Upvest nabízí svým klientům možnost participace na mezaninovém úvěru pro projekt Malý Háj

Společnost Upvest, která patří do skupiny Komerční banky a je finančním partnerem významných realitních projektů, představuje svým klientům novou investiční příležitost. Konkrétně se jedná o participaci na mezaninovém úvěru o objemu 30,79 mil. Kč pro desátou etapu pražského rezidenčního projektu developerské skupiny FINEP Malý Háj H7.

“V tomto případě se jedná již o šestou spolupráci při financování projektu s developerskou skupinou FINEP. Všechny v rámci této spolupráce doposud poskytnuté úvěry jsou řádně spláceny a financované projekty skupiny FINEP jsou v dobré kondici navzdory aktuálně obtížné situaci na trhu rezidenčního bydlení. Jsme proto rádi, že můžeme našim klientům nabídnout participaci na tomto mezaninovém úvěru,” dodává Petr Volný, spoluzakladatel Upvestu.

Projekt Malý Háj H7 je realizován ve formě družstevní výstavby. Mezaninový úvěr je poskytován za účelem refinancování části vlastních zdrojů developera, které byly již v rámci projektu vynaloženy. V rámci bytového domu H7 je budováno celkem 62 bytových jednotek, 99 garážových parkovacích stání a 48 sklepů.

Projekt se aktuálně nachází ve fázi stavební realizace. Disponuje předpronájmy na úrovni 72 % z minimálních požadovaných výnosů. Stavební práce probíhají od prosince 2022. Seniorním věřitelem projektu je Česká spořitelna a.s.

Úvěr může být splacen nejpozději dne 1.7.2025. Fundraising bude probíhat v období od 5.4.2023 do 26.5.2023 a minimální výše investice byla stanovena na 5 000 Kč. Úrok pro investora bude navázaný na PRIBOR a v závislosti na výši investice bude 1M PRIBOR +1,6 až 2,0 % p.a.

Upvest je česká investiční platforma pro přímé investice soukromého kapitálu do realitních projektů a investorům nabízí dluhové i podílové investice. Specializuje se na investice do dluhového financování konkrétních projektů ze sektoru real estate formou podílu na úvěrové smlouvě – Real Estate Private Debt.