Jaké bude zvýšení důchodu od září, o kolik a pro koho?

Právě probíhá druhá mimořádná valorizace důchodů z důvodu vysoké inflace. Valorizace je navázaná na zářijovou splátku důchodu tudíž část důchodců už zvýšený důchod dostala a část ho dostane v následujících dnech. Zvýší se všechny státní důchody? A jaký vliv na zvýšení důchodu má zaměstnání v penzi?

Státní důchody se skládají ze základní a procentní výměry. Základní výměru mají všichni příjemci důchodu stejně vysokou a v roce 2022 dosahuje 3 900 Kč. Částka procentní výměry důchodu zohledňuje individuální průběh pojištění důchodce. Od září se zvýší všem příjemcům státního důchodu procentní výměra důchodu o 5,2 %, základní výměra zůstane stejně vysoká. „Například průměrný starobní důchod ve výši 17 299 Kč se po zářijové mimořádné valorizaci zvyšuje na 17 996 Kč,“ vypočítává Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Pracující důchodci a zvýšení penze

Mnozí starobní důchodci si přivydělávají, nejčastěji na některou z pracovních dohod nebo na zkrácený úvazek. Vlastní příjem přitom nemá žádný vliv na mimořádnou valorizaci. K zářijovému zvýšení důchodu dojde automaticky, přičemž se vůbec nezohledňuje, zdali příjemce důchodu pracuje či nikoliv. Ze zákona se zvyšují všechny státní důchody, tedy i předčasné, invalidní nebo pozůstalostní důchody. „Na mimořádnou valorizaci mají nárok i penzisté pobírající třicetitisícový důchod, procentní sazba zvýšení důchodu je ve všech případech stejně vysoká,“ dodává Jiřina Holubová.

Vliv výdělečné činnosti na částku důchodu

Výdělečná činnost v důchodu může mít pozitivní vliv na měsíční částku penze. Podmínkou je získání alespoň 360 dní pojištění a podání žádosti o zvýšení důchodu. Za každých 360 dní se zvyšuje důchod o 0,4 % výpočtového základu. Nárok na zvýšení důchodu vzniká pouze v případě, že je z příjmu důchodce odváděno sociální pojištění. Brigády na pracovní dohody s odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění tedy nárok na zvýšení důchodu nezakládají. „Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci nemohou mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, tak si nemohou prací zvýšit státní důchod, mohou totiž pracovat pouze na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu, což je například u dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně,“ upřesňuje Gabriela Ivanco daňová poradkyně společnosti Mazars.

Daň z příjmu penzisté platit nebudou

Přestože se z důvodu řádné lednové valorizace a mimořádné červnové a zářijové valorizace penzistům značně zvýšila měsíční částka důchodu, tak nadále nemusí mít daňové starosti. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se ze státního důchodu neplatí nikdy a daň z příjmu pouze z částky nad 36násobek minimální mzdy. „Dani z příjmu za rok 2022 tedy podléhají roční důchody nad 583 200 Kč a takto vysoký roční důchod ani po výrazném zvýšení téměř žádný důchodce nepobírá,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.