Plynová krize posílila zájem o LPG. Jaká je investice do propanového vytápění

V souvislosti s energetickou krizí vyvolanou ruskou agresí vůči Ukrajině značně vzrostla poptávka po vytápění čistým propanem (LPG). Zatímco dříve se jednalo zejména o alternativu pro neplynofikované lokality nebo odlehlé oblasti, v současnosti význam LPG roste. Přechod ze zemního plynu na propan nevyžaduje instalaci nového kotle. Není ani nutné investovat do vlastního zásobníku na plyn. Praktičtějším řešením je jeho pronájem od dodavatele LPG.

I když stejně jako u jiných zdrojů energie došlo v případě LPG k určitému zdražení, stále se jedná o cenově velmi stabilní palivo. Současná geopolitická situace totiž nemá na dodávky propanu zásadní vliv. „Zdroje LPG lze snadno diverzifikovat a veškerou tuzemskou poptávku uspokojit z jiných než ruských zdrojů. Bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině jsme proto nákup LPG z Ruska ukončili a naše dodávky vykrýváme bez větších potíží z jiných zdrojů,“ říká Jiří Karlík ze společnosti Primagas, podle něhož letos průměrná cena čistého propanu vzrostla asi o 40 %.

To je zcela odlišná situace než u zemního plynu, který si tak vynutil zastropování ceny, ale též u tuhých paliv, kde se letos ceny často více než zdvojnásobily. Jak již dříve uvedla Česká asociace LPG, propanové vytápění aktuálně vychází v průměru na 3 Kč/kWh, a to včetně DPH, dopravy plynu a dalších poplatků. Přitom aktuálně nastavený strop u ceny zemního plynu se týká čistě jen ceny komodity, k níž je třeba připočíst ještě poplatky za distribuci plynu a poplatek operátorovi trhu.

Pro přechod na propan je nejvyšší čas

Dodavatelé LPG proto v letošním roce evidují více než stoprocentní nárůst poptávek. Kromě domácností propan doslova objevily také mnohé firmy, které jím buď zcela nahradily zemní plyn, nebo si pořídily zásobník LPG jako záložní zdroj pro případ výpadku dodávek zemního plynu. Vzhledem k enormní poptávce i zdlouhavému povolovacímu procesu pro instalaci větších firemních plynových úložišť je ale přechod na propan u firem pro následující zimu již nereálný.

V případě rodinných domů, eventuálně menších firem však přechod na LPG ještě letos stihnout lze. Je ale nejvyšší čas a překážkou mohou být omezené kapacity projektantů a montážních firem. K instalaci běžných menších zásobníků – typicky o kapacitě 2 700 nebo 4 850 litrů kapalného propanu – včetně plynovodní přípojky ze zásobníku do domu není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, postačí územní souhlas.

Kolik to bude stát?

Konkrétní investice je samozřejmě značně individuální záležitostí. Pokud již domácnost využívala zemní plyn, může stávající plynové spotřebiče používat nadále. Při přechodu na propan je však většinou třeba kondenzační kotel, průtokový ohřívač vody nebo sporák takzvaně přetryskovat, tedy vyměnit trysky hořáků. K významnějším položkám celkových nákladů pak patří zejména projektová dokumentace, instalace plynového potrubí a napojení zásobníku na kotel či terénní úpravy a instalace samotného zásobníku i jeho doprava.

„Dobrou zprávou je, že propanový zásobník si není nutné pořizovat do vlastnictví. Pravidelným odběratelům poskytujeme vlastní zásobníky do pronájmu za ceny, které jsou oproti distribučním a jiným fixním platbám za zemní plyn a elektřinu zanedbatelné. Zákazníkovi tak odpadá starost o servis a revize, současně ušetří vyšší desítky tisíc jen za nákup vlastní nádrže,“ vysvětluje Jiří Karlík. „Uvažujeme-li přechod ze zemního plynu na propan u rodinného domu s vytápěnou plochou mezi stem a dvěma sty metry čtverečními, s využitím stávajícího plynového kotle a instalací plynového zásobníku do pěti metrů krychlových, pohybuje se při započtení všech dílčích prací a materiálu celková investice přibližně mezi 60 a 100 tisíci korunami,“ vypočítává Jiří Karlík.

Přechod ze zemního plynu na propan, zásobník do 5 m3 napojený na RD s vytápěnou plochou 100–200 m2OdDo
Výkon spotřebiče (kW)149
Investice „po kotel“, vč. DPH63 000 Kč105 000 Kč
 Projektová dokumentace12 000 Kč15 000 Kč
 Územní souhlas na úřadě1 000 Kč1 000 Kč
 Stavební připravenost pozemku5 000 Kč10 000 Kč
 Silniční panel pod zásobník6 000 Kč6 000 Kč
 Doprava zásobníku5 000 Kč10 000 Kč
 Uzemnění, ukotvení zásobníku, revize3 000 Kč5 000 Kč
 Regulátor a pružný spoj6 000 Kč8 000 Kč
 Plynové potrubí, armatury, napojení zásobníku na kotel (20 m)15 000 Kč30 000 Kč
 Přetryskování kondenzačního kotle3 000 Kč5 000 Kč
 Doprava materiálu, osob5 000 Kč10 000 Kč
 Plynová revize CFG vč. tlakové zkoušky2 000 Kč5 000 Kč
Provozní náklady za plyn (Kč/kWh) vč. DPH, dopravy a ADR poplatku2,9 Kč3,2 Kč
Pronájem zásobníku (Kč/rok) v případě aktivního odběru alespoň 1x za 18 měsíců, vč. DPH1 800 Kč3 600 Kč
Pronájem zásobníku (Kč/rok) v případě záložního zdroje (zásobník dlouhodobě bez odběru propanu), vč. DPH4 000 Kč6 000 Kč
Poplatek za údržbu a revize (Kč/rok), vč. DPH1 200 Kč2 400 Kč

Zdroj: Primagas