Teplárny a elektrárny mohou díky predikci na základě počasí snížit náklady až o 10 %

Rostoucí ceny paliv tvrdě dopadají na teplárny a elektrárny, kterým prudce zdražily ceny vstupů. Firmy, dosud působící v relativně stabilním prostředí, jsou náhle nuceny hledat úspory, kde se dá. Komu se to podaří lépe, má šanci do budoucna upevnit své postavení na trhu, zatímco jiné společnosti nemusí přežít. Jednou z cest je lepší optimalizace výroby podle očekávané poptávky zákazníků.

„Když jsme před několika lety začali teplárnám nabízet přesné predikce poptávky na základě počasí, bylo obtížné je přesvědčit, že jim taková data mohou uspořit milionové částky. Dnes se nám samy ozývají, o obrovském přínosu díky efektivnějšímu plánování výroby nikdo nepochybuje,“ říká Bohuslav Zeman, projektový manažer společnosti Meteocentrum, https://www.meteocentrum.cz. Tato firma provozuje vlastní modely pro předpovědi počasí a na nich dále pod hlavičkou forecasts.cloud pomocí pokročilého strojového učení buduje aplikované predikční modely poptávky a výroby pro firmy v energetice i jiných oborech.

Ušetřené miliony díky predikci poptávky

Předpovídání poptávky není tak jednoduchou disciplínou, jak by se mohlo zdát. Vyvinutí kvalitního a spolehlivého modelu je náročná práce vyžadující dobrou znalost předpovědních modelů a zkušenosti s aplikací strojového učení. Proto se modely dlouho vyvíjejí a testují, než je možné je spolehlivě použít v provozu. Takto vznikl i zmíněný model forecasts.cloud pro aplikované predikce. Na základě detailní analýzy dat přímo konkrétních zákazníků jsou tyto modely schopné vytvářet přesné předpovědi poptávky a nabídky v reálném čase. Systém pak kombinuje komplexní informace o počasí a podle skutečného provozu soustavy za minulé dny vytváří spolehlivé predikce – například spotřeby tepla nebo výroby elektřiny. Při minimální vstupní investici mohou pak teplárny a elektrárny podklady snadno využívat pro denní přípravu provozu a třeba optimalizaci řízení výstupních teplot do horkovodů.

Forecasts.cloud je unikátní díky spojení meteorologické firmy s predikčními nástavbami – počasí a následné aplikované předpovědi nejen pro energetiku se počítají najednou a je možné zahrnout detailní parametry, ale i práci s nejistotou na všech úrovních. Díky tomu spolu všechny části modelů optimálně komunikují a dosahují tak nejlepších možných výsledků. U jiných poskytovatelů a vestavěných systémů totiž často dochází k nesprávné interpretaci vstupních dat a jednotlivé chyby z různých zdrojů se tak sčítají, což v konečném důsledku vede k výrazným odchylkám.

Spolehlivé výstupy pomáhají zvýšit efektivitu provozu a snížit náklady. „Na základě našich zkušeností jsme schopni díky efektivnějšímu plánování ušetřit miliony ročně, například u tepláren je většinou reálné snížit výrobní náklady i o více jak 10 %,“ doplňuje Zeman. Díky optimalizaci provozu výrobních zdrojů je navíc možné realizovat dodatečný zisk z vyššího prodeje elektřiny. V konečném důsledku díky tomu ušetří i koncoví spotřebitelé.

Predikce výroby obnovitelných zdrojů

S energetickými předpověďmi v Meteocentru začali mnoho let zpátky předpovídáním výroby pro obnovitelné zdroje, kde je výstup přímo ovlivňován počasím. Nicméně i pro solární nebo větrnou výrobu je potřeba uvažovat velké množství parametrů a pracovat s pokročilými modely, které bylo potřeba postupně vyvinout. U obnovitelných zdrojů je výsledek ihned měřitelný, protože špatným odhadem výroby lze přijít o stovky tisíc za den.

Od předpovědí výroby nebylo daleko k předpovídání poptávky. Poptávka firem je totiž v mnoha případech dominantně závislá na počasí. Dnes tak Meteocentrum poskytuje pod hlavičkou forecasts.cloud jedny z nejpřesnějších předpovědí výroby i poptávky pro zákazníky v ČR i ve světě. Mezi klienty patří například firmy ze skupiny ČEZ, Teplárny Brno, Schneider Electric a další obchodníci na energetickém trhu.

O meteocentrum.cz a forecasts.cloud

Již od roku 2007 pomáhá Meteocentrum nejen při plánování aktivit závislých na počasí, ale také eliminovat či snižovat důsledky extrémních projevů počasí. Předpovědi počasí vznikají s využitím nejnovějších technologií na základě velkého množství vstupních dat a jsou pod denním dohledem profesionálních meteorologů. Forecasts.cloud pak sestavuje aplikované modely na bázi strojového učení pro energetiku, pojišťovnictví, retail a další obory.