Novela zákona překreslí mapu energetického trhu. Zapojí se domácnosti i obce

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu energetického zákona, tzv. lex OZE II. Jedná se o bez nadsázky revoluční změnu pro českou energetiku. Vyrobenou elektřinu mohou díky ní dodávat ostatním i domácnosti, obce nebo malé a střední firmy. To výrazně zvýší možnosti a efektivitu využití obnovitelných zdrojů a zvýší přístup k lokální čisté a cenově stabilní elektřině. Správné nastavení komunitní energetiky nyní záleží na podzákonných předpisech a fungování Energetického datového centra.

Nejzásadnější novinkou, kterou novela zákona přináší, je zavedení sdílení elektřiny, tedy její poskytování dalším subjektům skrz distribuční síť bez nutnosti být obchodníkem s elektřinou. Mohou vzniknout energetická společenství, která mohou vyrábět a mezi svými členy sdílet elektřinu. Ve společenstvích nemohou mít hlasovací práva velké podniky. Výrobci elektřiny ji mohou sdílet až na deset odběrných míst i bez účasti ve společenství. Podle Hnutí DUHA se jedná o zásadní zlom v energetice, ještě větší než byla liberalizace trhu s elektřinou od roku 2006, od kdy si domácnosti mohou volit obchodníka od něhož elektřinu kupují.

Poslanci a poslankyně před schválením celé novely hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Schválili například pojistku proti odkládání začátku sdílení, možnost hlasování městských příspěvkových organizací v energetických společenstvích či povinnost pro provozovatele distribučních sítí do tří měsíců vyměnit (těm kdo se zaregistrují ke sdílení) elektroměr za průběhový, který zaznamenává výrobu a spotřebu v daném čase. Distributoři také musí zveřejnit interaktivní mapu dostupných kapacit pro připojování nových zdrojů. Poslanci ale neumožnili zvýšit podíl hlasovacích práv obcí ve společenstvích nad 10%. To může být bariérou pro vyšší podíl investic obcí do komunitní energetiky.

Novela přináší také nový subjekt, Energetické datové centrum (EDC) s úkolem digitalizace a řízení soustavy a zajištění sdílení. Ačkoli na EDC může Česko využít dotaci 800 milionů Kč z Národního plánu obnovy, poslanci nepodpořili zavedení výhodnější dynamické metody rozdělování sdílené elektřiny ani účast jednoho odběrného místa v rámci více společenství.

Poslanci a poslankyně tedy nevyužili všech možností zákon opravit. Nastavování komunitní energetiky tedy zdaleka nekončí, ale naopak začíná. Její správné a efektivní fungování – a tedy i zájem spotřebitelů – nyní záleží na nastavení vyhlášek a dalších nástrojů, zejména nového Energetického datového centra. Pokud má dostat přislíbenou dotaci 800 milionů z Národního plánu obnovy, pak musí vzniknout rychle a poskytovat veřejnosti kvalitní služby.

Díky novele by komunitní projekty mohly v roce 2040 dodávat až 12,7 GWh elektřiny  ročně, více jak dvojnásobek současné celkové výroby z obnovitelných zdrojů v ČR. O založení energetického společenství uvažují stovky subjektů. Sdílení umožní také lidem v blízkosti větrných elektráren získat elektřinu za nižší ceny, což povede k odblokování jejich výstavby, jak ukazuje zkušenost nedávného referenda v obci Krouna u Hlinska.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl: ,,Lex OZE II je zásadní průlom v energetice, ještě větší než otevření trhu s elektřinou stovkám novým obchodníků před sedmnácti lety. Nyní se trh otevírá deseti milionům lidí, kteří budou moct sdílet čistou lokální a cenově stabilní elektřinu mezi sebou, s obcemi či místními firmami. Obnovitelné zdroje energie se tak stanou dostupné každému, i když nemá vlastní pozemek, střechu či peníze na vlastní zdroj. Práce na nastavování komunitní energetiky však nekončí. Poslanci a poslankyně nevyužili všechny možnosti novelu opravit a správné fungování – tedy i zájem lidí o komunitní energetiku – záleží na následných vyhláškách a zejména kvalitních službách nového Energetického datového centra.”