Exportéři u EGAP bezkontaktně pojistili 229 obchodních případů

Třetím rokem mohou čeští vývozci poptávat pojištění a další produkty exportní pojišťovny EGAP on-line. Službu „Klikni pro export“ spustila pojišťovna v říjnu 2019. Od té doby přijala 229 žádostí, které vedly k úspěšnému uzavření pojistné smlouvy. Například záruky za úvěr pro metalurgický závod či pojištění faktury za vývoz piva jsou obchodní případy, jejichž realizace začala podáním elektronické žádosti na stránkách EGAP.cz.

„Exportéři i jejich obchodní partneři jsou zvyklí vyřizovat řadu úkonů bezkontaktně a my jsme jim vyšli vstříc. Spuštění služby „Klikni pro export“ už na podzim roku 2019 se záhy ukázalo jako prozíravé. Pandemie, která propukla o čtvrt roku později totiž v podstatě jinou než bezkontaktní spolupráci na dlouhou dobu nepřipouštěla. My jsme tak v době karantény už měli přechod do on-line prostoru za sebou,“ říká předseda představenstva EGAP Jan Procházka. Exportéři on-line nejčastěji poptávají pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru. Navíc služba „Klikni pro export“ v době pandemie umožnila bankám žádat o záruky Covid Plus za úvěry pro jejich klienty z řad velkých exportujících firem.

Žádosti přijímala pojišťovna od května 2020 do konce roku 2021. Během té doby EGAP schválením záruk pomohl získat úvěry komerčních bank pro 67 velkých exportujících společností v celkovém objemu 22 miliard korun. Většina peněz směřovala na pomoc firmám zabývajícím se strojírenskou výrobou.

V současné době EGAP pracuje na spuštění další funkcionality portálu, která umožní klientům pojišťovny podávat on-line hlášení pojistných událostí. Novinka proces hlášení pojistných událostí zrychlí a usnadní.

Celkový objem letošního vývozu podpořeného exportní pojišťovnou EGAP dosáhl v listopadu částky 38 miliard korun. Například se jedná o pojištění vývozu obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, pojištění dodávek piva do Izraele či čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence tak EGAP podpořil vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun, a to do 130 zemí světa.