Pro vstup do režimu paušální daně zbývá pár dnů

Do režimu paušální daně lze stejně jako v předchozích letech vstoupit do 10. ledna. Nejnižší měsíční paušální daň se zvyšuje na 6 208 korun s tím, že do systému přibyly další dvě pásma, ve kterých je platba paušální daně vyšší. Navýšení doznal také strop paušálního režimu, kdy do něj letos mohou vstoupit OSVČ s příjmy až do 2 milionů korun, které nejsou plátci DPH. Na novém nastavení dle odborníků vydělají především bezdětné OSVČ s 60% výdajovým paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionem korun.

Zatímco v roce 2021 a v roce 2022 mohly do paušálního režimu vstoupit OSVČ s příjmy do 1 000 000 Kč, které nejsou plátci DPH, tak od roku 2023 budou moci do paušálního režimu vstoupit OSVČ s příjmy do 2 000 000 Kč, které nejsou plátci DPH. Rozšiřuje se tedy potenciální počet OSVČ, které mohou do paušálního režimu vstoupit.

S rozšířením příjmového limitu budou zavedeny tři pásma paušální daně, a sice 6 208 Kč měsíčně, 16 000 Kč měsíčně a 26 000 Kč měsíčně. „Nejvíce OSVČ bude pravděpodobně v prvním pásmu,“ myslí si Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. „Nejnižší měsíční daňový paušál ve výši 6 208 Kč mohou v případě dobrovolného vstupu do daňového paušálu nově platit OSVČ s výší příjmů až dva miliony korun, pokud 75 % příjmů pochází ze zemědělské výroby nebo řemeslné živnosti,“ dodává Gabriela Ivanco.

  • Paušál ve výši 6 208 Kč budou platit všechny OSVČ s příjmem do 1 000 000 Kč,
  • s příjmem do 1 500 000 Kč, pokud mají alespoň 75 % svých příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál
  • a také OSVČ s příjmem do 2 000 000 Kč, pokud mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80 výdajový paušál. 

„Na nové úpravě vydělají zejména bezdětné OSVČ s 60% výdajovým paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionu korun, které budou platit paušál v prvním pásmu a vstupem do paušálního režimu ušetří přes 100 tisíc korun. Také např. bezdětné OSVČ s 40% výdajovým paušálem a příjmy těsně pod 2 miliony korun na paušální dani významně ušetří,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. 

Souhrnná měsíční daňová platba ve výši 6 208 Kč se bude skládat z platby daně z příjmu ve výši 100 Kč, zdravotního pojištění ve výši 2 722 Kč a sociálního pojištění ve výši 3 386 Kč. V měsíční platbě paušální daně je zahrnuto i sociální pojištění, které je o 15 % vyšší než minimální záloha pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. „S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je to však stále nízká platba a zejména OSVČ využívající daňový paušál v prvním pásmu by si měly výrazně spořit a investovat na důchod, neboť jejich budoucí starobní důchod bude značně podprůměrný,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. 

Vzhledem k tomu, že OSVČ v paušálním režimu nemohou obdržet daňový bonus, tak není tento daňový systém finančně výhodný pro OSVČ s nižšími zisky uplatňující daňové zvýhodnění na děti, které právě na dani z příjmu nic neplatí a ještě dostávají daňový bonus.