Zaměstnavatelé a zaměstnanci v energetice se dohodli na dodatku ke kolektivní smlouvě

Kolektivní vyjednávání, na jehož základě budou v nadcházejícím období upraveny podmínky práce zaměstnanců v energetice, bylo v minulém týdnu úspěšně ukončeno. V pořadí už šestý dodatek ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (KSVS), která platí pro příští tři roky, podepsali zástupci Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) s představiteli Odborového svazu ECHO a Českého odborového svazu energetiků k letošnímu 1. prosinci.

„Je pozitivní, že se nám společně podařilo najít shodu na základních parametrech a na prodloužení platnosti kolektivní smlouvy do roku 2025,“ komentuje dosaženou dohodu ředitel ČSZE Richard Vidlička.

Vyjednávání o dodatku KSVS byla podle Richarda Vidličky letos složitá. První jednání proběhlo už na začátku září. „Je třeba si uvědomit, že inflace a zhoršení ekonomické reality dolehly i na zaměstnance energetického sektoru. Ten není tvořen pouze zaměstnavateli z řad velkých firem, ale i z mnoha středních i a menších podniků,“ zdůrazňuje ředitel ČSZE.

Argumenty zástupců zaměstnavatelů byly pochopitelné a oprávněné, a to i z pohledu zajištění jejich udržitelnosti do budoucna. Kolektivní smlouva vyššího stupně, tedy smlouva mezi organizací zaměstnavatelů a odbory, má v oblasti energetiky dopad na celé hospodářství. Členové ČSZE zaměstnávají několik desítek tisíc zaměstnanců.

Výsledkem kolektivního vyjednáváni je nárůst mzdových tarifů a odměn za pracovní pohotovost. „Nárůsty tarifů jsou nižší než ve státním sektoru a strany se dohodly na jednociferném nárůstu. S výjimkou odměn za pohotovost, které překročily desetiprocentní hranici,“ říká Ing. Zdeněk Liška, který se jako zástupce ČSZE na kolektivním vyjednávání podílel.

Pokud jde o příplatek za práci ve ztíženém pracovní prostředí, byl v rámci kolektivního vyjednávání dohodnut automatický růst o tři procenta nad nejnižší přípustnou hodnotu dle legislativy.

„Je to zároveň dobrá zpráva pro všechny občany České republiky, protože udržení sociálního smíru v tomto strategickém odvětví je důležité i z pohledu zachování stability a nepřetržitého zajištění dodávek energií a souvisejících služeb v období energetické krize a tváří tvář konfliktu na Ukrajině,“ je přesvědčen Zdeněk Liška.

Podle ČSZE bude žádoucí dále rozvíjet sociální dialog, protože rok 2023 může být obtížným jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech.