Společnost Discovery Life Sciences zefektivňuje výrobu buněčných a genových terapií

Společnost Discovery Life Sciences™ (Discovery), která je specialistou na biologické vzorky a biomarkery, oznámila rozšíření svého portfolia produktů klinické kvality, splňujících požadavky GMP, o produkty Discovery Cryo Leukopaks™ (GMP). Rozšířené možnosti výroby v oblasti výchozích buněčných materiálů splňujících požadavky GMP usnadní logistické problémy vývojářům a výrobcům terapeutických přípravků zefektivněním přechodu od výzkumu k výrobě buněčných a genových terapií nové generace.

Společnost Discovery se snaží urychlit vývoj a úspěšné klinické nasazení buněčných a genových terapií, které představují revoluci v léčbě rakoviny a dalších komplikovaných onemocnění. To vyžaduje rychlý a spolehlivý přístup k vysoce kvalitním, dobře charakterizovaným lidským výchozím buněčným materiálům, které společnost Discovery může díky svému jedinečnému postavení zajišťovat výzkumným pracovníkům a výrobcům po celém světě.

„Správné produkty pro kryokonzervaci, splňující požadavky GMP, jsou zásadní pro zajištění klinického materiálu potřebného pro urychlení přechodu od fáze výzkumu a vývoje ke komerčnímu využití,“ konstatoval Dominic Clarke, technický ředitel pro buněčnou a genovou terapii ve společnosti Discovery. „Discovery nyní nabízí špičkové, spolehlivé kryogenně konzervované leukopaky, které jsou nutné pro podporu výzkumu a výroby v souladu s požadavky GMP. Vývojové společnosti v oblasti buněčné terapie, které budou se společností Discovery spolupracovat, budou mít možnost zjednodušit a urychlit své výrobní procesy a zároveň se spolehnout na kvalitu a podporu, kterou Discovery poskytuje vědcům po celém světě.“

Společnost Discovery optimalizovala a upravila protokoly kryokonzervace, aby dosáhla vysoce kvalitních výkonnostních specifikací, které odpovídají výrobě v souladu s požadavky GMP a umožňují vývojovým společnostem v oblasti buněčné a genové terapie bezproblémové praktické nasazení jejich pokročilých terapeutických procesů. V kombinaci s izolovanými imunitními buňkami společnosti Discovery, lidskými biologickými vzorky nemocí a možnostmi služeb v oblasti multiomických biomarkerů nabízí portfolio produktů v oblasti buněčné a genové terapie společnosti Discovery výzkumným pracovníkům a výrobcům jedinečné integrované řešení, které zefektivňuje vývoj nových terapií od počátečního výzkumu až po klinickou výrobu.