Česko je nejrychleji se zvětšujícím „odpadkovým košem“ EU

V žádné jiné zemi Evropské unie nedošlo v uplynulých letech k tak výraznému nárůstu objemu komunálního odpadu jako v ČR. V roce 2005 činila jeho hmotnost v přepočtu na obyvatele ČR 289 kilogramů, v roce 2020 už to bylo 507 kilogramů. Za patnáct let tedy narostla hmotnost odpadu na hlavu v ČR o celých 218 kilogramů, což je suverénně nejvíce v celé EU (viz graf níže).

V roce 2020 poprvé v historii překročila hmotnost komunálního odpadu na obyvatele půltunovou úroveň, neboť v roce 2019 ještě představovala „jen“ 499 kilogramů.

V EU jako celku se v uvedeném období hmotnost odpadu na obyvatele snížila, byť nepatrně, o jediný kilogram. Zatímco tedy v roce 2005 byla hmotnost komunálního odpadu na obyvatele v ČR hluboce pod průměrem EU, v roce 2020 už se ocitala dokonce mírně nad průměrem. To je varovné znamení. Česko se totiž v rámci EU ocitá v poměrně nelichotivé pozici země, které stále nepatří k těm nejbohatším v rámci tohoto celku, přičemž již vytváří nadprůměrně odpadu.

Obecně jsou totiž spíše bohatší země, které vytváří více odpadu. Lidé v bohatších zemích mají vyšší kupní sílu, takže spotřebovávají více zboží, tedy i generují více odpadu. Nejméně odpadu v EU v přepočtu na hlavu vytváří spíše ty chudší země, konkrétně Rumunsko, Polsko a Maďarsko (viz graf níže).

Komunální odpad představuje v Česku zhruba patnáct procent celkového množství odpadu.

Lukáš Kovanda, Ph.D.
Národní ekonomická rada vlády (NERV)
Hlavní ekonom, Trinity Bank