Obce na Vysočině budují největší projekt komunitní energetiky

Větrné, solární a bioplynové elektrárny. Takový mix připravují obce v Kraji Vysočina v rámci projektu ENVYS. Obyvatele má do budoucna ochránit před zdražováním cen elektřiny a zajistit dostatek levné energie i poté, co v roce 2033 dojde k útlumu výroby v uhelných elektrárnách.

Vycházíme z analýz, že se Česká republika v roce 2026 stane z vývozce elektřiny jejím dovozcem. Zároveň má však dojít k postupnému utlumování výroby v uhelných elektrárnách. A každý z nás loni viděl, jak vysoko může cena elektřiny růst, přestože jí jako ČR stále přes 20 % vyvážíme. Výstavba nových elektráren a snaha mít elektřinu alespoň z části ve vlastních rukách je proto logická,“ popisuje Ondřej Doležal jednatel společnosti SforP, která celý projekt odstartovala. Podle něj je dnes realita taková, že se velké energetické společnosti v zájmu maximalizace zisků, kdy se zaštiťují „péčí řádného hospodáře,“ příliš nezajímají o dopady výkyvů cen energií na běžné obyvatele. „Budování projektů komunitní energetiky je tak jedinou obranou proti nakupování elektřiny za vysoké ceny v případě, že na trhu dojde opět ke krizi,“ říká Ondřej Doležal.

Projekt ENVYS je založený na využití mixu větrných, solárních a bioplynových elektráren, které vzájemně vykrývají období, kdy jedna ze skupiny není vzhledem k povětrnostním podmínkám schopna vyrábět. „Již máme podepsané smlouvy na výstavbu větrných elektráren, jednáme s jednotlivými obcemi v kraji a máme desítky zájemců. Naším cílem je vybudovat smysluplný projekt, který zajistí co největší podíl levné a čisté energie všem zúčastněným,“ doplňuje Ondřej Doležal. „Případný zisk z prodeje elektřiny pak zůstane na Vysočině a bude rozdělen mezi jednotlivé účastníky, tedy obce, firmy i jednotlivce. Podobně jako je tomu v zahraničí v podobných případech,“ dodává s tím, že projekt je pod dohledem České národní banky (ČNB) a je příslušně pojištěný.

„Projekt komunitní energetiky ENVYS je podle nás jedinou možností ochrany před razantním nárůstem ceny a trochu předimenzovanými zisky energetických společností, které jinak nemůžeme ovlivnit. Chceme spoléhat na vlastní a místní zdroje a mít alespoň nějakou základní jistotu. Zároveň vidím už dnes, že o levnou elektřinu ze zdroje na našem katastrálním území je zájem i ze širšího okolí,“ uvedla Štěpánka Trbušková, starostka obce Okrouhlička, která se projektu účastní.

„V tuto chvíli máme podepsány první smlouvy o výstavbě větrných elektráren a další budou brzy následovat. V příštím roce a v roce 2025 se začnou uzavírat investiční smlouvy s obcemi, firmami i občany Vysočiny,“ doplňuje Doležal.

Následně podle něj budou probíhat změny územních plánů a posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Zahájení dodávek energie je v plánu na rok 2028 a předpokládaná doba využívání je 25 let, poté budou elektrárny nahrazeny novými.

Ondřej Doležal se na českém energetickém trhu pohybuje od roku 2013 v roli pořadatele energetických aukcí, poradce a dodavatele energií. Během let pomáhal firmám, institucím i jednotlivcům při řešení jejich sporů s tzv. energošmejdy, ať už šlo o udělování vysokých pokut, záměrné nesdělování termínů ukončení smluv a podobně. Od roku 2014 upozorňoval na problematické praktiky a legislativní nedostatky na trhu, které toto chování energošmejdům umožňují.