Rostou rozsudky za opatření proti covidu i dezinformace

Justice řeší, jestli byli lidé na pracovištích povinní dodržet opatření proti šíření koronaviru. Soudí se řada zaměstnavatelů i zaměstnanců. „Nedávno vyhlášený rozsudek naznačuje, jak mohou soudy věci posuzovat,“ uvedla Marie Janšová členka řady odborných institucí pracovního práva a předsedkyně CEL Association. Ve zmíněném sporu soud povinnosti zaměstnance nezpochybnil. Navíc uvedl, že neexistuje vyšší právo, než je právo na ochranu života a zdraví.

„Zaměstnavatel může požadovat dodržování pravidel – například opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. To je pak pracující povinen plnit. Základním dokumentem bývá pracovní smlouva,“ míní Petra Gříbková z Atlas Consulting, která věc hodnotí za analytiky práva.

Řeší se také dezinformace – covid i válečný konflikt na Ukrajině. „Firmy zajímá, zda mohou postihovat šíření nepravd a lží,“ upozornila další právnička Zuzana Cholastová. Podle právníků oslovených portálem Právní prostor může být trestáno to, co člověk šíří jménem, pod značkou nebo prostřednictvím firemních sítí zaměstnavatele. Rozsudky jsou z tohoto pohledu průlomové.