Češi chtějí řešit ochranu úspor před znehodnocením inflací a podpojištění

Čechům se začínají zhmotňovat jejich nejčernější finanční obavy. Podle výzkumu České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) se téměř 60 % Čechů bojí, že jejich finance ohrozí ztráta zaměstnání, růst cen energií a zboží. Obavy o peníze a finanční zajištění je to, s čím se chtějí obracet na finanční poradce. Nyní, v době dvojciferné inflace, jde především o ochranu úspor před znehodnocením a investice (50 %) a podpojištění domácností a nemovitostí (21 %).

Pokud jde o možný negativní dopad na rodinné finance, tak se Češi nejvíce bojí vážného onemocnění či úrazu (62 %). Do nočních finančních můr Čechů se však promítla i současná nestabilní ekonomická situace. Stejně intenzivně jako ztráty zaměstnání (56 %) se totiž bojíme negativního dopadu růstu cen zboží a služeb (56 %) a energií (56 %) na naše peněženky.

„Češi si však moc nepřipouští další potenciální riziko ohrožující jejich rodinné finance – odchod do penze. Obavy z toho má jen 7 % dotázaných. Je zajímavé, že ani ve skupině 51 až 60 let, která je propadem životní úrovně v penzi ohrožena nejvíc, se obává negativního dopadu na jejich finance jen 12 % dotázaných,“ uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Podceňování vlastní zodpovědnosti za finanční zajištění ve stáří je dlouhodobý problém. Je to odrazem i toho, že řada z nás svoje finance často moc neřídí a spravuje je spíš „intuitivně“. Jen 14 % dotázaných totiž tvrdí, že má jasný finanční plán s odpovídajícími finančními produkty a pravidelně ho aktualizuje podle vývoje příjmů a svých cílů. 21 % respondentů sice finanční plán má (včetně nastavených finančních produktů) – ale sestavuje ho spíš intuitivně a systematicky ho neaktualizuje. Naproti tomu 45 % Čechů plánuje jen pokrytí běžných výdajů na chod domácnosti a 13 % dokonce neplánuje finance vůbec.

Pro radu jedeme za profíky

Pokud potřebujeme zjistit více informací a nechat si poradit ohledně finančních produktů (např. pojištění, spoření, investice, finanční zajištění stáří či finančního plánování), jdeme nejčastěji za profesionály – za finančními poradci (31 % dotázaných). Na druhou stranu téměř stejnou důvěru máme paradoxně ve finanční rady partnera či partnerky (25 %). Ale často se spoléháme na „zdravý selský rozum“ a věříme, že se zorientujeme ve financích sami. Proto čerpáme také informace z webů finančních institucí (23 %) a ze specializovaných nezávislých webů o financích a finančních produktech (22 %).

Pomoc hledáme při pojištění a řešení bydlení

Důvod, proč se nejčastěji obracíme o radu na finanční poradce, souvisí s tím, že 35 % Čechů má svého finančního poradce a dalších 10 % ho mělo v minulosti.

Asi nikoho nepřekvapí, že s finančním poradcem obvykle nejčastěji řešíme ty nejsložitější finanční produkty: životní pojištění 64 %, pojištění domácnosti a nemovitosti 42 %. Zásadním životním krokem s dlouhodobým dopadem na rodinné finance jsou hypotéky, a proto se o pomoc s jejich vyřízeném velmi často obracíme také na finanční poradce (40 %). Za finančními poradci chodí Češi i v případě, když chtějí investovat (38 %).

Nicméně covid, válčený konflikt a z nich plynoucí ekonomická nestabilita zamíchala kartami. Pokud se klientů finančních poradců zeptáme, co by s nimi chtěli řešit akutně, pak v době dvojciferné inflace chceme s finančními poradci řešit především investice a ochranu úspor před znehodnocením (50 %), dále pak podpojištění domácnosti a nemovitosti (21 %) a otázku financování bydlení (19 %).

I když se můžeme u veřejnosti někdy setkat s negativními názory na finanční poradce, tak z výzkumu jednoznačně plyne, že tyto názory mají lidé, kteří s finančním poradcem nemají osobní zkušenost. Z těch, kteří s nimi spolupracují, je totiž 80 % s jejích prací spokojeno, 15 % nemělo vyloženě pozitivní, ale ani negativní zkušenost a jen 5 % bylo nespokojeno.

„Pro řízení osobních financí je klíčová dlouhodobost a kontinuita – proto je potěšující, že z těch, kteří mají nebo měli finančního poradce, ho drtivá většina (80 %) využívá dlouhodobě nebo alespoň opakovaně,“ řekl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Pokud se Čechů zeptáme, jak by charakterizovali svoji dlouhodobou spolupráci s finančním poradcem, nejčastěji to považují za vztah založený na důvěře (54 % dotázaných). Téměř 40 % respondentů považuje finančního poradce za profesionála, který je nikdy nezklamal (38 %).  Žádná finanční tajemství před nimi nemá 20 % Čechů využívajících jejich služby a 10 % dokonce tvrdí, že jejich profesionální vztah se časem změnil v osobní přátelství.

A co si na spolupráci s finančním poradcem ceníme? Je to především to, že má přehled o finančních produktech všech finančních institucí na trhu 38 %. Klienti si cení i to, že jim zprostředkuje finanční produkty za výhodnějších podmínek 33 % než, kdyby si je pořizovali bez jeho pomoci. Důležité je pro Čechy i to, že jim pomůže zorientovat se ve finanční situaci a oni tak dosáhnou cíle, které chtějí 33 %.

Výzkum Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování proběhl v květnu 2022 na reprezentativním vzorku 1021 respondentů české populace ve věku 27–65 let s čistým příjmem domácnosti nad 20 tis. Kč. Výzkum se uskutečnil pomocí Instant Research IPSOS.