Oracle for Research představuje novou cloudovou službu

Oracle for Research, globální komunita společnosti Oracle, která využívá cloud computing k urychlení vědeckého výzkumu,  oznámila vydání nových zdrojů, které výzkumníkům, vědcům a vývojářům umožňují řešit ty nejsložitější globální problémy. Oracle Open Data je nově vytvořená cloudová služba, která spravuje informace – prostorové snímky, proteinové sekvence a textové soubory s komentáři – z předních světových vědeckých databází. Úložiště propojuje výzkumníky, vývojáře, studenty a pedagogy s petabajty volných dat z důvěryhodných zdrojů. Společnost Oracle for Research také představila dva programy ocenění, které nabízejí nové cesty k rozvoji vědy a podpoře globálních výzkumných komunit v ekosystému Oracle Cloud.

„Dnešní den představuje vzrušující milník pro Oracle for Research,“ uvedla Alison Derbenwick Millerová, viceprezidentka Oracle for Research. „Prostřednictvím nově spuštěných programů, produktů a služeb zaměřených na cloud Oracle for Research realizuje naši vizi urychlit dosažení vědeckých poznatků a výsledků a pomáhá měnit svět k lepšímu pomocí integrované komunity výzkumných pracovníků, kteří spolupracují se službami Oracle a Oracle Cloud.“

Oracle Open Data se zaměřuje na datové soubory z oblasti genomiky a bioinformatiky, geoprostorových dat, věd o Zemi a klimatu a umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML). V současné době je společnost Oracle jediným poskytovatelem cloudových služeb, který nabízí přístup k nové datové sadě ZINC 22, která umožňuje virtuální screening milionů komerčně dostupných molekul, z nichž každá má 3D strukturu sloučenin.

„Mnoho výzkumných pracovníků v komunitě interaktivní výpočetní techniky, jako jsem já, hledá služby, které by odstranily zátěž spojenou s hostováním dat a které by zároveň podpořily komunity v tom, aby tyto cenné zdroje zůstaly k dispozici,“ uvedl Dr. Hyeokhyen Kwon, absolvent doktorského studia na Georgia School of Technology a příjemce služby Oracle for Research. „Platformy, jako je Oracle Open Data, mohou být v tomto směru obrovským přínosem. Další výhodou těchto typů otevřených datových platforem je, že umožňují výzkumným pracovníkům seznámit se s problematikou výzkumu v jiných oborech. Tento typ spolupráce napříč obory může otevřít nové výzkumné příležitosti.“

Všechny datové sady Oracle Open Data jsou umístěny v blízkosti výpočetních zdrojů, včetně výpočetních clusterů (HPC) a grafických procesorů (GPU) společnosti Oracle, což snižuje náklady a čas potřebný k jejich přesunu a používání. Nástroj poskytuje důležitá metadata a vzorový kód pro každou datovou sadu, což zjednodušuje technická úskalí a usnadňuje jeho používání výzkumnými pracovníky.

Služba Oracle Open Data je nabízena v počáteční verzi s omezenou dostupností a výzkumní pracovníci jsou vybízeni, aby se přihlásili k včasnému přístupu poskytnutím svého jména a e-mailové adresy. Uživatelé bezplatné služby mohou poskytnout důležité podněty pro plánování produktu a ovlivnit budoucí přidávání dalších datových sad.

Dnes byla také oznámena nová ocenění Oracle for Research, která umožňují realizovat globální projekty za účelem řešení nejsložitějších světových problémů prostřednictvím cloud computingu a otevřené výzkumné komunity.

● Ocenění Cloud Starter Award od Oracle for Research – Kredit ve výši 1000 USD na různé typy cloudových úložišť, databází a služeb. Výzkumní pracovníci mohou hostovat, zpracovávat, analyzovat, sdílet a ukládat data ve službě Oracle Cloud bez nutnosti kreditní karty. Po vyčerpání kreditů budou mít výzkumní pracovníci možnost přejít na placené prostředí a získat přístup k ještě více službám, nebo zůstat aktivní s přístupem ke službám Oracle Always Free.

● Ocenění Project Awards od Oracle for Research – Kromě cloudového kreditu ve výši 1000 USD v rámci ocenění Cloud Starter Award od Oracle for Research mohou kvalifikovaní výzkumní pracovníci s dobře definovanými projekty získat další výhody v podobě cloudových kreditů, praktických konzultací s inženýry pro řešení Oracle, možností spolupráce s kolegy, pomoci při spoluautorství/publikování článků a podporu pro další výzkum.

„Na Fakultě interaktivní výpočetní techniky na Georgia School of Technology jsme se ujali projektu, jehož cílem bylo vytvořit velmi komplexní model rozpoznávání lidské činnosti pomocí nositelných senzorů,“ uvedl Dr. Kwon. „Díky naší účasti v rámci služby Oracle for Research jsme byli schopni včas zpracovat a uložit velké množství dat, což vedlo ke dvěma publikovaným pracím během necelého roku.“

Uchazeči o ceny Oracle for Research budou posuzováni na základě složitosti, délky trvání a rozsahu projektu. Velký ohled bude brán na výzkumné projekty, které mají potenciál zásadně ovlivnit životy lidí v příštích pěti letech. Uchazeči se mohou dozvědět více o postupu podávání žádostí a kvalifikaci v níže uvedených odkazech „Podpůrné zdroje“.