V předvečer začátku předsednictví ČR v Radě EU premiér Fiala přivítal v Praze předsedu Evropské rady Charlese Michela

Předseda vlády ČR Petr Fiala se ve čtvrtek 30. června 2022 v Praze setkal s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Hlavními tématy pracovní večeře byly pracovní plán Evropské rady během předsednictví ČR v Radě EU a příprava neformálního summitu, který se v říjnu uskuteční v Praze.

Důležitým tématem jednání na pracovní večeři v Kramářově vile bylo nadcházející české předsednictví v Radě Evropské unie. Klíčovými prioritami následujícího půl roku bude situace na Ukrajině či ekonomika. Premiér Petr Fiala a předseda Evropské rady Charles Michel se shodli na tom, že je třeba nadále pomáhat Ukrajině v boji proti Rusku a zároveň připravit plán na rekonstrukci země.

Chtěl bych nejprve poděkovat panu předsedovi Michelovi, že těsně před zahájením českého předsednictví v Radě EU přijel do Prahy, abychom si vyměnili zkušenosti, připravili program a také, aby nás povzbudil. V posledním týdnu se setkáváme velmi často. Před týdnem jsme byli spolu na Evropské radě v Bruselu, včera jsme se potkali na summitu Severoatlantické aliance v Madridu a já to nezmiňuji náhodou. Čestnost setkání a to, že se evropští lídři potkávají, ať už na půdě Evropské unie, nebo Severoatlantické aliance, je důležitým signálem a symbolem této doby,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

„Znamená to, že čelíme obrovským výzvám, na které musíme reagovat, které jsou v oblasti bezpečnosti, ekonomiky, energetiky. Jsou to výzvy, kterým dlouhá desetiletí evropské země nebyly vystaveny. A pro nás je důležité, abychom spolupracovali. Abychom spolupracovali i mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií, abychom spolupracovali uvnitř Evropské unie co nejlépe a abychom navenek dokázali vždy vyjít s výsledkem, který ukazuje naši jednotu a sílu. To je velký úkol těchto dní a já jsem přesvědčen, že je to i jeden z úkolů českého předsednictví,“ poznamenal předseda vlády.

Velkou výzvou bude podle předsedy vlády také ekonomická situace občanů členských zemí EU či dostupnost energií. „To jsou všechno věci, které nemůžeme ani řešit izolovaně, jako jednotlivé evropské státy. Musíme najít společné evropské řešení, což znamená, že budeme také muset jako Evropská unie posilovat vztahy i s dalšími partnery, abychom si s touto situací poradili,“ prohlásil premiér Fiala.

Petr Fiala diskutoval s Charlesem Michelem rovněž o uspořádání mimořádné Evropské rady v Praze, která se uskuteční v říjnu.

Diskutovali také o konceptu tzv. širší Evropy, jehož cílem je vytvořit otevřenou platformu pro diskusi se všemi demokraticky smýšlejícími evropskými státy. „To je projekt, na kterém musíme pracovat. Evropská rada nás tím spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem pověřila a v příštích dnech se budeme věnovat tomu, jak by to mohlo být zorganizováno,“ řekl Petr Fiala.

Premiér Fiala s předsedou Evropské rady Michelem hovořil dále například také o problematice bezpečnosti a energetické bezpečnosti či o potravinové soběstačnosti Evropské unie. „Musíme prostě najít odpovědi na výzvy, před kterými Evropa stojí a které nesnesou řešení v řádu let, ale musíme na některé otázky najít řešení hned, protože naši občané na to čekají,“ dodal předseda vlády.