Systémová opatření proti energetické krizi? Státu zůstává mnoho úkolů i pro příští rok

Podle expertů a expertek sociálních a ekologických organizací, které v rámci společné kampaně Energie lidem! představily vlastní komplexní balíček 11 systémových opatření pro řešení a předcházení dopadů energetické krize a prevenci energetické chudoby, se zatím státu nepodařilo plně realizovat žádné ze stěžejních opatření, naopak více než jen první kroky vláda udělala ve 4 z 11 opatření.

Významného posunu vláda dosáhla ve 2 z 11 opatření a sice v zastropování cen energií a reformě příspěvku na bydlení. Další 2 z 11 opatření jsou na půli cesty, jedná se o zákon o podpoře v bydlení a novelu energetického zákona zavádějící možnost sdílení levné a čisté lokální elektřiny.

Pouze první kroky správným směrem učinila vláda ve 4 z 11 opatření:

  • ochranou zranitelných zákazníků a domácností ohrožených energetickou chudobou,
  • změnou vyhlášky o rozúčtování tepla a teplé vody v bytových domech, aby motivovala k úsporám,
  • podporou zateplování, solárních střech a bezplatného poradenství přístupných i pro nízkopříjmové domácnosti,
  • přípravou energetické koncepce založené na masivním rozvoji obnovitelných zdrojů a maximálních úsporách energie.

3 z 11 opatření vláda nezačala řešit vůbec. Jedná se o výrazné navýšení alokací pro pořizování, rekonstrukce a výstavbu sociálního bydlení, ochranou nájemníků před zvyšováním nájmů a cen energií a pomocí obcím získat kontrolu nad teplárnami a dalšími energetickými podniky, které je zásobují.

Podrobný přehled naplňování jednotlivých systémových řešení je v příloze této tiskové zprávy

Platforma pro sociální bydlení, Za bydlení, Hnutí DUHA, Re-set, Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, Limity jsme my a Fridays for Future prosazují zmíněná systémová opatření, za jejichž přijetí jsou zodpovědní zejména vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí Marian Jurečka a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V rámci kampaně Energie lidem organizace a iniciativy také organizují svépomocné skupiny, které pomáhají zateplovat okna, aby unikalo méně tepla a snižovala se spotřeba. Kampaň také informuje veřejnost o možnostech snižování spotřeby energie rychlými opatřeními a o dostupné státní podpoře, aby se ji lidé, kteří na ni mají nárok, nebáli využít. Provozuje web www.energielidem.cz a distribuuje i tištěné brožury. 

Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení: “Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí úspěšně spolupracuje a připravuje podklady k mezirezortním jednáním a dalším krokům, které povedou k přijetí zákona o podpoře v bydlení. Nesmíme se ale spokojit s tím, že se něco děje. Potřebujeme pořád myslet na ty, na které má přijetí a implementace funkční legislativy nebo její absence klíčový dopad – na tisíce domácnosti, které čelí bytové nouzi, nadměrným nákladům na bydlení a chudobě. Víra, že zákon bude přijat v adekvátní podobě je důležitá a stejně tak podstatné je úsilí – naše podněty jsme odevzdali ministrům Bartošovi a Jurečkovi s tím, že z procesů příprav neodcházíme, jsme součástí jednání pracovních skupin a jako Platforma pro sociální bydlení i v iniciativě Za bydlení jsme připraveni být i nadále hlídacím psem. Neřešením bytové nouze prohlubujeme problémy s celospolečenským dopadem – chudobu (nejenom energetickou chudobu), obchod s chudobou, nedostupnost bydlení, živoření nejohroženějších cílových skupin – rodin s dětmi i seniorek a seniorů.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA: “Vláda udělala první kroky v oblasti zpřístupnění zásadnějších energetických úspor a čisté lokální elektřiny jako je nová Zelená úsporám Light či projednávaná novela energetického zákona, přinášející komunitní energetiku a ochranu úzké skupiny zranitelných zákazníků. Pokud však chce sociální dopady energetické krize opravdu vyřešit a odstranit energetickou chudobu, která se týkala téměř každého desátého člověka už před nárůstem cen energií, musí jednak přidat na tempu a jednak být ambicióznější. Dílčí zateplení domu nepomůže dost a je nutné zpřístupnit nízkopříjmovým domácnostem i komplexní renovace. Zranitelný zákazník definovaný jen zdravotním stavem musí být doplněn domácností ohroženou energetickou chudobou a konečně zavedena tolik skloňovaná cílená pomoc.” 

Barbora Jelínková z Re-set: Platformy pro sociální a ekologickou transformaci: Na rozdíl od zahraničí není v ČR situace lidí žijících v nájmu vůbec tématem. Přestože lidé žijící v nájemních bytech tvoří v celkové populaci ČR jen 16 %, z populace v energetické chudobě to je téměř třikrát tolik (46 %). Jak ukazují výsledky studie o energetické chudobě zpracované Platformou pro sociální bydlení, Hnutí DUHA a Ostravskou univerzitou, právě lidé v nájemních bytech jsou nejpočetnější skupinou domácností v energetické chudobě. A právě nájemní byty jsou většinou ty, které jsou nejvíce energeticky náročné. Přesto jsme se v ochraně lidí žijících v nájmu nikam nedostali. Nadále tak hrozí řetězení krátkodobých smluv a jejich náhlé ukončování, další zvyšování nájmů vedle zvyšování cen energií nebo odříznutí od energií.

Například skotská premiérka Nicola Sturgeon vyhlásila v září zmrazení nájmů do konce března 2023 a moratorium na vystěhovávání nájemníků, kteří nezvládají platit zvyšující se nájmy a stoupající ceny energií. V následujícím roce by měla být přijata další legislativa, která by měla zvýšit práva nájemnic a nájemníků a zavést regulaci krátkodobých pronájmů. Jenže u nás nejsme ani tam, aby o něčem takovém vůbec probíhala diskuze. Lze se tak spoléhat pouze na dobrou vůli některých ojedinělých majitelů, kteří se rozhodnou nezvedat nájem, případně jej snížit v poměru ke zvyšujícím se cenám energií. A to je málo. 

Jaroslav Bican z Greenpeace ČR: “Současné zastropování koncových cen elektřiny a plynu přináší základní jistotu, že v případě výkyvů cen nebo ukončení fixace ve smlouvě nedopadne prudké zvýšení přímo na spotřebitele a jejich účty nevyskočí do astronomických výšek. Cenový strop je ale schválený pouze pro rok 2023. Už teď je však zřejmé, že ceny budou vysoké i v dalším roce. Proto, pokud vláda z nějakého důvodu neprodlouží zastropování do roku 2024, hrozí sociální pohroma značných rozměrů. Z toho důvodu by se vláda měla co nejdříve zabývat i nadcházející topnou sezónou. A nejenom to, relativně vysoká úroveň zastropování cen elektřiny a plynu si žádá další opatření. Lze například ocenit, že Ministerstvo pro místní rozvoj projevilo vůli upravit vyhlášku o rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, aby oproti její aktuální podobě co nejvíce motivovala spotřebitele k šetření. Klíčové však bude, zda ministerstvo svoji snahu dotáhne do konce.”

Veronika Dombrovská z Limity jsme my!: “Venku je pod nulou a mnozí z nás si doma nemůžou dovolit zatopit ani na 18 stupňů. Naše svépomocné zateplovací brigády pomohly ušetřit desítkám lidí, nicméně systémové kroky vlády jsou v tomto kontextu pomalé a nedostatečně ambiciózní. Dokud bude ale energetika v rukou oligarchů propojených s politiky, nemůžeme ani čekat, že by stát mohl krizi nějak smysluplně vyřešit. Potřebujeme zrušit miliardáře, kteří na krizi vydělávají a zajistit rozvoj obnovitelné energetiky ve správě obcí a komunit.”