Ministr Hladík má jedinečnou příležitost vyhlásit ochranu “Moravské Amazonie”

V pátek 25. srpna naváže ministr životního prostředí Petr Hladík svou návštěvou jižní Moravy na desítky let a stovky hodin debat o tom, jak by se měla chránit příroda na soutoku Dyje s Moravou. Krajina, které se pro druhou rozmanitost přezdívá Moravská Amazonie, dodnes i přes Biosférickou rezervaci s Lesnickým parkem adekvátní ochranu nemá. Situaci by mohla změnit plánovaná chráněná krajinná oblast Soutok. Je však možné, že se tak dlouho bude hledat kompromis, až nebude co chránit.

Ekologická organizace i místní lidé dlouhodobě upozorňují, že úřady ochranu tohoto vzácného území podceňují a hrozí, že zmizí staré porosty, pestrost krajiny i desítky vzácných druhů rostlin a živočichů. Je zde mozaika lužních lesů i s pralesovými zbytky, zaplavované mokřady s čolkem dunajským a střevlíkem mřížkovaným, štěrkové lavice, či váté písky. Moravská Amazonie je posledním místem u nás, kde dosud rostou dostatečně hojně také jilmy.

Ve správné péči o cenné území je přitom potřeba najít soulad se zájmy ochrany přírody i místních lidí. Návrh CHKO Soutok, který pro Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vytvořila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), je podle Hnutí DUHA nadějným kompromisem. Ministr Hladík má jedinečnou příležitost při své cestě do oblasti soutoku Dyje s Moravou spustit vyhlášení této Chráněné krajinné oblasti.

Zajímavostí je, že první návrhy na ochranu území přišly už v roce 1948, ovšem až v roce 1993 byla oblast uznána jako mezinárodně významné mokřadní území podle tzv. Ramsarské úmluvy. Další uznání mimořádné hodnoty oblasti Soutoku přišlo v roce 1996, kdy byl na seznam světového kulturního a přírodního dědictví zapsán Lednicko-valtický areál zahrnující také část lužního lesa u Dyje.

Po několika úředních snahách o vyhlášení formální ochrany území, často s hlasitou podporou vědců i veřejnosti, se místní obyvatelé rozhodli pro uspořádání petice. V roce 2022 ji s více než 13 tisíci podpisy předali tehdejší ministryni Aleně Hubáčkové. Hnutí DUHA souhlasí s místními organizacemi a lidmi připojenými pod peticí, a podporuje vyhlášení chráněných území, která přinesou potřebnou šetrnou a zároveň aktivní péči o toto vzácné území.

V roce 2022 skupina místních obyvatel a organizací předala tehdejší ministryni životního prostředí Aleně Hubáčkové petici s více jak 13 tisíci podpisy. Zřízení chráněné krajinné oblasti zajistí jasnou a přehlednou správu území. Přinese příležitosti financovat revitalizační projekty nebo způsoby hospodaření šetrnější k přírodě.

Ochrana přírody Moravské Amazonie prostřednictvím maloplošné (rezervace, památky) i velkoplošné ochrany (chráněná krajinná oblast) bude také pojistkou před potenciálními destruktivními stavebními či jinými projekty, jež by zdejší krajinu devastovaly. Vznik chráněné krajinné oblasti umožní zachovat vzácnou přírodu příštím generacím, zároveň umožní území obhospodařovat a neomezí činnosti, pro které dnes místní lidé luhy využívají – procházky krajinou, cykloturistiku, houbaření, včelaření, rybaření či myslivost. 

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina z Hnutí DUHA řekl: „Petr Hladík má jedinečnou možnost zapsat se do dějin ochrany přírody a krajiny České republiky jako ministr, který vyhlásil ochranu Moravské Amazonie, a zajistil její ochranu a obnovu pro další generace. Doufejme, že kompromisní návrh, který AOPK připravilo po stovkách hodin jednání s místními lidmi i přímo v terénu, potřebnou ochranu opravdu přinese.“ 

„Všichni aktéři v místě deklarují, že jim na ochraně přírody Soutoku záleží. Bude skvělé, když to dokáží ve svých činech a připojí se k dlouho odkládanému návrhu vyhlášení CHKO Soutok. Jen ochrana zakotvená v zákoně o ochraně přírody a krajiny poskytne tomuto místu příležitost pro ochranu celého unikátního a bohatého území.“