Plynem lze topit i bez přípojky, a to překvapivě levně

Plynová krize posílila význam LPG. Zkapalněný propan je nezávislý na distribuční síti i cenově stabilní – jeho cena během energetické krize nepřekročila strop zavedený pro zemní plyn. I díky tomu se stává zajímavým řešením nejen v lokalitách bez rozvodů zemního plynu. Dle oslovených dodavatelů jsou mezi novými zákazníky stejným dílem zastoupeny domácnosti měnící starý kotel, novostavby a odběratelé přecházející z momentálně drahé a cenově nestabilní elektřiny.

Vytápění plynem má stále nezastupitelnou úlohu. Moderní plynové kondenzační kotle dávají ekonomický smysl z hlediska jak pořizovacích, tak provozních nákladů. Protože využívají i teplo spalin, pracují s účinností až 108 % a jsou tak o 20 až 30 % úspornější oproti atmosférickým kotlům. Přitom ceny zemního plynu se již stabilizují.

Lidé nicméně stále více objevují alternativu v podobě LPG. Zkapalněný propan, který zákazníkovi doveze autocisterna a naplní jím zásobník nedaleko domu, se totiž během plynové krize ukázal jako mimořádně cenově stabilní zdroj energie.

Mýtus o drahém LPG

I tak ale u některých potenciálních zákazníků přetrvává obava z nákladů na propanové vytápění. „Cena LPG byla historicky skutečně krátkodobě vyšší, v posledních deseti letech se však vrátila na příznivější úroveň a na rozdíl od elektřiny nebo zemního plynu se dramaticky neměnila, a to ani během energetické krize,“ upozorňuje Ivan Indráček, výkonný předseda České asociace LPG. „Díky tomu, že dodávky LPG nebyly a nejsou primárně závislé na Rusku, nedošlo k cenovým turbulencím jako u zemního plynu. Cena LPG se během krizového období ani nedotkla stropu, který musel být zaveden pro zemní plyn, a aktuálně zákazníci nakupují propan za ceny okolo 2,4 koruny za kilowatthodinu,“ dodává Ivan Indráček s tím, že jde o konečnou cenu zahrnující DPH, dopravu i distribuční poplatky.

Propanové vytápění mělo vždy význam zejména pro neplynofikované oblasti. Ale nejde jen o pohraničí a horské oblasti. Podíl obcí bez zemního plynu je překvapivě velký například ve Středočeském a Jihočeském kraji. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku využívá vytápění plynem ze zásobníku asi 23 tisíc domácností. Nezávislost LPG – na distribuční síti i na Rusku – a cenová stabilita však oslovuje stále více zákazníků. „V tomto roce evidujeme mezi novými zákazníky přibližně stejný podíl těch, kteří mění starý kotel na tuhá paliva, řeší vytápění novostavby nebo přechází na kapalný propan z momentálně drahé a cenově nestabilní elektřiny,“ popisuje Jiří Karlík, generální ředitel společnosti Primagas.

Nejvyšší čas začít řešit výměnu kotle

Na povinnou odstávku starých neekologických kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy zbývá poslední rok. „Pro mnoho starších rodinných domů nedává vzhledem k jejich energetické náročnosti smysl například tepelné čerpadlo. Optimálním řešením je zde většinou přechod z tuhých paliv na plyn,“ říká Ivan Indráček. „LPG přitom může dávat smysl i tam, kde jsou rozvody zemního plynu dostupné. Vybudování zcela nové plynové přípojky totiž nezřídka výrazně předčí investici do instalace propanového zásobníku,“ dodává Ivan Indráček, který s výměnou starého kotle doporučuje příliš neotálet. S blížícím se termínem na podzim 2024 se dá očekávat zvýšení počtu poptávek, a tím i přetlak na projektanty a instalační společnosti, čímž se mohou termíny realizace prodloužit.

Odborníci obecně doporučují počítat s časovou náročností na realizaci propanového vytápění asi 3 měsíce. „Dobrou zprávou je, že rodinný dům nepotřebuje pro instalaci propanového zásobníku stavební povolení, vystačí si s územním souhlasem. Je ale třeba počítat s vypracováním projektové dokumentace, terénními úpravami i dopravou, instalací a napojením zásobníku na topný systém. Následuje výchozí revize, po níž může proběhnout první závoz plynu,“ přibližuje Jiří Karlík.

Univerzální zdroj energie

Kromě stabilní ceny je velkou předností LPG vytápění také univerzálnost použití. Podniky využívají obrovské zásobníky s kapacitou desítek tisíc litrů kapalného propanu jako alternativu zemního plynu nebo záložní zdroj energie. Běžná domácnost si vystačí se zásobníkem na 4 850 litrů (2,1 tuny), popřípadě 2 700 litrů LPG v případě menších či rekreačních objektů nebo v kombinaci s dalším zdrojem energie – typicky s krbovými kamny, fotovoltaikou, ale i tepelným čerpadlem. V případě ostrovních systémů je možné propanem současně pohánět i elektrocentrálu na LPG. Zásobník lze instalovat i v lokalitách s náročným terénem, které je možné zásobovat autocisternou s pohonem všech kol, a to až do vzdálenosti 50 metrů od umístění zásobníku.

Zásobník, který představuje jednorázově velkou investici, si však zákazník kupovat nemusí. Dodavatelé LPG umožňují jeho pronájem, čímž odběrateli odpadá odpovědnost i náklady za veškerý servis a revize. „Pokud jde o cenu LPG, ta je podobně jako u tuhých paliv nižší během letní sezóny – dlouhodobě zákazníci ušetří nákupem plynu v období od května do srpna asi 12 procent nákladů. S rostoucím zájmem jsme proto vyšli zákazníkům vstříc umožněním fixace ceny propanu stejně jako u zemního plynu nebo elektřiny a také možností rozložit platby do celého roku formou záloh, a to bez nutnosti instalovat na zásobník plynoměr,“ doplňuje Jiří Karlík.

Foto: Primagas