Využitím tankovacích karet Axigon firmy za loňský rok vykompenzují přes 1200 tun CO2

Při využití tankovacích karet poskytovaných nákupní aliancí Axigon je možné od loňského roku dobrovolně podporovat výsadbu stromů v českých lesích. Za první půlrok spolupráce s projektem Zasaď život podpořily firmy i podnikatelé s každým odebraným litrem paliva výsadbu celkem 750 stromů na Pálavě, v Moravském krasu i v Krkonoších. To do budoucna představuje odbourání takového množství CO2, které se uvolní například během 37 311 cest osobním autem z Prahy do Brna. 

Udržitelnost je v současnosti jedním z nejvýraznějších trendů. Pokud jde o uhlíkovou neutralitu, k jejímu dosažení pomáhá firmám nejen přímé omezení produkce CO2, ale i takzvané kompenzační neboli offsetové projekty.

Do programu na kompenzaci emisí uhlíků se v půli roku 2023 zapojila i nákupní aliance Axigon, která firmám i drobným podnikatelům poskytuje tankovací karty a další služby spojené s provozem firemního vozového parku. Organizace sdružené v rámci Axigonu tak mají možnost dobrovolně kompenzovat emise CO2 vznikající provozem jejich flotily. „Na základě odběrů pohonných hmot prostřednictvím našich tankovacích karet vypočítáváme emise a zajistíme jejich kompenzaci výsadbou a péčí o české lesy. Emise z jednoho litru pohonných hmot jsou kompenzovány příspěvkem ve výši 33 haléřů,“ říká Damir Duraković, generální ředitel Axigonu.

Výpočet a kompenzace uhlíkové stopy vychází z mezinárodně uznávaných standardů. Počet potřebných stromů je stanoven na základě dat od Arbor Day Foundation a nadace Winrock. Výsadba probíhá na území České republiky pod dohledem zkušených lesníků z veřejných lesů, chráněných krajinných oblastí a národních parků.

„Konkrétně podpořily firmy využívající námi poskytované tankovací karty v roce 2023 výsadbu celkem 750 stromů v národní přírodní rezervaci Děvín, která je součástí chráněné krajinné oblasti Pálava, dále v Moravském krasu i v Krkonošském národním parku,“ popisuje Damir Duraković a dodává, že loni vysazené stromy za svůj životní cyklus odbourají 1209 tun CO2. To odpovídá 37 311 cest osobním autem z Prahy do Brna, případně ujetí 1 404 609 km nákladním autem nebo 37 260 hodin strávených v zácpě v osobním vozidle se zapnutým motorem.