Dotace na plynový kotel poskytují i někteří dodavatelé energií

Ceny energií v posledních letech narostly, a přestože začínají konečně mírně klesat, mnoho domácností řeší, jak své účty za elektřinu a vytápění snížit. S investicemi do nového kotle nebo zateplení domu už řadu let lidem pomáhají dotace. Stát ale nyní konečně pamatuje také na domácnosti s nízkými příjmy, kterým poskytne peníze i dopředu formou zálohy. Dotaci na nový zdroj tepla nově nabízí též někteří dodavatelé energií.

Za poslední tři roky jsme si už zvykli na rostoucí ceny energií. Turbulentní období loňského roku máme, doufejme, za sebou a dodavatelé nyní už začínají nabízet energie s cenou pod vládním stropem. I tak je ale třeba silová elektřina ve srovnání s rokem 2021 stále více než dvaapůlkrát dražší. Otázka energetických úspor je tak stále aktuální.

Úsporná opatření v domácnostech podporuje také stát – lidé mohou kupříkladu na zateplení domu čerpat dotace, a to poměrně štědré. Například v rámci Nové zelené úsporám light mohou domácnosti s nižšími příjmy dostat státní příspěvek ve výši až 150 000 Kč na zateplení domu nebo nová okna. Očekává se také, že i letos poběží oblíbené Kotlíkové dotace, které podpoří výměnu starého zdroje tepla za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu.

Státní dotace na plynové kotle supluje příspěvek dodavatele

Stranou dotační podpory ale po loňské plynové krizi zůstaly plynové kotle, na které nyní stát dotace nevyplácí. Podle odborníků je to trochu škoda, protože i přes současné geopolitické problémy zůstává zemní plyn perspektivním a ekologicky šetrným zdrojem energie, byť jde samozřejmě o fosilní palivo. A nejde jen o zemní plyn. „Plynové kotle mohou s drobnou úpravou bez problémů spalovat i LPG, respektive čistý propan, jehož ceny se nezvýšily tolik jako v případě zemního plynu nebo elektřiny. Průměrná cena propanu loni činila 2,6 koruny za kilowatthodinu, a to včetně DPH, dopravy i distribučních poplatků,“ upozorňuje Jiří Karlík, odborník na LPG a generální ředitel společnosti Primagas. Dodávky LPG totiž nejsou primárně závislé na Rusku, jak tomu bylo u zemního plynu.

Plynové vytápění obecně – ať už jde o zemní plyn, či propan – hraje stále větší roli zejména při výměně starých ekologicky nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Původní termín pro jejich odstávku se sice z loňského září posunul o dva roky, to však znamená, že se zákaz jejich provozu opět blíží. Kromě ekologického hlediska spočívá význam plynu hlavně v tom, že jde o optimální řešení pro starší energeticky náročnější domy, kde mnohdy není využití například tepelného čerpadla vhodné.

„V neplynofikovaných lokalitách se proto lidé často zajímají právě o LPG vytápění. Zkapalněný propan dodávaný autocisternou do zásobníku umístěného na pozemku poblíž domu je totiž nezávislý na distribuční síti. Může však mít smysl i tam, kde by bylo vybudování přípojky zemního plynu příliš komplikované či drahé,“ říká Jiří Karlík a dodává, že nový odběratel LPG pro rodinný dům může využít příspěvek až 20 tisíc korun formou slevy z prvního vyúčtování. Tato „dotace“ je sice omezena minimálním odběrem a pětiletou dobou kontraktu, zájemci ho ale mohou použít nejen na nákup kotle, ale rovněž třeba na rekonstrukci celé otopné soustavy.

Nová zelená úsporám

Zatímco Nová zelená úsporám light a Kotlíkové dotace jsou určené pro nízkopříjmové domácnosti, dotace v rámci běžného programu Nová zelená úsporám může využít kdokoli. Dotace je možné čerpat na celou řadu opatření pro snížení energetické náročnosti domu – na výměnu oken, zateplení fasády a střechy, novostavbu energeticky úsporného rodinného domu, solární technologie nebo třeba zelenou střechu.

Dotační program je nastaven tak, aby byl výhodnější v případě, že budete realizovat více opatření zároveň. Žádost ale není úplně jednoduchá a připravte se na to, že budete muset využít služeb odborníka. Navzdory slibům a očekáváním je proces žádosti o dotaci v rámci Nové zelené úsporám stále poměrně složitý. Potřebujete mimo jiné odborný posudek, který může vypracovat pouze oprávněná osoba. Musíte také doložit všechny faktury za práci a materiál.

Domácnosti s nízkými příjmy mohou dostat až 150 000 korun předem

Dotační program Nová zelená úsporám light podporu vyplácí i formou zálohy – tedy dopředu, je zde však omezení ve výši. Na jeden dům lze takto získat maximálně 150 000 Kč. Naopak běžná Nová zelená úsporám má tento strop nastavený výše, dotace jsou ale omezeny 50 % uznatelných nákladů – jednodušeji řečeno vám stát proplatí nejvýše polovinu výdajů. To ale mohou být při dobře připraveném projektu a kumulaci různých opatření i statisíce korun.