terénní a pečovatelské služby pro seniory a hendikepované v pohodlí jejich domova. Chceme podporovat vlastní schopnost a samostatnost osob při řešení jejich životních potřeb.

SPOLU pro pražskou kulturu, památkovou péči (viz. https://spoluproprahu22.cz/program/prazskou-kulturu-pamatkovou-peci)

Klíčové body:

 • Zpřehledníme systém dotací v oblasti kultury.
 • Ve spolupráci se soukromým sektorem budeme pokračovat v projektu výstavby Vltavské filharmonie a budeme nadále prioritně podporovat oblast klasické hudby a významných pražských festivalů.

paid advertising