„Pomáhat uprchlíkům ano, ale s rozvahou“, upozorňuje Zuzana Majerová Zahradníková

Že je dobré, jak se občané naší republiky zapojili do pomoci válkou sužované Ukrajině a zejména pak Ukrajincům, z kterých se v podstatě ze dne na den stali uprchlíci, na tom se všichni shodneme. Obrovská empatie a lidskost, která vyústila v nádhernou vlnu solidarity, je pro Čechy charakteristická. Jenomže i pomoc má svá úskalí. Každý si může dovolit pomáhat jinou měrou, dle svých možností fyzických, materiálních či finančních. A to se netýká jen běžných obyvatel naší republiky, ale především vlády. Její pomoc, jak uvádí Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora), by neměla jít na úkor občanů.

Video: youtube.com/zahradnikova

Proč by měla vláda prověřovat uprchlíky přicházející z Ukrajiny?

Především proto, že otevřenými hranicemi k nám neproudí pouze váleční uprchlíci, ale také ekonomičtí migranti a v krajních případech také kriminálníci. A spolu s nimi k nám také přichází všechno špatné, proč se Ukrajina za 30 let své samostatné existence stala jednou z nejchudších zemí Evropy. Přestože její startovní čára byla stejná jako ta ruská, vykazuje dlouhodobě třikrát nižší HDP v přepočtu na obyvatele než sousední Rusko. Ze všech těchto důvodů by se naše úřady měly zaměřit na důslednou kontrolu příchozích včetně jejich trestní bezúhonnosti či zdravotního stavu, u dětí pak na jejich proočkovanost proti základním nemocem atd.

Co vláda nabídla/poskytla uprchlíkům, přestože českým občanům jsou takové služby nedostupné či špatně dostupné?

Ty případy jsou dostatečně známé, a právě kvůli nim se lidé ozývají. A pak vysvětlujte matce samoživitelce, která jak na smilování čeká na umístění svého dítěte do mateřské školy, že ji ze dne na den předbíhají nově příchozí. Vysvětlujte někomu, kdo dlouhodobě hledá svého zubaře, že přednost mají nově příchozí. Zvlášť u dětských stomatologů je u nás situace doslova zoufalá. Vysvětlujte mladé rodině usilující o finanční podporu či bydlení, že přednost aktuálně mají nově příchozí. Vysvětlujte těm nejchudším, že nově příchozí dostávají na ruku víc než naši nejpotřebnější. A takových věcí je více…

Co se jeví jako největší faktický problém, který ČR ve spojení s přeceněním možností pomoci hrozí?

Politika není soutěž v ušlechtilosti, ale hájení zájmů. Česká vláda má na prvním místě hájit zájmy občanů České republiky. Jsme to my, občané České republiky, kdo si vládu svými daněmi vydržujeme, jsme to my, občané České republiky, kdo si celý život platíme sociální a zdravotní pojištění. A právě proto od své vlády očekáváme, že pro ni vždy budeme na prvním místě. Nic sobeckého na tom není.  Pomáhat válečným uprchlíkům je naše morální povinnost, ale v žádném případě to vláda nesmí dělat na úkor, či dokonce ke škodě vlastních občanů. Nicméně právě tohle se děje, respektive právě takhle to spousta lidí vidí. Stačí nahlédnout do sociální sítí, co tam lidé píšou. Já sama jsem se do pomoci ukrajinským lidem také zapojila, dle svých možností. A ty máme každý jiné. Jsem toho názoru, že pomáhat je skvělé, ale každá pomoc má své mantinely. I vlastní rodině pomůžete jen do té míry, co vám stačí fyzické a psychické síly, peníze a podobně.

Zdroj: Helena Váňová