Moderní léčba věkem podmíněné makulární degenerace slibuje vysokou účinnost, v Lexum ji aplikovali pacientům jako první

Tento týden proběhla na oční klinice Lexum v Praze první aplikace inovativního léku proti vlhké formě věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Zákrok trval pár minut a lékaři při něm poprvé v ČR aplikovali zcela novou biologickou injekční léčbu. Nový léčivý přípravek obsahuje bispecifické protilátky, díky kterým je léčba mnohem účinnější. Jejím cílem je zastavit postup onemocnění a zmírnit jeho projevy. VPMD (onemocnění sítnice) je nejčastější příčinou slepoty v rozvinutých zemích. Možnost vrátit zrak zcela do normálu zatím neexistuje a bez léčby dochází ke zhoršování vidění až ztrátě zraku. V ČR onemocněním trpí víc než 100 000 lidí a je léčena jen necelá pětina z nich.

Výzkum léčby vlhké formy VPMD probíhá na několika úrovních. Cíl je ale společný – zajistit ústup nemoci a umožnit aplikaci léčby v co nejdelších časových intervalech tak, aby nebyla omezena kvalita života pacientů. „Nová léčba kombinuje dvě vysoce účinné látky, které se vzájemně doplňují a napomáhají zastavit rozvoj onemocnění. Představuje další zlepšení účinku ve smyslu udržení zrakové ostrosti při delších intervalech mezi dávkami injekční terapie. Omezuje tak počet nutných návštěv a zátěž pacienta či jeho nejbližších,“ říká doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO, viceprezident České vitreoretinální společnosti a hlavní lékař Vitreoretinálních a aplikačních center sítě očních klinik Lexum. Pro úspěšnou léčbu je klíčové její včasné zahájení a pravidelnost. „Hlavně pro starší pacienty je náročné navštěvovat kvůli aplikaci léčby kliniku v měsíčních, případně měnících se intervalech,“ doplňuje doc. Hejsek.

MUDr. Jaroslav Forman, první pacient s novou léčbou

MUDr. Martina Rubešová

„První obtíže jsem začal pozorovat před cca třemi měsíci, kdy jsem měl pocit zhoršeného komfortu vidění. Musel jsem více zaostřovat, začal jsem hůře číst titulky v televizi a poté jsem zjistil, že se objevil flíček v levém oku. Zkontaktoval jsem svého očního lékaře, který mi zjistil pravděpodobnost věkem podmíněné makulární degenerace,“ říká MUDr. Jaroslav Forman (77) z Berouna. Je to první pacient, kterému tento týden na oční klinice Lexum v Praze aplikovali nový lék.

„Zákrok proběhl standardním způsobem, lék byl aplikován injekčně přímo do sklivcového prostoru. Jsem ráda, že máme nyní možnost nabídnout pacientům tento zcela nový lék, který by mohl nejen zlepšit jejich zrak, ale také snížit zátěž při léčbě menším počtem injekcí v průběhu času v porovnání se stávajícími přípravky,“ dodává MUDr. Martina Rubešová, vedoucí lékařka Aplikačního centra oční kliniky Lexum Praha Budějovická.

Do počátku tisíciletí neexistovala účinná léčba

Dosud intervaly aplikace biologické léčby závisely na tom, jak na ni pacient reagoval. Někteří pacienti potřebovali skutečně mnoho injekcí v pravidelných intervalech. Pro množství pacientů a nutnost častého dávkování je obtížné péči zvládat. Nová léčba, kdy se po počáteční nasycovací fázi (začíná 4 injekcemi v měsíčních intervalech) aplikuje dále většině pacientů ve 3 až 4měsíčních intervalech, je mnohem výhodnější a i šetrnější. Nicméně, po zklidnění nemoci zůstává pacient i nadále pod lékařským dohledem. „Do roku 2003 jsme museli pouze sledovat, jak naši pacienti přicházejí o zrak a stávají se z nich prakticky slepí. Dnes je možné léčbou nemoc nejen zastavit, ale též zlepšit subjektivní vidění zmírněním projevů a nově také prodloužit intervaly mezi dávkami,“ říká primář Vitreoretinálního centra oční kliniky Lexum Praha Budějovická MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.    

Zdravotní pojišťovny léčbu nehradí všude

Pro úhradu ze strany pojišťoven musí pacient splňovat v případě původní i nové léčby daná kritéria. Zatímco dříve si museli biologickou léčbu pacienti platit sami, nyní je na očních klinikách Lexum v Praze Budějovická, Praze Modřanech, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi a Táboře hrazena zdravotními pojišťovnami. „Kromě očních klinik Lexum je možné úhradu pojišťovny využít také v rámci vybraných nemocnic a dalších aplikačních center,“ upřesňuje docent Hejsek. „Čekací doba mezi diagnostikou a první aplikací může být maximálně až 3 měsíce. Včasné zahájení léčby je přitom pro pacienty s makulární degenerací klíčové,“ doplňuje prim. Fišer. V rámci očních klinik Lexum je již léčeno více než 3 000 unikátních pacientů původní biologickou léčbou a čekací doby jsou v řádu maximálně jednotek týdnů. 

Včasná léčba v ČR pokulhává

MUDr. Martina Rubešová s pacinetem

V České republice je podléčenost VPMD dlouhodobě velmi vysoká. Ve srovnání s průměrem zemí Evropy se u nás léčí 3x méně pacientů. Oproti Německu a Velké Británii 4x méně, a vůči Švýcarsku dokonce 6x méně pacientů. Zároveň u nás trvá 2x déle (až 6 měsíců), než se pacient dostane k efektivní léčbě, která zachrání jeho zrak. Důvodem je to, že dostupnost je stále většinově zajišťována pouze malým počtem větších veřejných nemocnic (celkem 27). Průměrná čekací doba mezi diagnostikou, indikací, kvalifikací a první aplikací je 3-6 měsíců, v druhé polovině kalendářního roku dokonce delší. Tomu samozřejmě odpovídá i významně nižší počet aplikací léku, 2 400 na 100 000 obyvatel ve věku 60+ let. Zároveň je podáván nižší počet aplikací než doporučený. Průměrný počet aplikací na jednoho unikátního pacienta jsou pouze 4 dávky. V České republice tedy evidujeme vysokou podléčenost, významnou poddávkovanost a zhoršenou dostupnost. Proto v posledních 5 letech odborníci velmi oceňují ochotu zdravotních pojišťoven investovat do této téměř nejlevnější biologické léčby (68 000 Kč průměrný náklad na jednoho pacienta) zásadně více prostředků.

Současně je tak léčba zpřístupněna většímu počtu pacientů, a to prostřednictvím nových kapacit převáženě privátních aplikačních center (celkem 21). To dokládá mezi lety 2017 až 2022 15% meziroční růst prostředků, dvojnásobný počet léčených pacientů (16 000), a to díky dvojnásobným nákladům (1,1 mld. Kč).

Těší nás, že jsme se mohli kvalifikovat a zařadit se všemi našimi 7 vitreoretinálními centry do sítě českých a moravských aplikačních center a od poloviny roku 2019 zahájit léčbu u počtu přes 3 000 unikátních pacientů. Pacientům poskytujeme přístup k neodkladné, zrak zachraňující péči včas, a to v řádech maximálně jednotek týdnů. To vše díky komplexní síti aplikačních center v rámci sítě očních klinik Lexum s celonárodní působností (již 33 pracovišť), která nabízí největší odborníky, nejvyspělejší technologie a nejmodernější léčbu inovativními i klasickými léky na českém i středoevropském trhu. Každý pacient má v Lexum garanci kvalitní a bezpečné léčby a zajištěné dávkovací schéma na celý kalendářní rok. Díky vstupu prvních biosimilárních přípravků a vysoce inovativní léčbě vytvoříme tento rok mimořádné rozpočtové a aplikační kapacity pro zajištění širší dostupnosti této zrak zachraňující moderní péče, která je v ČR významně podléčenou a poddávkovanou oční diagnózou,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Lexum PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M.

Věkem podmíněná makulární degenerace

Makulární degenerace je nejčastější příčinou slepoty v Evropě. V ČR jí trpí víc než 100 000 lidí. Jedná se o onemocnění, na kterém se mohou podílet dědičné predispozice.

Makulární degenerace v sobě zahrnuje dvě na první pohled rozdílné formy onemocnění – suchou a vlhkou. Tak zvaná suchá forma znamená pozvolné zhoršování vidění a jejím důvodem je úbytek a poškození sítnicových buněk. „V současné době nemáme účinnou metodu léčby, tato je ale již předmětem výzkumu. Šíření je ale možné zpomalit podpůrnou léčbou, konkrétně kombinací vitamínu C, E, luteinu, zeaxanthinu, zinku a mědi,“ říká doc. Hejsek.

Druhou formou onemocnění je vlhká forma, při které dochází k prorůstání cév do míst, kde se vyskytovat nemají. „Objevuje se méně často, ale bez vhodné léčby ke ztrátě zraku dochází rychle, obvykle v řádu týdnů,“ vysvětluje primář oční kliniky Lexum MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.

Foto: Lexum