Výsledky transformovaných penzijních fondů za rok 2021: Sázka na jistotu přináší reálnou ztrátu

Klienti penzijních společností, kteří si spoří v transformovaných penzijních fondech a sázejí tak na garantovanou jistotu nezáporného zhodnocení, dlouhodobě reálně prodělávají bezmála desítky procent. Vyplývá to z aktuální analýzy výsledků zhodnocení transformovaných fondů za minulý rok připravené společností Freedom Financial Services. U klientů, kteří mají deset a více let před důchodem, stojí za zvážení, zda se na penzi nezajistit i jinak.

Ke konci roku 2021 si na důchod spořilo v některém z fondů III. pilíře českého důchodového systému 4 430 061 účastníků, jak vyplývá z údajů Asociace penzijních společností ČR. Doplňkové penzijní spoření, které umožňuje volit různé investiční strategie (například konzervativní, vyváženou, dynamickou) si z celkového počtu zvolilo již 1 467 649 účastníků. Zbytek klientů, tedy skoro tři miliony, si doposud spoří na penzi v takzvaných transformovaných fondech. Sázejí tak na garantovanou jistotu nezáporného zhodnocení a potvrzují, že většina Čechů spoří konzervativně.

Že to není úplně nejlepší strategie, podotýká Václav Šimek, spolumajitel společnosti Freedom Financial Services, a dokazují to i další zveřejněná data Asociace penzijních společností. Podle nich vytvořily transformované fondy penzijního připojištění do konce roku 2021 celkový zisk ve výši 2,132 miliardy, zatímco účastnické fondy v doplňkovém penzijním spoření vydělaly 2,430 miliardy, a to i přesto, že v těch transformovaných stále leží více než 82 % úspor klientů a jen necelých 18 % se nachází v novějších účastnických fondech. „Ani dlouhodobě vyšší výnosy účastnických penzijních fondů zatím nepřesvědčily většinu českých občanů ke změně strategie,“ říká Václav Šimek.

Pokud se podíváme na loňské výsledky jednotlivých transformovaných fondů, je zjevné, že se ani jedinému nepodařilo překonat hranici jednoho procenta. „Nejvyššího zhodnocení dosáhla Penzijní společnost České spořitelny se zhodnocením 0,98 procenta. Na opačném pólu skončila penzijní společnost Generali s výsledkem 0,24 procenta. S přihlédnutím k inflaci, která v loňském roce dle indexu spotřebitelských cen dosáhla hodnoty 3,8 procenta, tyto výsledky žádného klienta zřejmě nepotěší. Přitom inflace za rok 2021 je jen slabým odvarem té, jakou zažíváme letos,“ upozorňuje Václav Šimek.

Transformované fondy – zhodnocení prostředků účastníků

Reálný celkový výnos všech transformovaných fondů se od roku 2013 pohybuje v záporných hodnotách, a to od ‒9,85 % u KB PS po ‒5,77 % u Penzijní společnosti Generali, jak ukazuje přiložená tabulka. „Tyto hodnoty ostře kontrastují se srovnáním výsledků účastnických fondů, které zejména u dynamických variant dokázaly prostředky klientů zhodnotit i o více než 20 procent. Nejen všechny dynamické účastnické fondy, ale i všechny s vyváženou strategií pak v loňském roce dokázaly svým klientům zajistit překonání inflace, některé i několikanásobně. Pro naspoření potřebných prostředků na penzi tak doplňkové penzijní spoření nabízí pro většinu klientů lepší předpoklady než transformované fondy,“ zdůrazňuje Václav Šimek.

Do transformovaných fondů klienti už od 30. listopadu 2012 nemohou vstupovat a mohou tyto fondy převést jen do některého z účastnických fondů doplňkového penzijního spoření. Ty sice nenabízejí jistotu nezáporného zhodnocení a mohou se v některých letech dostat i do mínusu, zato ale mají dlouhodobou perspektivu překonávat inflaci. „Z důvodu možné volatility by tak měli přechod dobře zvážit zejména účastníci, kteří mají krátce před odchodem do důchodu. Naopak u účastníků, kteří mají deset a více let před důchodem, nedává moc smysl zůstávat v transformovaných fondech. Takto dlouhá doba je pro vyrovnání případných poklesů dynamičtějších strategií obvykle dostatečná,“ uzavírá Václav Šimek.