Microsoft rozšiřuje vzdělávací programy – nabídne školení digitálních dovedností statisícům lidí

Na českém trhu chybí více než 30.000 IT odborníků. Stále se zrychlující digitalizace a inovace si vyžadují pracovníky, kteří dokážou kombinovat znalosti více oborů, včetně IT technologií. Jak potvrzují výsledky zářijového průzkumu mezi českými a slovenskými firmami, které pro Microsoft Česká republika a Slovensko zpracovala analytická společnosti IDC, téměř tři čtvrtiny organizací (73 %) mají problém najít kvalifikované IT odborníky. Vedení firem si zároveň uvědomuje nutnost zvyšovat úroveň digitálních dovedností stávajících zaměstnanců. 65 % organizací potvrzuje, že se jejich pracovníci chtějí učit novým digitálním dovednostem a 63 % z nich deklaruje, že nedostatek IT dovedností snižuje anebo bude snižovat produktivitu.

Microsoft Česká republika a Slovensko reaguje na tuto potřebu rozšířením vzdělávacích aktivit pro tři hlavní skupiny zájemců – pro širokou veřejnost, pro studenty a pedagogy na všech stupních a pro IT profesionály. Ve spolupráci s partnery nabídne Microsoft široce dostupné programy hybridních školení a certifikací pro více než půl milionu zájemců z řad veřejnosti a firem, pro sto tisíc studentů a pedagogů a pro více než dvacet tisíc IT profesionálů, cloudových odborníků. Cílem této iniciativy je pomoci rychleji překonat mezeru v digitálních dovednostech napříč profesemi, urychlit nábor a rekvalifikaci lidí v IT a vytvoření nových pracovních míst prostřednictvím partnerského a zákaznického ekosystému společnosti Microsoft, kterou tvoří pět tisíc firem napříč Českou republikou a Slovenskem.

Microsoft zároveň pokračuje v investicích do svého pražského vývojového centra. S nárůstem zaměstnanců za poslední dva roky o více než 250 % v oblasti inženýrství, produktového managementu, designu a datové vědy je pražské vývojové centrum Microsoftu nejrychleji rostoucí IT společností na českém trhu a s více než 1000 zaměstnanci největším vývojovým centrem Microsoftu ve střední a východní Evropě.

Provázanost digitalizace a prosperity dokumentuje Index digitální budoucnosti (Digital Futures Index) společnosti Microsoft sestavený na základě dat mapujících pokrok v zavádění digitálních technologií v?Evropě a ukazuje, že země, kde mají lidé hlubší úroveň digitálních dovedností (skandinávské země, Holandsko, Estonsko) a aktivněji využívají digitální technologie a služby různého druhu, dosahují lepších výsledků v klíčových ukazatelích kvality života včetně vyšší produktivity a výdělků, inovací podporujících růst ekonomiky a vytváření nových pracovních míst.

Zrychlená digitalizace by mohla České republice přinést růst produktivity vyšší až o 70 %, konstatuje poradenská společnost McKinsey ve své analýze Vzestup digitálních vyzyvatelů, Perspektiva ČR. Podle této zprávy může zrychlení digitalizace do roku 2025 přinést až 26 miliard eur dodatečného hrubého domácího produktu (HDP), což znamená navýšení roční míry růstu HDP téměř o jeden procentní bod.

„Rozhodli jsme se výrazně rozšířit vzdělávací aktivity v oblasti digitálních dovedností, které poskytujeme individuálním zájemcům, firmám, veřejné správě a školám v České republice a na Slovensku. Jedná se o propracovaný a strukturovaný systém hybridních školení, studijních materiálů a certifikací od základních až po pokročilé digitální dovednosti,“ vysvětluje Martin Hruška, ředitel pro partnerský ekosystém ve společnosti Microsoft, který má v Microsoft Česká republika a Slovensko na starosti programy určené na podporu zvyšování digitálních znalostí, a dodává: „Spolu s našimi partnery, GoodCall, Digiskills, Gopas, Unicorn University, Czechitas, Aj Ty v IT a také ve spolupráci s českými a slovenskými univerzitami máme ambici rozšířit a propojit vzdělání v digitálních dovednostech od školy až po důchod tak, aby bylo praktické, škálovatelné a připravilo firmám kvalitní pracovníky a lidem umožnilo kariérní růst a dlouhodobou perspektivu na trhu práce. IT znalosti už nemohou být pouze doménou IT profesionálů. Znalost technologií už musí patřit do základní znalostní výbavy jako abeceda a násobilka.“

Česká a slovenská ekonomika potřebují urychlit rozvoj digitálních dovedností napříč profesemi. Od pracovníků se bude stále více vyžadovat, aby při své každodenní práci používali on-line aplikace nebo jiné technologické nástroje. S pokračujícím trendem digitalizace je pravděpodobné, že do roku 2030 dojde v České republice až u 1,1 milionu pracovních míst k výraznému posunu směrem k robotizaci a automatizaci. To si vyžádá přenastavení obsahu pracovních rolí a výraznější posun v aplikaci digitálních dovedností i u doposud spíše manuálních zaměstnání. Už dnes požadují firmy v naprosté většině pracovních nabídek určitou úroveň digitální gramotnosti, a to včetně takových profesí, jakou je například skladník. Velkou příležitostí je zapojit do IT více žen. Oproti zemím Evropské unie, kde v?technologiích pracuje průměrně 19 % žen, u nás to je zatím 10 %. Kariéra v IT dává ženám jednak tolik potřebnou flexibilitu a jednak možnost rozvoje a zajímavé finanční ohodnocení.

Podle výsledků průzkumu IDC vnímá vedení firem nutnost rozvoje IT dovedností jako stěžejní faktor pro budoucí konkurenceschopnost. 66 % společností uvedlo, že nedostatek IT dovedností povede k růstu obchodního rizika a 65 % zdůraznilo, že nedostatek znalostí v oblasti technologií brání jejich firmě v?rozvoji inovací. Z hlediska specifických znalostí a dovedností 61 % organizací považuje dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti za nejdůležitější technologickou dovednost, kterou v současné době potřebují. Pro 42 % organizací jsou důležité také dovednosti v oblasti nástrojů pro spolupráci. To platí zejména pro firmy z České republiky. Pro 43 % organizací jsou stěžejní znalosti podnikových aplikací. Důraz na tyto znalosti kladou podle výsledků průzkumu IDC zejména slovenské firmy.

„Ve spolupráci s partnery nabídneme systém programů zvyšování kvalifikace IT dovedností od základních až po pokročilé znalosti. Jde nám o to, aby tyto aktivity byly široce dostupné bez ohledu na to, ve kterém regionu, městě nebo vesnici člověk žije a v jaké fázi své profesní kariéry nebo studia se nachází. Kromě zvýšení kvalifikace budou mít absolventi a absolventky možnost propojení na pracovní nabídky v programu ITjede.cz a ITide.sk,“ uzavírá Martin Hruška.

O tématu kvalifikace a rekvalifikace v oblasti digitálních znalostí hovořili účastníci byznysové konference Microsoft Envision Czech Republic & Slovakia, kterou společně pořádaly společnosti Microsoft a Accenture 20. října 2022 v Praze. Program konference se zaměřil na oblast inovací, kybernetické bezpečnosti a rozvoje digitálních znalostí. Konference se uskutečnila za podpory partnerů Actum Digital, Adastra, Aireen, Ataccama, EY, SAS a UiPath.