Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok

Česká republika by měla v příštím roce hospodařit se schodkem ve výši 376,6 miliardy korun. Počítá s tím návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022, který na jednání v pondělí 27. září 2021 schválila vláda Andreje Babiše. Kabinet odsouhlasil také znění Dohody o partnerství pro programové období 2021–2027, která umožní ČR čerpat zhruba 550 miliard korun z fondů Evropské unie. Vláda schválila také vyslání 50 policistů do Maďarska na pomoc s ochranou maďarsko-srbských hranic proti nelegální migraci.

Návrh státního rozpočtu na rok 2022, který po konzultacích s ostatními rezorty připravilo Ministerstvo financí, počítá s příjmy ve výši 1 551,1 miliardy korun a výdaji ve výši 1 927,7 miliardy korun, tedy se schodkem ve výši 376,6 miliardy korun. Oproti předběžnému návrhu, který Ministerstvo financí zpracovalo v květnu, dochází ke snížení plánovaného schodku o 13,4 miliardy. Rozpočet počítá například s nárůstem příjmů státu o 157,7 miliardy korun, s navýšením objemu plánovaných investic na 218 miliard korun či s nárůstem důchodů v průměru o 805 korun. 

Návrh zákona o státním rozpočtu na další rok je vláda ze zákona povinna předložit Poslanecké sněmovně do 30. září. Současně posílá poslancům ke schválení i návrhy rozpočtů Státního fondu podpory investic a Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k blížícím se volbám ale stávající Poslanecká sněmovna tyto dokumenty s nejvyšší pravděpodobností už nestihne projednat a schválit.