EGAP pomůže firmám získat 6,25 miliardy na zmírnění dopadů války

Exportní pojišťovna EGAP začala přijímat žádosti o speciální záruky EGAP Plus. O garance mohou žádat banky jejichž klienti z řad exportně orientovaných firem potřebují získat likviditu ke zmírnění ekonomických dopadů souvisejících s válkou na Ukrajině. Rozpočet záručního programu počítá s krytím úvěrů do celkové výše 6,25 miliardy korun. Žádosti je možné podávat elektronicky přímo na stránkách EGAP.cz.

„Cílem programu je povzbudit komerční banky k poskytnutí likvidity českým exportně orientovaným firmám, které se kvůli konfliktu na Ukrajině dostaly do problémů. Podniky díky garancím EGAP Plus nyní mohou snáz dosáhnout na úvěr, který jim pomůže překlenout složitou situaci, v níž se ne vlastní vinou ocitly,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Garance Covid Plus jsou určené firmám, které měly za poslední účetní období na svých tržbách minimálně 25 % podíl exportu a minimálně 100 zaměstnanců. Zaručené úvěry dosahují objemu minimálně 5 milionů korun a maximálně 1,2 miliardy korun, přičemž jsou omezeny 15 % z tržeb žadatele z průměru za poslední 3 roky. Záruka kryje standardně 90 % jistiny úvěru.

Délka záruky je maximálně 6 let. V rámci provozního financování je možné úvěr použít i na vystavení bankovních záruk a akreditivů. Program není určen pro firmy podnikající v oblastech ubytování, cestovního ruchu a hazardních her. Vystavování záruk skončí na konci roku 2023. Kompletní znění podmínek je uvedeno na stránkách EGAP.cz, včetně kontaktů na specialisty, kteří odpovídají na dotazy bank či exportérů.

„Tento rok byl v mnoha ohledech rokem složitým. Válka na Ukrajině nebo rekordní ceny energií, které s ní souvisí, se odrazily na kondici českých firem. Bankovní sektor zůstává i v této době stabilní a je připraven české ekonomice pomáhat. Jsem proto ráda za spolupráci v programu EGAP Plus, která firmám pomůže zajistit dostatečnou likviditu v nejisté době“, říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace.

EGAP Plus je druhým garančním programem pojišťovny věnovaným speciálně na pomoc českým exportérům, kteří se ocitli v mimořádné situaci. Od května 2020 až do konce roku 2021 přijímala pojišťovna EGAP žádosti bank o garance Covid Plus. Ty ručí za úvěry pro velké české exportující firmy strádající dopady pandemie. Během té doby EGAP schválením záruk pomohl získat úvěry komerčních bank pro 67 velkých exportujících společností v celkovém objemu 22 miliard korun. Většina peněz směřovala na pomoc firmám zabývajícím se strojírenskou výrobou.

Celkový objem letošního vývozu podpořeného exportní pojišťovnou EGAP dosáhl v listopadu částky 38 miliard korun. Například se jedná o pojištění vývozu obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, pojištění dodávek piva do Izraele či čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence tak EGAP podpořil vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun a to do 130 zemí světa.