Podle Evropské komise se musí zemědělské dotace v ČR změnit. Nejsou dostatečně zelené

Evropská komise zaslala své oficiální připomínky k vládnímu návrhu Strategického plánu Společné zemědělské politiky, ve kterých trvá na zvýšení českých ekologických ambicí. Změny provedené ministrem Nekulou v lednu nebyly dle jejího názoru dostatečné. Potvrzuje tak i názor ekologických organizací, které dlouhodobě upozorňují na to, že návrh zemědělských dotací zásadní problémy krajiny a půdy nevyřeší. Ministerstvo zemědělství musí nyní na připomínky zareagovat a Strategický plán podle nich upravit.

Evropská komise vládu vyzývá mimo jiné ke snížení závislosti českého zemědělství na fosilních zdrojích, k větším ambicím při omezování pesticidů a vyčlenění ploch pro biodiverzitu včetně tvorby krajinných prvků, k dalšímu snížení rozlohy monokultur na 20 ha nebo k rozšíření ochranných pásů, které by lépe bránily splachu pesticidů a dusičnanů do vod. Jako celkově slabá jsou kritizována zejména ekoschémata, tedy nové dotační programy, do kterých poputuje přes 30 miliard korun. Podle Komise jsou podmínky nastaveny tak, aby je snadno splnili téměř všichni zemědělci, a není tak jisté, že přinesou významnější přínos pro přírodu či klima. Komise proto požaduje významně zvýšit jejich ambice. Celkově Komise konstatuje, že je potřeba lépe zajistit lepší rovnováhu mezi produkčně-orientovanými cíli a cíli zaměřenými na životní prostředí a klima.

Evropská komise připomínkami reaguje na návrh Strategického plánu, který ministr zemědělství Zdeněk Nekula poslal do Bruselu na konci ledna. Komise byla kritická již k původnímu návrhu z dílny ministra Miroslava Tomana. Ministerstvo má nyní na připomínky odpovědět a poté Strategický plán upravit. Evropská komise poté musí aktualizovaný finální plán schválit. V následujících pěti letech poputuje z evropských zemědělských dotací do českého zemědělství a krajiny přes 140 miliard korun.

Evropská komise tímto krokem také potvrdila, že zelené cíle do roku 2030 vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu, jako je zajištění 10 % půdy pro ochranu biodiverzity, 25 % půdy v režimu ekologického zemědělství či omezení pesticidů o 50 %, jsou stále platné i přes konflikt na Ukrajině.

Tyto cíle jsou důležité, protože česká krajina trpí zásadními problémy, které ohrožují i její dlouhodobou schopnost produkovat dostatek potravin. Více než polovina zemědělské půdy je ohrožena erozí a ročně může zmizet až 21 milionů tun úrodné půdy. Riziko eroze se přitom bude s dopady klimatické změny významně zvyšovat. Půda by mohla celkově zadržet až 8,4 miliard m3 vody, ale kvůli nevhodnému hospodaření a poškození půdy je schopna zadržet jen 5 miliard m3, což významně ovlivňuje schopnost krajiny vypořádat se se suchem. Klesá také biodiverzita v krajině, která hraje důležitou roli například v regulaci škůdců. Polních ptáků ubyla za posledních 40 let třetina. 

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA řekl: „Evropská komise potvrdila náš názor, že zásadní problémy, kterými trpí naše krajina a půda, nemůže současný návrh zemědělských dotací vyřešit. Je totiž zřejmé, že nám utíká cenný čas, který potřebujeme, abychom připravili krajinu na drastické dopady klimatické změny. Bez toho nebudeme schopni zajistit, že pro nás bude naše krajina dlouhodobě schopna vyprodukovat dostatečné množství zdravých a dostupných potravin. Znamená to v mnohem větší míře obnovovat meze, remízky a mokřady, lépe chránit vodu a zadržovat ji v půdě, zmenšovat monokultury, či snižovat závislost na umělých hnojivech a pesticidech. A takový způsob hospodaření by právě peníze veřejnosti měly podporovat mnohem více než doposud.”