Společnost GWM podporuje nízkouhlíkový rozvoj automobilového průmyslu

Z údajů, nedávno zveřejněných globální platformou AutoPat, která poskytuje hromadná data o patentech v automobilovém průmyslu, vyplývá, že společnost GWM v loňském roce otevřela více než 1000 patentů na technologie pro vozidla poháněná novými energiemi.

V letošním roce společnost GWM otevřela 1301 patentů pro vozidla poháněná novými energiemi a schválila jich celkem 914, čímž se zařadila na čínském trhu na první místo mezi podniky vyrábějícími vozidla.

Podle zprávy, kterou tato internetová stránka rovněž zveřejnila, s vedoucím postavením společnosti GWM rychle vzrostl i počet patentů, které čínské podniky vyrábějící vozidla uvedly na trh, čímž na čínském trhu dostihly nebo předstihly podniky vyrábějící vozidla financovaná ze zahraničí.

Společnost GWM již mnoho let neustále zvyšuje investice do výzkumu a vývoje vozidel poháněných novými energiemi a zavádí řadu vývojových cest. Na trh proto aktivně uvádí nová hybridní i plně elektrická vozidla.

Pro urychlení vývoje iterací a modernizace produktů nových energií vyvinula společnost GWM systém L.E.M.O.N. DHT Technology. Jedná se o vysoce integrovaný benzinový a elektrický hybridní systém, který je možné využít u modelů s pohonnou architekturou PHEV nebo HEV. Modely obou těchto architektur mohou zákazníkům nabídnout delší, výkonnější a pohodlnější jízdu.

Model WEY Coffee 01, který využívá architekturu PHEV, je vybaven baterií s vysokou hustotou energie a relativně delším dojezdem na plně elektrický pohon. Při každodenním používání by tato konfigurace mohla snížit počet nabíjení a pomoci uživatelům zbavit se v maximální možné míře problémů s častým nabíjením. Tento vůz se také může automaticky přepnout do režimu s kombinovaným využitím paliva a elektrické energie, aby řidiči umožnil při jízdě vysokou rychlostí zrychlit s dostatečným výkonem pro předjíždění.

S cílem uspokojit požadavky globálních zákazníků na úspornější a ekologičtější jízdu uvedla společnost GWM na thajský trh vozy HAVAL JOLION HEV a HAVAL H6 HEV. Díky platformě L.E.M.O.N. DHT mohou oba modely splnit požadavky na nízkou spotřebu paliva v různých dopravních podmínkách. Pokud řidiči v době dopravní špičky narazí na dopravní zácpy, může se systém přepnout na elektrický pohon, aby tak minimalizoval spotřebu paliva.

Společnost GWM také dosahuje řady technologických úspěchů v oblasti plně elektronických vozidel, například co se týče elektrických pohonů nebo elektrického ovládání. Mezi ty patří také dlouhé bateriové články typu L, které byly na čínském trhu úspěšně použity v různých modelech značky ORA.

Společnost GWM se nyní řídí koncepcí „nadměrných investic a precizního výzkumu a vývoje“. Podle finanční zprávy společnosti GWM za rok 2022 investovala společnost GWM v loňském roce 9,07 miliardy CNY do výzkumu a vývoje nových energetických a inteligentních technologií.

Aby GWM dosáhla globálního cíle uhlíkové neutrality, hodlá i v budoucnu rozšiřovat svůj plán nových energetických produktů. Společnost plánuje v nadcházejících letech uvést na trh desítky vozidel poháněných novými energiemi, která zákazníkům po celém světě přinesou ekologičtější a inteligentnější jízdní zážitek.