Proč je česká koruna ve srovnání s polským zlotým tak silná

„Česká koruna je investory v našem regionu zdaleka nejlépe vnímanou lokální měnou. V poslední době neposiluje ani tak česká koruna, jako spíše oslabuje zlotý vůči všem měnám včetně koruny.

Inflace v České republice dosáhla v prosinci 15,8 %, zatímco v Polsku 16,6 %. Reálné sazby jsou tedy v České republice vyšší (i když stále silně záporné), protože základní úroková sazba zde v současnosti činí 7 % (v Polsku 6,75 %). Češi také v uplynulém roce provedli řadu měnových intervencí, aby udrželi kurz koruny. To je základní rozdíl v politice centrálních bank z Prahy a Varšavy. Češi udržovali silnější kurz koruny, protože považovali za důležitější zachovat hodnotu měny. Polsko naproti tomu spoléhalo na oslabení zlotého, aby posílilo konkurenceschopnost polské ekonomiky ve světě. Která z těchto strategií se ukáže jako účinnější, se ukáže až v dlouhodobém horizontu. Již nyní však vidíme, že polská ekonomika se recesi pravděpodobně nevyhne, zatímco česká ekonomika pravděpodobně zažije hlubší zpomalení. Na druhou stranu si české platy a úspory vedené v eurech nebo dolarech udržely svou hodnotu, zatímco ty polské ji částečně ztratily. Polsko také nese větší finanční riziko kvůli udržování nízkého směnného kurzu.

Za zmínku stojí i to, že měnové intervence na českém trhu jsou snazší vzhledem k tomu, že je mělčí a náklady na tyto operace a rizika jsou nižší než v případě mnohem širšího zlotého. Česká republika také udržuje vzhledem k velikosti své ekonomiky vyšší devizové rezervy, které může ve větší míře využít k intervencím na devizovém trhu. Fiskální pozice České republiky je také lepší než v Polsku, kde poměr dluhu k HDP činí 42 %. Zdá se tedy, že v nejbližším období zůstane koruna silná a zlotý naopak oslaben.“

analytik společnosti eToro Paweł Majtkowski