30 miliard pro životní prostředí ze zemědělských dotací: Dobrý záměr, ale nejasný dopad

Ministerstvo zemědělství na pracovní skupině nevládním organizacím představilo slibovaný návrh, jak zvýšit ekologické ambice tzv. ekoschémat v rámci zemědělských dotací ze Společné zemědělské politiky. Dle Hnutí DUHA je zatím návrh příliš nejasný a hrozí, že ochraně přírody příliš nepomůže. Na výsledné podobě ekoschémat přitom závisí, zda nová vláda zajistí šetrnější hospodaření s půdou a krajinou oproti návrhu předchozí vlády a v souladu se svým koaličním programem.

Ekoschémata jsou novým a klíčovým nástrojem Společné zemědělské politiky a poputuje do nich přes 30 miliard korun, tedy více než pětina rozpočtu SZP. [1] Dle evropského nařízení by ekoschémata „měla cílit na vylepšení výkonnosti SZP týkající se oblasti životního prostředí a klimatu”. [2] Ačkoli ministerstvo zemědělství již poslalo návrh tzv. Strategického plánu do Evropské komise a bude čekat do konce dubna na její připomínky, pracuje v mezičase podle dohody na zvýšení environmentálních ambic ekoschémat.

Původní návrh ekoschémat byl totiž jako nedostatečně ambiciózní kritizován Evropskou komisí, [3] ministerstvem životního prostředí i ekologickými organizacemi [4]. V rámci změn ve Strategickém plánu provedených novou vládou se navíc v rozpočtu ekoschémat uvolnilo dalších 10 miliard korun navíc.

Ministerstvo zemědělství proto navrhlo vedle původně navrhovaného tzv. celofaremního ekoschématu, jehož ambice již nehodlá zvyšovat, vytvořit další čtyři ekoschémata. Ta by měla motivovat zemědělce například k omezení monokultur na 10 hektarů, lepší ochraně vody před znečištěním skrze širší ochranné pásy či vyčlenění více míst pro přírodu. Podle Hnutí DUHA jdou úvahy ministerstva sice dobrým směrem, avšak zcela nejasné zatím je, kolik peněz do těchto opatření půjde a zda skutečně budou motivovat zemědělce ke změně hospodaření a obnově krajinných prvků. Důležité je také zvýšení ambic celofaremního ekoschématu, kam je nasměrováno nejvíce peněz z celého balíku.

Na podobě ekoschémat přitom bude záviset, zda nová vláda podpoří biodiverzitu či adaptaci krajiny na klimatickou změnu víc než návrh předchozí vlády. Ačkoli totiž v rámci úprav Strategického plánu vláda provedla některé pozitivní změny, jako je omezení monokultur na 10 ha v oblastech silně ohrožených erozí či navýšení ploch nesečených pásů pro hmyz, zároveň osekala rozpočet jiných opatření příznivých pro přírodu o 5 miliard korun. 

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA řekl:

„Oceňujeme, že si ministerstvo zemědělství uvědomuje důležitost ochrany našich vod, zmenšování polí a vytváření prostoru pro přírodu a tedy i celkové potřeby připravit naši krajinu a zemědělce na klimatickou změnu a zastavit nebezpečný úbytek biodiverzity. Ekoschémata pro to mohou být klíčovým a silným nástrojem. Ďábel se však skrývá v detailu a vytvoření na oko pozitivních opatření nebolí. Čekáme proto, že ministerstvo dopracuje návrh do konkrétní a ambiciózní podoby, která skutečně zemědělce ke změnám motivuje a přinese potřebnou změnu i do krajiny. Jsme na tom připraveni spolupracovat. Zlepšení si zaslouží všechna navrhovaná ekoschémata.”

Poznámky:

[1] https://tohlezeru.hnutiduha.cz/zemedelske-infolisty
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=EN Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ke Strategickým plánům; paragraf 62
Místo ekoschémat v předchozím období fungoval tzv. Greening (Ozelenění). Ten se však ukázal jako nedostatečný. Viz zpráva Evropského dvoru auditorů: https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greening-21-2017/cs/
[3] https://www.asz.cz/clanek/8466/brusel-dava-za-pravdu-ekologum-budoucnost-zemedelstvi-v-cesku-je-podle-eu-malo-zelena/
[4] https://hnutiduha.cz/aktualne/zmente-zemedelske-dotace-jinak-nenaplnite-predvolebni-sliby-koalicni-smlouvu-ekologicke