Emirates zavádí udržitelné letecké palivo SAF na letech z Amsterdamu

Letecký dopravce Emirates spustil tento měsíc na letišti Schiphol (Amsterdam) dodávky SAF paliva, a to na základě smlouvy se společností Neste, která byla uzavřena koncem loňského roku. Během roku 2024 bude do zásobníků na letišti Schiphol dodáno přes 2 miliony galonů (cca 7,5 milionu litrů) SAF. Kromě toho společnost zahájila spolupráci s Neste na dodávkách udržitelného leteckého paliva do tankovacích systémů na letišti Changi v Singapuru.

Udržitelné letecké palivo (SAF), používané v rámci této dohody, lze bezpečně tankovat do stávajících proudových motorů a letištní infrastruktury pro tankování. V čisté podobě dokáže snížit emise uhlíku až o 80 %* ve srovnání s konvenčním leteckým palivem.

Adel Al Redha, provozní ředitel společnosti Emirates, uvedl: „Spolupráce s angažovanými partnery, jako je Neste, představuje jeden z praktických kroků, které podnikáme ke snižování emisí, a je důležitým milníkem na naší vlastní cestě k udržitelnosti. Silná partnerství, zejména v hlavních uzlech letecké dopravy, jako je Amsterdam, jsou klíčová pro zajištění dostupnosti a přístupu k SAF v celé naší síti.“

„Pro nás je SAF velmi důležitý produkt a velmi nás těší, že společnost Emirates začala využívat naše udržitelné palivo Neste MY na letišti Schiphol. Můžeme ji tak podpořit v jejím úsilí o udržitelnost, neboť právě SAF poskytuje dostupné řešení ke snižování emisí skleníkových plynů v letecké dopravě,“ řekl Alexander Kueper, viceprezident pro obnovitelné zdroje energie v letectví v Neste.

První let Emirates s udržitelným leteckým palivem (SAF) ve směsi s konvenčním palivem proběhl v roce 2017 z Chicaga. V současné době letecká společnost provozuje lety s využitím SAF z Paříže, Lyonu a Osla. V říjnu loňského roku Emirates začlenila SAF do zásobníků na letišti v Dubaji a použila jej na řadě tras, včetně letu do Sydney.

Na začátku tohoto roku se letecká společnost stala prvním mezinárodním dopravcem, který se zapojil do iniciativy Solent Cluster ve Velké Británii. Tato iniciativa se zaměřuje na nízkouhlíkové investice s potenciálem vytvořit závod na výrobu udržitelného leteckého paliva (SAF), který by mohl v případě uvedení do provozu do roku 2032 produkovat až 200 000 tun (200 kt) ročně.

Emirates se rovněž aktivně podílí na činnosti řady vládních a průmyslových pracovních skupin. Průběžně jedná s různými zúčastněnými stranami, jak přispět k rozšíření výroby a dodávek udržitelného leteckého paliva (SAF). Letecká společnost spolu s Úřadem pro civilní letectví SAE (GCAA) se rovněž podílela na přípravě národního plánu SAE na vývoj paliv typu power-to-liquid (PtL), který vypracovalo Ministerstvo energetiky a infrastruktury SAE ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem. Kromě toho se letecký dopravce angažoval v národním plánu SAE pro udržitelná letecká paliva, jehož cílem je přeměnit SAE na regionální centrum alternativních leteckých paliv s ambicí vyrábět 700 milionů litrů SAF do roku 2030.

Společnost Emirates je spolu se zástupci leteckého průmyslu, státní správy, regulačních orgánů, akademické sféry, výrobců paliv a dalšími klíčovými hráči zakládajícím účastníkem výzkumného konsorcia SAE Air-CRAFT. Toto konsorcium se zaměřuje na vývoj, výrobu a rozšiřování technologií udržitelných leteckých paliv (SAF) pro toto odvětví.

*Při použití v čisté formě (tj. nesmíchané) a výpočtu podle zavedených metodik posuzování životního cyklu (LCA), jako je metodika CORSIA.