Společnost Emirates získala certifikaci IATA Environmental Assessment

Letecká společnost Emirates posílila svůj závazek k environmentálně odpovědným postupům prostřednictvím získaných certifikátů IATA Environmental Assessment (IEnvA) Stage One a IEnvA Illegal Wildlife Trade.

IEnvA je špičkový a komplexní systém environmentálního managementu. Emirates zavedla první fázi jeho základního rozsahu zahrnujícího letový provoz, firemní aktivity a také modul pro nelegální obchod s volně žijícími živočichy, který podporuje dlouhodobý environmentální závazek společnosti Emirates k jejich ochraně.

Jsme hrdí na to, že jsme získali certifikaci IEnvA Stage One, která je důkazem našeho dlouhodobého závazku k iniciativám v oblasti environmentální udržitelnosti. Certifikace k modulu o nezákonném obchodu s volně žijícími živočichy posiluje naši pozici globálního lídra v boji proti jejich ilegálnímu obchodování a vykořisťování. Kromě našich dalších inciativ, jako je program recyklace v uzavřeném cyklu nebo náš demonstrační let využívající 100% udržitelné letecké palivo SAF, jsme se také zavázali k robustním systémům environmentálního řízení a k prosazování skutečných změn jak v rámci našich vlastních operací, tak v celém odvětví,“ řekl Šejk Majid Al Mualla, senior viceprezident divize Emirates pro mezinárodní záležitosti.

Gratulujeme Emirates k získání certifikace IEnvA Stage One, která je jasným ukazatelem pokroku této letecké společnosti na cestě k plné certifikaci IEnvA. Zainteresované strany, včetně vlád, finančníků a obchodních partnerů, budou vědět, že společnost Emirates nejenže splňuje globální standardy a osvědčené postupy v oblasti udržitelnosti, ale že se zavázala k neustálému zlepšování, aby v této oblasti zůstala na špičce. Těšíme se na naši spolupráci při dosahování našeho společného cíle, tedy při snižování dopadů na životní prostředí, boj proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími živočichy a posilování společenské odpovědnosti,“ uvedla Marie Owens Thomsenová, hlavní ekonomka IATA a viceprezidentka pro udržitelnost.

Společnost Emirates je celosvětovým lídrem v boji proti nelegálnímu obchodování s volně žijícími živočichy a má za cíl chránit krásu a biologickou rozmanitost přírody, aby sloužila jako inspirace pro cestování pro současnou i pro budoucí generace. Letecká společnost je zakládajícím signatářem Deklarace Buckinghamského paláce a členem pracovní skupiny United for Wildlife Transport Taskforce, kterou založila The Royal Foundation.

Emirates SkyCargo, nákladní divize letecké společnosti, dlouhodobě uplatňuje politiku nulové tolerance vůči nelegálnímu obchodu s volně žijícími živočichy a podporuje úplný zákaz loveckých trofejí. Kromě zaměstnanců Emirates SkyCargo bylo školení o posílení povědomí o životě v divoké přírodě rozšířeno také na další zaměstnance Emirates, včetně palubního personálu, letištních služeb Emirates a bezpečnostního týmu skupiny Emirates.

Společnost Emirates patří mezi nejdéle působící členy pracovní skupiny United for Wildlife Transport a nadále prokazuje své vedoucí postavení v boji proti obchodování s volně žijícími zvířaty. Blahopřejeme týmu k získání této certifikace a těšíme se na pokračující spolupráci,“ dodává Ian Cruickshank, vedoucí pracovní skupiny pro dopravu ve sdružení United for Wildlife.

Začátkem tohoto roku Emirates věnovala 200 milionů USD na výzkumné projekty zaměřené na snížení dopadu fosilních paliv v komerční letecké dopravě. Tato částka, která bude využita během tří let, je jedním z největších jednorázových závazků letecké společnosti v oblasti udržitelnosti vůbec a díky navázání partnerství s předními organizacemi přispěje společnost Emirates k nalezení inovativních řešení nejpalčivějších problémů v tomto odvětví.