Provozovatel závodního a školního stravování se mění. Restaurace Delirest a Primirest ovládnou Česko i celou střední Evropu

Klíčová změna roku v gastro sektoru, tak by se daly charakterizovat novinky, které se vztahují ke globálnímu poskytovateli závodního a školního stravování, společnosti Compass Group. Od ledna 2023 školní jídelny této společnosti v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku fungují pod značkou Primirest. O přízeň stávajících i nových klientů v segmentu závodního stravování se společnost uchází pod novou obchodní značkou Delirest.

Změna jména navazuje na změnu vlastnické struktury. Formou manažerského odkupu získali 100% podíl ve všech českých, slovenských, maďarských a rumunských provozech Eurest a Scolarest János Nyerges a Szilárd Szabó. Dlouholetí manažeři až dosud působili ve funkcích generálního a finančního ředitele společnosti Eurest Maďarsko. V regionu střední a východní Evropy zůstává nová skupina CEE catering a její dceřiné společnosti Delirest a Primirest i po těchto změnách nejvýznamnějším subjektem na trhu smluvních stravovacích služeb s 5300 kmenovými zaměstnanci a víc než 360 provozy, kde každoročně vydají přibližně 50 milionů jídel.

„Od změny majitele si slibujeme kombinaci toho nejlepšího z předchozího i budoucího nastavení. Ze spolupráce s Compass Group, se kterou budeme i nadále partnery tzv. první volby, si odnášíme obrovské oborové i byznysové know-how, zkušenosti a nejširší možné povědomí o inovacích. Díky změnám se dostáváme ještě blíž k zákazníkům v aktuálně čtyřech kulturně velmi blízkých zemích,“ říká Michal Debrecéni, generální ředitel Primirest a Delirest v Česku a na Slovensku. Právě zde má společnost mimořádně pevné postavení, které buduje už víc než 30 let. Aktuálně na více než 220 vyvařovacích školních a závodních provozech zaměstnává téměř tři tisíce kmenových zaměstnanců a každý rok připraví v průměru 24 milionů jídel.

Nové názvy Delirest a Primirest navazují na všechno to dobré, na co jsou hosté restaurací zvyklí. „Deli je zkratkou od slova delikatesy, tedy něčeho lehkého, jemného a lahodného. Je to odkaz na naši profesionalitu, na poslání Delirest a na to, co od nás naši klienti i hosté očekávají. Slovo primus naproti tomu pochází z latinského první. Primirest by totiž měl být tou první restaurací, kterou děti začnou pravidelně navštěvovat, ve které budou objevovat kvalitní gastronomii a nové chutě i vůně celého světa,“ vysvětluje detaily Debrecéni.

Nová loga a vizuální identita se budou v kuchyních, restauracích, jídelnách, bufetech, kantýnách nebo i na rondonech kuchařů objevovat postupně. Všechny stravovací služby přitom pokračují bez jakýchkoliv přerušení se stávajícími gastronomickými i obchodními týmy. V průběhu měsíců prosinec 2022 a leden 2023 společnost otevřela, resp. odstartuje i několik nových provozů.

„Jako mimořádně pozitivní vnímáme, že vytvořením štíhlejší organizační struktury nových společností se dokážeme rozhodovat flexibilněji, s vyšší efektivitou a také rychleji. To klientům přinese ještě kvalitnější gastro služby s vyšší přidanou hodnotou. Fakt, že se změna majitele stala formou odkupu části firmy stávajícími manažery, nám zajišťuje kontinuitu a pokračování strategií a projektů například v rámci udržitelnosti, společenské odpovědnosti nebo gastronomických konceptů zero waste a plant forward food. Léta jsme na nich poctivě pracovali a opravdu jim na všech úrovních i v nových společnostech věříme,“ doplňuje Debrecéni s tím, že společnosti převzaly a dodržují všechny nejvyšší oborové standardy a závazky, včetně ISO certifikací.

Delirest services s.r.o. je například první a zatím jediná gastronomická společnost v Česku, která dobrovolně splnila standardy mezinárodní protikorupční normy ISO 37001. Ta dokazuje, že fungování, procesy i řízení celé firmy jsou systémově nastavené tak, že z principu minimalizují rizika korupčního jednání. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se dál počítá s posílením investic do rozvoje služeb i dovedností zaměstnanců.