Prezidentský kandidát Ivo Mareš: Občany České republiky ohrožuje chudoba a impotentní stát

O úřad prezidenta České republiky se uchází nová osobnost, občanský kandidát Ivo Mareš. Mareš dlouhá léta usiluje o zlepšení situace seniorů, dětí a jiných ohrožených skupin. Profesně působil jako protestantský farář, novinář, řídil britskou komunikační firmu a  v  posledních 4 letech pracoval pro Diakonii, kde se aktivně podílel na řadě projektů v sociální oblasti.

Marešovým záměrem je bojovat s chudobou: „V Česku žije 250 000 dětí, které jsou ohrožené chudobou. 25 % domácností si nemůže dovolit mimořádný výdaj ve výši 10 000 Kč. Je to opravdu Česko, ve kterém chceme žít? Proto mám dvě hlavní priority. Zastavit propad České republiky do chudoby a nastartovat léčbu impotentního státu, který naprosto selhává v podpoře nejohroženějších skupin občanů.“

Podle Mareše bychom měli dát na stranu pseudokauzy, které zabírají nadměrný prostor ve veřejném prostoru a začít se věnovat skutečně důležitým tématům, které sužují českou společnost. „Zavírání očí před tak důležitým tématem jako je chudoba je velmi nebezpečná věc,” říká Ivo Mareš, který se přes 20  let se potkává s lidmi v nejrůznějších životních situacích a krizích. „Příliš často vidím jejich zklamání a  frustraci, protože mají oprávněný pocit, že na nich nikomu nezáleží, že nemají šanci cokoliv změnit. Naši politici často mluví o tom, jak rozpočet a ekonomika trpí. O lidech pak mluví, jako by to byly věci.  Naše ekonomika ale nemusí ráno do práce, odpoledne do školky pro děti a k tomu se ještě postarat o nemocnou mámu.“

Přímo volený prezident má podle Mareše ze všech politiků nejsilnější mandát, a tudíž má velký vliv na  to, co je pro vládu a parlament prioritou. Prezident může dát věci do pohybu.

Česká republika má velké rezervy v sociální oblasti, v péči o seniory, podpoře neformálních pečujících, ve vzdělávání, v digitalizaci, v rozvoji dopravní infrastruktury. Na tom, aby se situace změnila, bude Ivo Mareš pracovat. „Pracovitost, pokora, empatie – to jsou hodnoty, které mi byly vždy blízké a na kterých celý život stavím. A k té trojici přidám ještě jednu hodnotu: Naději. Prezident by měl dávat lidem naději. Máme za sebou velmi těžké období a před sebou možná ještě těžší,” dodává Mareš.

Ivo Mareš je občanským kandidátem, proto plánuje sbírat podpisy občanů. Nestojí za ním žádná politická strana, či celebrita, ale řada obyčejných lidí. Po představení kandidatury se postupně vydá na  cestu po regionech, kde se s ním bude možné potkat. 

Kdo je Ivo Mareš?

Ivo Mareš se narodil 12. srpna 1972 v Přerově. Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK a  studoval teologii také na Université de Genève ve Švýcarsku. Přes sedm let pracoval jako farář Českobratrské církve evangelické na pražském Smíchově.

V Diakonii ČCE, která je jedním nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, se podílel na  projektech zaměřených na podporu seniorů, laických pečujících a projektech pro rodiny a děti ohrožené chudobou. Je autorem unikátního vyhledávače sociálních služeb pro laické pečující.

Velkou část své profesní dráhy se věnoval oboru komunikace. Vedle překladatelské, publikační, editorské a redaktorské činnosti realizoval programy a školení zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností pro vrcholový management velkých mezinárodních firem, neziskový sektor i pro poslance a senátory Parlamentu ČR.  Jeho specializací je krizová komunikace. Hovoří anglicky, francouzsky a rusky. Je rozvedený, má čtyři děti.