Technická divize Altronu vyvíjí pokročilá řešení pro data centra

Nová Divize technického rozvoje pod vedením Petra Dinga má vysoké ambice. Přinášet na trh sofistikované technologie, které lze efektivně uplatnit v reálných podmínkách a zajistit vysokou přidanou hodnotu výsledným produktům.

V Altronu myšlenka založení technického oddělení rezonovala delší dobu. Společnost patří mezi světovou špičku a očekává se od ní, že bude nejen sledovat, ale také sama vytvářet pokročilá řešení.

Z celkových 130 zaměstnanců pracuje v nové divizi zhruba 20 a soustředí mezi sebou podstatné know-how pro vývoj náročných projektů.

Jedním z nich je například data centrum Nagoja, které Altron staví pro společnost Seznam.cz. Zajímavé je hlavně svojí maximální účinností a zároveň ekonomickou i energetickou šetrností. Disponuje totiž chladicím systémem pokročilé generace (free-cooling), který funguje na principu ventilátorů a odpařování vody bez nutnosti kompresorového chlazení.

„Nagoja bude po dostavění nejefektivnějším data centrem v Česku, a to ještě s velkou rezervou. Vzhledem k našim podmínkám toto řešení tlačíme na hranici technických možností, co se dá dnes udělat,“ vysvětluje Petr Ding.

Mezi jeden z cílů v dlouhodobém horizontu patří například řešení umožňující autonomní provoz data center. K dosažení tohoto záměru plánuje využívat expertní znalosti technologií a provozu.

„Naším cílem je postupnými kroky směřovat k jednotné platformě, která bude schopná sbírat data, analyzovat je, zkoušet nové možnosti, spouštět procesy a udělat provoz data center jednodušší. S narůstajícími nároky a nedostatkem kvalifikovaných lidí to vidíme jako správnou cestu,“ popisuje Petr Ding jeden z cílů technického oddělení na závěr.

Více informací o Divizi technického rozvoje najdete na: altron.net/propojeni-know-how-a-businessu

Foto: Altron