Dlouhodobá udržitelnost není zelený výstřelek, ale klíč pro investory

Klima, biodiverzita, rovné příležitosti. Zní to příliš „zeleně“? Ve skutečnosti jsou data, sdružená pod zkratku ESG a spadající do nefinančního reportingu, klíčovým ukazatelem úspěšnosti firmy. Povinnost reportovat budou mít proto dle EU do pár let všechny společnosti. Jde navíc o důležité informace pro investory, kteří se na jejich základě mohou lépe rozhodovat. 

„Informace, kolik prosvítíte, protopíte a projezdíte, ale třeba i o školeních zaměstnanců či zabezpečení IT systémů, jsou pro investory stěžejní. Dlouhodobě udržitelná firma zvládá dynamiku trhu a odolá potenciálním rizikům,“ říká Marcela Lonková ze společnosti This One, která firmám s ESG reportingem pomáhá. Nejde přitom o nic nového. Podle studie společnosti KPMG za rok 2023 Global CEO Outlook, ve které generální ředitelé představili své tříleté perspektivy, se ukázalo, že 69 % z nich již plně začlenilo ESG do svého podnikání. „Jedním z hlavních cílů je zvýšit transparentnost podniků a jejich hodnotových řetězců, a postavit tak nefinanční reporting na roveň tomu finančnímu, aby se stal pro vedení firem stejnou prioritou,“ popisuje Anna Vaníčková z pražské kanceláře KPMG.

Začněte hned, ale krok po kroku 

„Investoři logicky předpokládají, že společnosti, které přijímají udržitelné postupy, jsou pro podnikání lépe vybavené. Pomocí ESG analýzy jsou schopny identifikovat rizika a modulovat svá rozhodnutí,“ vysvětluje Lonková. Zároveň doporučuje firmám ESG reporty do svých procesů zařadit co nejdříve, protože je velice pravděpodobné, že malých a středních firem se nefinanční reporting dotkne mnohem dříve skrze dodavatelsko-odběratelské řetězce větších podniků. Jedním dechem však dodává, že určitě není třeba panikařit a začít okamžitě dodržovat veškerá doporučení. „Zavádění udržitelných strategií a chování v souladu s principy ESG nelze zvládnout ze dne na den. Firmám vždy radíme postupovat v klidu po jednotlivých krocích a každý rok si stanovit jen vybrané cíle,“ uzavírá Marcela Lonková.

Harmonogram zavádění povinnosti ESG reportování

2024

Od 1. 1. 2024 platí nová směrnice EU CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – směrnice o nefinančním reportování) pro společnosti, které doposud podléhaly NFRD – Směrnice o nefinančním výkaznictví (údaje roku 2024 vykázány v roce 2025).

2025

Od 1. 1. 2025 platí pro společnosti, které nepodléhaly NFRD a splňují definici velkého podniku, tedy překračují 2 ze 3 kritérií (bilanční suma vyšší než 20 mil. EUR, čistý obrat přesahující 40 mil. EUR, průměrný počet zaměstnanců více než 250) za dvě po sobě jdoucí účetní období  (údaje roku 2025 vykázány v roce 2026).

2026

Od 1. 1. 2026 by se CSRD měla týkat kotovaných malých a středních podniků (uvedených na oficiální burze, jejichž cenné papíry jsou dostupné k obchodování veřejností), (údaje roku 2026 vykázány v roce 2027).

2028

Od 1. 1. 2028 by měla vzniknout platnost pro společnosti ze třetích zemí (údaje roku 2028 vykázány v roce 2029)