Slovenský zálohový systém denně vysbírá více než dva miliony obalů

Dne 1. ledna 2022 se na Slovensku spustilo očekávané zálohování plastových lahví a plechovek. Za první čtyři měsíce se díky němu dokázalo vysbírat 100 milionů nápojových obalů, pro které se tak zajistí nejvyšší možná míra recyklace. Přestože standardem jiných zemí je spustit takový systém za rok a půl až dva roky, Slovensko to dokázalo za rekordních deset měsíců. Výrazně k tomu přispělo Sensoneo, jehož systém je centrálním nástrojem zálohového systému, kde se provádějí klíčové operace a integrují data všech zúčastněných stran.

Zálohový systém v číslech

● Slovensko spustilo zálohování jako jedenáctá evropská země, a to v průběhu deseti měsíců
● V systému je registrováno 414 obchodních entit a více než 2500 sběrných míst
● Celková hodnota dosud vydaných kuponů k 30. dubnu přesáhla 15,5 milionu eur
● Celkově se ke konci dubna vysbíralo 100 milionů obalů
● Denně lidé na celém Slovensku vrátí na odběrná místa více než 2 miliony obalů

TO NEJLEPŠÍ OD ÚSPĚŠNÝCH PLUS INOVACE

Snaha o zavedení zálohování sahá až do roku 2003, přičemž „moderní historie“ se začala psát v letech 2018-2019. Ministerstvo životního prostředí tehdy přijalo zákon, že zálohový systém bude spravovat jedna centrální organizace zastupující hlavní aktéry celého procesu – a těmi jsou výrobci a obchodníci.

Nezisková organizace Správce zálohového systému je založena konsorciem čtyř subjektů – Asociace výrobců nealko nápojů, Slovenského sdružení výrobců piva a sladu, Slovenské aliance moderního obchodu a Svazu obchodu Slovenské republiky. Společně tyto subjekty pokrývají 80 % produktů uvedených na slovenský trh v plastových lahvích a plechovkách a přibližně 3.000 obchodů.

Dne 7. ledna 2021 vydalo Ministerstvo životního prostředí vydalo pověření na založení Správce, koncem února schválilo jeho zakládající dokumenty a v březnu následně spustila nově založená nezisková organizace implementační fázi, jejíž součástí bylo i výběrové řízení na dodavatele tohoto systému. Na samotné spuštění systému tak měl Správce deset měsíců.

“Na dodavatele tohoto systému jsme měli vysoké nároky, které byly ještě znásobeny časovým tlakem. Potřebovali jsme spolehlivého a zodpovědného partnera, který je zkušený v oblasti IT a digitalizace, a současně zorientovaný na poli odpadového hospodářství. Potřebovali jsme vědět, že všechny tyto výzvy zvládne, podpoří nás v našich ambiciózních plánech a společně dokážeme zálohový systém úspěšně spustit,“ uvedla ředitelka Správce záloh pro vztahy s veřejností a komunikaci Lucia Morvai.

Sensoneo ve výběru uspělo díky své expertize v digitalizaci odpadů a referencím na obdobné rozsáhlé systémy, které dokázaly velkým, národně působícím recyklačním hráčům pomoci s automatizací a optimalizací jejich denních operací:

“I díky stejné „chemii“ v podobě pozitivního a proaktivního přístupu k výzvám se nám toto úsilí podařilo společně naplnit. Mezinárodní „komunita zálohových systémů“ byla doslova šokována rychlostí, jakou jsme na Slovensku dokázali zálohování spustit, a z tohoto hlediska opravdu představujeme světový unikát. Máme však před sebou ještě dlouhou cestu a já věřím, že bude úspěšná,“ doplnila Lucia Morvai.

Martin Basila, ředitel a spoluzakladatel společnosti Sensoneo: „Práce na systému Správce zálohového systému je zúročením velké části našeho dosavadního know-how v oblasti digitální transformace odpadového hospodářství. Velmi si vážíme důvěry, kterou Správce do naší inovativní technologické společnosti vložil. Je pro nás velmi motivující podílet se na projektu, který má tak pozitivní dopad na recyklaci a široký společenský význam. Těšíme se na všechny další kroky, kterými se systém bude dále vylepšovat a zefektivňovat.“

„Na realizaci samotného informačního systému bylo 6 měsíců, přičemž kromě samotných aktérů zálohového procesu do něj bylo třeba integrovat i data dalších 6 subdodavatelů – výrobců různých druhů zálohomatů. Klíčem ke zvládnutí této výzvy bylo kromě naší expertizy v reverzní logistice nepochybně i vzájemné nastavení a komunikace se Správcem, která byla vždy přímá a konstruktivní. Ze dvou týmů se stal jeden,“ oceňuje spolupráci ředitel divize Take-back společnosti Sensoneo Peter Kňaz.

SENSONEO JAKO PÁTEŘ CELÉHO SYSTÉMU

Při návrhu celého systému Správce záloh vycházel z ověřených příkladů ze zahraničí: „Inspirovali jsme se zeměmi, které zálohování úspěšně provozují několik let – a doplnili jsme je inovacemi, které zálohový systém připravují pro příští desetiletí. Z každého funkčního systému jsme si v konkrétních oblastech vybrali to, co jsme považovali za nejlépe zvládnuté a vyskládali tak obrysy našeho vlastního systému, který Sensoneo dostalo za úkol naplnit,” objasnila východiska výkonná ředitelka Správce zálohového systému Mária Trčková.

Slovenský zálohový systém je moderní řešení, které na denní bázi zajišťuje plynulý a nepřetržitý tok spolehlivých dat a zároveň zpřístupňuje funkcionality, které jednotlivé operace zefektivňují a automatizují. Veškerá data jsou transparentně zaznamenána a chráněna – stopa každého jednoho obalu je jednoduše dosledovatelná od jeho uvedení na trh až po koncovku v podobě návratu recyklátu do nových lahví a plechovek.

Sensoneo systém tvoří páteř všech procesů, které aktéři systému potřebují pro provádění svých úkolů a naplňování svých cílů – počínaje výrobci, sběrnými místy a dopravci, přes prodejce, sklady, zákazníky a recyklátoři až po stát. V reálném čase se přes něj realizují všechny operace související s registrací, distribucí a zálohováním. Operace zahrnují i optimalizaci přepravních tras a logistiky, protože záměrem systému je zanechávat co nejnižší uhlíkovou stopu a „nepřevážet po Slovensku vzduch“.

„Pro spotřebitele je důležité, aby se mohl do zálohování pohodlně zapojit. K tomu, abychom takového stavu mohli dosáhnout, musí být v pozadí dokonale zvládnuto velké množství procesů. Každý z těchto kroků musí být transparentně zaznamenán a dohledatelný, abychom dokázali vyhodnocovat efektivitu systému. Odpovídáme se výrobcům, kteří systém financují, obchodníkům, u kterých probíhá odběr obalů a v neposlední řadě spotřebitelům, kteří jej využívají,” vysvětluje Lucia Morvai.

CÍLEM JE MAXIMÁLNÍ PODPORA RECYKLACE A OBĚHOVOSTI OBALŮ

Podpora zálohování se opírá o velmi přesvědčivý a neprůstřelný argument – a tím je zkušenost s realizací v zahraničí: „Nepracujeme s teorií, ani s nějakým „hurá“ nápadem, ale s výsledky dosaženými ve 40 zemích světa, které tento systém již zavedly, a dokázaly díky tomu hodnotně a efektivně recyklovat obrovské procento plastových a kovových obalů, kde dosahují 90 % a vyšší úspěšnosti,” objasňuje Lucia Morvai. Tak jako Slovensko, i Litva či Estonsko zavedly zálohový systém vedle tříděného sběru odpadu a nadále bezproblémově souběžně fungují.

“Zamezit volnému pohazování obalů a zvýšit motivaci lidí zodpovědně nakládat s odpadem z obalů je nejzásadnější cíl zavedení zálohového systému. Navíc s takto kvalitně vytříděným materiálem lze mnohem lépe pracovat a dosáhnout vyšších recyklačních cílů. Materiál lze využít prioritně k opětovné výrobě nových obalů způsobem „z láhve do láhve“ a „z plechovky do plechovky“. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že aktuálně je zálohový systém pro mnohé země jediné reálně osvědčené řešení pro naplnění ambiciózních recyklačních cílů a podpory oběhové ekonomiky,” vysvětluje Lucia Morvai.

DALŠÍ ROZŠIŘOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ

Nejbližším vytyčeným cílem Správce záloh je do konce roku 2022 vysbírat minimálně 60 % zálohovaných obalů. Až do června letošního roku trvá tzv. přechodné období, kdy se na trhu souběžně prodávají zálohované i nezálohované obaly. Přesto se od spuštění zálohování v lednu 2022 do konce dubna podařilo vysbírat až 100 milionů obalů. Spotřebitelé kromě zálohomatů aktivně využívají i možnost nechat si obaly oskenovat – platí to především pro regiony s menší hustotou obyvatel, kdy hlavně menší prodejny používají pro zálohování tzv. „ruční zálohové sady“.

“Vnímáme, že lidé tuto změnu zaregistrovali a velmi nás těší, že se aktivně zapojují. V této chvíli je těžké predikovat, jakých výsledků se nám podaří dosáhnout v prvním roce, ale vzhledem k aktuálnímu vývoji předpokládáme, že jsme na dobré cestě dosáhnout úrovně kolem 70 %,” ozřejmuje Lucia Morvai.

Samotný systém se navíc průběžně dále rozvíjí, aby byl pro spotřebitele ještě praktičtější a pohodlnější. Plánuje se i jeho rozšíření do segmentů, ve kterých zatím není: „Snažíme se dále zlepšovat a zefektivňovat logistiku, v budoucnu kromě jiného také postupným zavedením specializovaných vozidel vybavenými stlačovacími mechanismy, aby se objem přepravovaných obalů co nejvíc minimalizoval. Také chceme rozšířit sběrné kanály i mimo obchodní provozy, abychom zálohování spotřebitelům ještě více přiblížili,“ uzavřela generální ředitelka Správce zálohového systému Mária Trčková.

O společnosti Sensoneo

Sensoneo vyvíjí a poskytuje komplexní řešení, která umožňují digitálně transformovat řízení odpadů s cílem zajistit větší efektivitu, transparentnost a udržitelnost. Prostřednictvím svých technologií společnost umožňuje svým zákazníkům čelit největším současným odpadovým výzvám. Ve výsledku řešení společnosti prokázaly 30–63 % úsporu svozových tras a 97% přesnost při zaznamenávání skutečné tvorby odpadu. Řešení společnosti Sensoneo aktuálně využívají města a soukromé společnosti ve více než 70 zemích světa.