Fond Realita české investiční společnosti TESLA posiluje portfolio

TESLA investiční společnost koupila do nemovitostního fondu Realita pozemek v Praze v celkové hodnotě 120 800 000 korun.

TESLA IS tak posiluje portfolio nemovitostí fondu Realita s cílem zajistit dlouhodobé konzervativní zhodnocování peněz jeho klientů. Budoucí využití pozemků je primárně pro bydlení. Dále zde vzniknou polyfunkční stavby pro obchod a služby.

„Prostor pro výstavbu v rámci Prahy ubývá. Proto vzhledem k budoucímu efektivnímu využití tohoto pozemku vhodného pro bytovou výstavbu pokračujeme ve stanovené strategii, a kromě posílení portfolia nemovitostí fondu Realita ho tím doplňujeme o další oblast,“ upřesňuje Jan Ducháč, portfolio manažer investiční společnosti TESLA.

Pozemek o celkové velikosti 5 700 m2 se nachází v městské části Praha 4.

Díky správné diverzifikaci odoláváme ekonomickým výkyvům posledního roku a daří se nám plnit stanovené cíle,“ doplňuje Martin Folprecht, předseda představenstva investiční společnosti TESLA a dodává, že roční výnos z pronájmu pozemku pohybuje nad 9 %.

TESLA investiční společnost je 100% česká společnost, která spravuje speciální nemovitostní fond Realita s 13 000 klienty a majetkem za více než 2 miliardy Kč. Patří do skupiny české tradiční značky TESLA, která je na trhu již 100 let. Fond Realita patří mezi nejkonzervativnější nemovitostní fondy v České republice.

www.teslainvest.cz