Výrobky z plaveného a pokoveného skla Guardian získaly recertifikaci Cradle to Cradle

Společnost Guardian Glass s potěšením oznamuje, že získala recertifikaci Cradle to Cradle na bronzové úrovni pro své řady výrobků plaveného, pokoveného a laminovaného skla, které se vyrábějí v jejích evropských závodech.

Počáteční certifikace Cradle to Cradle (C2C) na bronzové úrovni verze 3.1 pro tři evropské řady výrobků byla získána v prosinci 2019. Nejenže jsou tyto výrobky nyní recertifikovány na C2C na bronzové úrovni verze 3.1, ale společnost Guardian Glass je také jednou z prvních společností vyrábějících plavené sklo, která splňuje některé z přísnějších požadavků C2C bronzové úrovně verze 4.0. Tři řady výrobků dosáhly alespoň C2C bronzové úrovně verze 4.0 ve třech z pěti výkonnostních kategorií (nezávadnost materiálu, oběhovost a hospodaření s vodou a půdou). Plavené sklo Guardian vyrobené v Evropě dosáhlo C2C zlaté úrovně verze 4.0 v kategorii nezávadnosti materiálu.

Cradle to Cradle Certified® je globální normou pro produkty, které se považují za bezpečné, oběhové a zodpovědně vyrobené. Již více než deset let pomáhá společnostem inovovat a optimalizovat materiály a produkty, a to podle pokročilých vědecky podložených opatření. Tato norma podporuje neustálé zlepšování v průběhu času tím, že uděluje certifikaci na základě zvyšujících se úrovní dosažených výsledků. Každá úroveň (základní, bronzová, stříbrná, zlatá a platinová) představuje stále přísnější výsledky v pěti výkonnostních kategoriích:

  • Nezávadnost materiálu
  • Oběhovost produktů
  • Obnovitelná energie a řízení emisí uhlíku
  • Společenská odpovědnost
  • Hospodaření s vodou a půdou
Výhody budov s produkty C2C

Charta budov Cradle to Cradle povzbuzuje architekty a projektanty, aby od samého začátku projektu vytvářeli ekologicky šetrné budovy, které budou mít pozitivní dopad na komunity, ve kterých se postaví. Kromě toho stále více značek, organizací a norem udržitelnosti, jako jsou LEED a BREEAM, nyní uznává produktovou normu Cradle to Cradle Certified™ jako preferované označení produktů pro přijímání odpovědnějších rozhodnutí při nakupování.

Jonathan Brunette, manažer pro ESG & certifikaci ve společnosti Guardian Industries, říká: „Pro týmy společnosti Guardian Glass je to velký úspěch. Obzvláště nás těší, že jsme dosáhli bronzové úrovně verze 4.0 ve třech výkonnostních kategoriích pro naše evropské výrobky z plaveného, pokoveného a laminovaného skla. Ve srovnání s verzí 3.1 obsahuje verze 4.0 nové vylepšené požadavky, včetně nových rámců pro oběhovost produktů, rozšířených požadavků na hospodaření s vodou a půdou a lepšího sladění požadavků na nezávadnost materiálu, a to s předními chemickými předpisy a dalšími normami. Recertifikace demonstruje odhodlání a investice společnosti Guardian Glass do neustálého zlepšování svých procesů a do výroby udržitelnějších skleněných výrobků pro evropský trh.“

Guardian Glass, hlavní obchodní jednotka společnosti Guardian Industries, je v celosvětovém měřítku jedním z největších producentů výrobků z plaveného, pokoveného a zpracovávaného skla. Ve svých 26 závodech na výrobu plaveného skla po celém světě vyrábí společnost Guardian Glass vysoce kvalitní sklo k použití v exteriéru (jak komerčních, tak i rezidenčních budov) a na interiérové architektonické aplikace, pro dopravu a technické výrobky.