Extrémní smog: Informace o něm zamíří do mobilů Čechů pomocí služby Munipolis

Do chytré komunikační sítě Munipolis, která spojuje samosprávy a státní instituce s již s více než 700 tisíci Čechy, míří po datech z Integrovaného záchranného systému nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky informace z další důležité státní instituce. Nově se do ní zapojuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který bude s občany sdílet aktuální data o počasí, aktuálních výstrahách nebo kvalitě ovzduší. Lokální varovné informace se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů vteřiny poté, co je uveřejní – tedy nejrychleji v historii. 

Aktuální stav počasí, data o hladinách potoků a řek nebo informace o kvalitě ovzduší budou mít obce nově možnost okamžitě sdílet prostřednictvím chytré sítě Munipolis přímo s mobilními telefony registrovaných občanů. Konkrétní kanál pro jednotlivé výstrahy bude možné automaticky nastavit podle jejich závažnosti – vysoké a extrémní stupně nebezpečí tak půjde distribuovat například formou výstražné SMS zprávy, která patří mezi informační kanály s nejvyšší čteností. Na méně významné výstrahy je pak možné uživatele upozornit pomocí notifikace nebo emailové zprávy.

Samotné předání informací bude mít obec možnost zajistit v podstatě v reálném čase. Zprávu tedy do mobilního telefonu lidé obdrží v momentě, kdy se objeví v systému ČHMÚ. Pro obyvatele, jejichž obec zatím není do komunikační sítě Munipolis zapojena, pak bude určen přímo profil ČHMÚ, který na této síti bude k dispozici. Zde budou v reálném čase zobrazovány výstrahy pro celou republiku. Novinka pomůže nejen široké veřejnosti, ale také například zemědělcům nebo komunálním službám, v případě kvality ovzduší zdravotnickým zařízením nebo školám a školkám.

Zapojením do sítě Munipolis pokračujeme v naplňování našeho cíle, dostat naše výstrahy co nejblíže lidem. V rámci jednotného grafického systému varování se s nimi Češi mohou setkávat na stále větším množství kanálů,“ uvádí Mgr. Libor Černikovský, ředitel úseku meteorologie a klimatologie. „Spojení s Munipolis je unikátní především díky možnosti lokálního cílení, které nám na rozdíl od sociálních sítí umožňuje i práci s výstrahami v kontextu dalších regionálních informací, které se k podobným událostem vážou – jako jsou například varování hasičů, výzvy k zabezpečení majetku nebo lokální evakuace“ dodává.

Důležitá varování nezapadnou, obce vidí, kolik lidí si výstrahu zobrazilo

Vstup ČHMÚ do komunikační sítě Munipolis vítá také její autor, Ondřej Švrček. Data doplní další státní instituce, které již v Munipolis působí. Tedy například informace od Integrovaného záchranného systému, který je do sítě předává prostřednictvím aplikace Záchranka v rámci takzvaného SDVO (Systém doplňkové výstrahy občanům) nebo informace o epidemiologické situaci v rámci takzvaného Covid Reportu.

„Stále více státních institucí chápe, že důležité informace je třeba v době informačního smogu dostat přímo k občanům. Očekávat, že je budou lidé dohledávat sami je bohužel naivní,“ míní Ondřej Švrček, managing partner Munipolis. „A v momentech, kdy jde o minuty nebo dokonce vteřiny, je pak dobrá informovanost veřejnosti naprosto klíčová. Zvláště, když ji máte plně pod kontrolou.“ 

Švrček tím naráží na skutečnost, že jednotlivé samosprávy mají díky Munipolis při předávání informací jasný přehled o tom, kolika registrovaným občanům zpráva došla a kolik z nich si ji zobrazilo. Což je v případě krizových situací klíčové pro další plánování dalších kroků. Libor Černikovský z ČHMÚ zase upozorňuje, že v rámci spolupráce nepůjde jen o krizové informace. Občané budou totiž dostávat například zprávy o kvalitě ovzduší, jejichž relevance se bude zvyšovat přímo úměrně blížící se zimě.

Letošní topná sezona nás pravděpodobně v kvalitě ovzduší posune hned o několik desetiletí zpět. Což je věc, se kterou Česko nejspíš nedokáže mnoho udělat. Může však tlumit dopady znečištěného ovzduší tím, že o něm bude v pravou chvíli obyvatele informovat,“ uvádí Libor Černikovský z ČHMÚ.

Munipolis používá již každé druhé české město nad 5 tisíc obyvatel

Chytré komunikaci mezi samosprávami a občanem se v Česku daří. Možnost zasílat rychle a napřímo důležité informace přímo svým obyvatelům totiž využívá již více než každá druhá samospráva nad 5000 obyvatel v Česku. Z celkového počtu českých obcí včetně těch nejmenších je to pak celá třetina. Prostřednictvím Munipolis odebírá zprávy nejen od samospráv, ale také úřadů nebo svých zaměstnavatelů přes 700 tisíc Čechů.

Kde se zaregistrovat do sítě Munipolis?

Zřízením a vyplněním profilu na: www.Munipolis.cz. Aplikaci je možné stáhnout na AppStore nebo Google Play