Stížnost na 168 hodin a ředitele České televize

RRTV rozhodla, že ČT porušila zákon. Nezákonné jednání ČT pokračuje. Aliance pro rodinu posílá stížnost na generálního ředitele ČT.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém 5. zasedání ve dnech 23. a 24. března 2021, přijala usnesení, že ČT ve věci informování o novelizaci zákona o manželství, neinformuje objektivně a vyváženě a tím porušuje zákon. ČT i přes další upozornění své nezákonné jednání hrubě stupňuje, jak dokládá v červnu 2022 odvysílaný pořad 168 hodin. Na základě nekompetence generálního ředitele ČT zajistit naplňování nařízení od RRTV, potažmo zákonných povinností ČT, posílá Aliance pro rodinu stížnost k rukám Rady ČT a žádá o vyvození odpovědnosti.

Zmíněný pořad lze stručně shrnout jako angažovanou agitku lobbistů z hnutí Jsme fér. Ústy redaktorek Fridrichové a Černé jsou ve veřejnoprávním médiu používány stejné marketingové termíny zmíněného hnutí jako “manželství pro všechny” (dokonce v názvu pořadu) nebo “nám to neublíží, jim to pomůže”. Podprahově jsou marginalizovány názory věřících lidí, resp. postoj odmítání manželství homosexuálů identifikován pouze s věřícími lidmi, kde obrazový, grafický i hudební podtext dokresluje jeden jediný přípustný názor. Zákonodárci s opačným názorem jsou stavěni do pozice lidí, kteří „nevědí, o čem rozhodují“. Je ovšem otázka, o co vlastně redaktorkám a redaktorům tohoto pořadu jde. Na facebookovém profilu si sami vytkli heslo pořadu 168 hodin: „Publicistický týdeník České televize. Vysíláme bez příkras. Za lepší zítřky!“ (viz příloha stížnosti č. 1 printscreen). Lepší zítřky už tu totiž jednou byly a dodnes se z toho vzpamatováváme.

Radu ČT, které směřujeme svou stížnost, žádáme o vyvození odpovědnosti vůči generálnímu řediteli ČT za manažerské pochybení spočívající v neschopnosti nebo neochotě zajistit, aby ČT respektovala zákony a Kodex ČT. Pokud generální ředitel ČT nebude vhodně reflektovat skutečnost, že se ČT podílí, ať vědomě či nevědomě, na kampani za stejnopohlavní manželství, nebo bude dokonce ignorovat rozhodnutí RRTV a příslušných právních předpisy, pak opakovaně neplní svoje povinnosti vyplývající z jeho funkce a nelze očekávat, že bude ČT i nadále brána velkou částí společnosti jako poskytovatel veřejné služby a nezávislé médium.

Jako adekvátní reakci na tuto situaci požadujeme z pozice koncesionářů ČT zařazení obdobně časově dotované reportáže v pořadu 168 hodin, která dá adekvátní prostor pro opačné názory.