Podíl nových elektrobusů v EU se v loňském roce zvýšil na 16 %, lídrem v Česku je Ostrava

Dobrou zprávou pro životní prostředí, a především pro obyvatele měst je, že elektrobusy v zemích Evropské unie získávají na popularitě – v Česku se situace však nezdá být tak pozitivní, naopak Rumunsko bylo v loňském roce v tržním podílu elektrobusů premiantem mezi všemi zeměmi. V zemích EU bylo v roce 2023 registrováno 5 166 nových elektrobusů, meziročně o 39 % více, podíl na všech registracích se z 13,6 % zvýšil na 15,9 %. V Česku bylo registrováno pouze 6 nových elektrobusů, meziročně o 36 méně. Český trh v roce 2023 s novými autobusy byl 8. největší mezi zeměmi EU, s elektrobusy až 23., vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropského sdružení výrobců automobilů.

V roce 2023 vzrostly registrace nových elektrobusů v EU o 39,1 % na 5 166 vozidel, což představuje 15,9% podíl na trhu. Pozitivní čísla na konci roku vykázaly také hybridní elektrické autobusy, které zaznamenaly 115,1% nárůst, díky němuž se jejich tržní podíl oproti roku 2022 téměř zdvojnásobil ze 7,1 % na 12,8 %. Navzdory rostoucí oblibě autobusů s alternativním pohonem si největší podíl udržuje dieselový pohon (62,3 %), i když se snížil z 66,9 % v roce 2022.

Největšími trhy s elektrobusy byly v roce 2023 Německo (835), Francie (743), Španělsko (525), Itálie (410), Portugalsko (385) a Rumunsko (363), nejvyšší tržní podíl těchto vozidel dosáhlo Rumunsko (60,5 %), Belgie (46,3 %) a Nizozemsko (45,7 %). V České republice bylo loni registrováno jen 6 nových elektrobusů (4x SOR + 2x IVECO BUS), v ostatních zemích V4 pak v Polsku 357, v Maďarsku 60 a na Slovensku 11 vozidel. V podílu elektrobusů byla Česká republika čtvrtá mezi zeměmi Visegrádské čtyřky a 24. mezi zeměmi EU,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu a dodává: „Po dvou letech útlumu v registracích CNG autobusů (pozn. 71 ks v 2021 a 28 ks v 2022) jich bylo u nás v loňském roce registrováno 188. V České republice bylo k 31. 12. 2023 provozováno přes 150 bateriových elektrobusů kategorie M3, nejvíce, 40 % z nich, je registrováno v Moravskoslezském kraji.“

V Ostravě je realizován největší elektromobilní projekt ve veřejné dopravě svého typu. Máme celkem 32 elektrobusů, 26 z nich s průběžným dobíjením, které dokážeme napájet pomocí strategicky rozmístěných rychlonabíječek ve Svinově, na Hranečníku a od loňského jara nově i v centru města, kde máme tři nabíjecí ramena. Díky tomu může být každý desátý vypravovaný autobus DPO elektrobus. Ekologie je jedním ze strategických pilířů DPO. Pod názvem Bez dieselu jsme toto téma před několika lety ukotvili v naší strategii, kdy ve standardní denní výpravě můžeme používat jen vozy nízkoemisní, nebo bezemisní. Zplodiny z vozidel městské hromadné dopravy dýchají i ti, kteří s ní nejezdí, a naše chování má dopad na celé město. Na vhodných linkách proto jezdí elektrobusy, ostatní pro nás zajišťují CNG autobusy. Disponujeme dnes již jen třiceti pěti dieselovými autobusy, které slouží pouze jako záloha. Nastaveného přístupu se chceme držet i do budoucna. Zajímáme se o vodík, a především o vývoj v oblasti elektromobility,“ říká Daniel Morys, předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava a.s.

Podíl registrací nových autobusů v roce 2023 podle zdroje energie:

Zdroj energieČREUΔ
Nafta75,7 %62,3 %+13,4 p. b.
Elektro0,6 %15,9 %-15,3 p. b.
Hybridy0,9 %12,8 %-11,9 p. b.
Ostatní22,8 %9,0 %+13,8 p. b.

Důležité! Členění dle zdrojových dat Evropského sdružení výrobců automobilů do kategorií: „elektro“ – bateriová elektrická vozidla a plug-in hybridy, „hybridy“ – full a mild hybridy, „ostatní“ – elektrická s palivovými články (FCEV), zemní plyn, zkapalněný ropný plyn (LPG), E85/etanol a další paliva.

Podle dat Sdružení automobilového průmyslu bylo v Česku v roce 2023 vyrobeno 5 253 autobusů, z toho 23 bateriových elektrobusů, tj. 0,44% podíl na celkové výrobě. Všechny elektrobusy vyrobila společnost SOR Libchavy spol. s r.o.

Zákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který nabyl účinnosti 1. prosince 2022, mj. stanovuje objednavatelům veřejné dopravy povinnost zajistit u nově uzavřených smluv o veřejné službě v přepravě cestujících určitý minimální podíl autobusů na alternativní paliva. Od nabytí účinnosti zákona do konce roku 2025 je tento podíl 41 %, po tomto termínu pak již 60 %. Minimálně polovinu z uvedených procentních podílů pak musí představovat bezemisní autobusy, tedy autobusy elektrické (bateriové či vodíkové).

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových autobusů v zemích Evropské unie je k dispozici v sekci Statistiky na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická i hybridní, benzínová a naftová).

Zdroj vstupních dat: Evropské sdružení výrobců automobilů, web Čistá doprava
Texty a obrázky: Centrum dopravního výzkumu, www.cistadoprava.cz