Žalobce Mezinárodního trestního soudu zahájil vyšetřování situace na Ukrajině

Na základě společného oznámení 39 smluvních stran Římského statutu, včetně České republiky, o situaci nasvědčující tomu, že byly spáchány zločiny v jurisdikci Soudu, pokročilo šetření situace na Ukrajině do fáze vyšetřování.

Ukrajina není smluvní stranou Římského statutu, nicméně ve smyslu jeho čl. 12 odst. 3 přijala jurisdikci Soudu ve vztahu k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti spáchaným na jejím území v období od 21. 11. 2013 dodnes. Předmětné vyšetřování bude tedy zahrnovat i skutky spáchané Ruskou federací po 24. 2. 2022.

Prohlášení žalobce je dostupné zde: icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine